Proč jsou některé degenerace plotének spojeny s bolestí, zatímco jiné ne?

O významu degenerace meziobratlové ploténky v souvislosti s bolestmi zad se vedou značné diskuse. Na jedné straně velké epidemiologické studie ukazují souvislost s věkem a velmi vysokou prevalenci takových změn u lidí bez příznaků (Berg et al 2013; et al Kalichman 2010; Perera 2017)

Na druhou stranu mnoho údajů ukazuje, že degenerace meziobratlové ploténky se vyskytuje častěji u lidí s bolestmi zad než u lidí bez příznaků. (Brinjikji 2015)

a takové změny mohou ovlivnit průběh bolesti zad. Někdo by se tedy mohl ptát, proč jsou  tedy některé degenerované ploténky bolestivé a jiné ne? (Smith 2022)

Tradičně se ve výzkumu primárně probírají tři mechanismy! (Adams 2015)

  1. Imigrace krevních cév a nervů

Strukturální poškození koncové ploténky nebo vnějšího prstence poskytuje příležitost pro krevní cévy a nervy, aby napadly ploténku. Vlákna prstence mají nízké tlakové napětí , což umožňuje krevním cévám vrůst do nich bez kolapsu. Kromě toho trhliny umožňují fokální otok, což vede ke ztrátě proteoglykanů, které normálně inhibují migraci krevních cév a nervů .

Vrůstající kapiláry a buňky ploténky podobné chondrocytům mohou vylučovat neurotrofické faktory, které zase podporují prorůstání nervů, zejména u vážněji degenerovaných plotének. Tímto způsobem jsou strukturální defekty v degenerovaném prstenci mechanickou a chemickou „živnou půdou“ pro revaskularizaci a reinervaci. Tyto faktory jsou spojeny s diskogenní bolestí. (Stefanakis 2012; Johnson 2005; Freemont 2002; Purmessur 2008; Zhang 2021; Fournier 2020; Groh 2021; Videman 2004; Peng 2006)

 

  1. Nervová senzibilizace: Zánět a infekce

Závažnost a trvání mnoha diskogenních bolestí zad a ischiatických potíží naznačují, že zarostlé nervy a podrážděné nervové kořeny mohou být přecitlivělé na mechanické podněty, pravděpodobně prostřednictvím zánětlivých mechanismů.

Senzibilizace může být také způsobena přítomností anaerobních bakterií, které mohou infikovat jádro ploténky (Nucleus Pulposus) některých pacientů s vyhřezlou ploténkou. (Burke 2002; Shajmi 2010;Albert 2013)

 

  1. Provokace senzibilizovaných nervů

Třetím pravděpodobným faktorem bolesti související s ploténkou je vytváření koncentrací stresu v poškozené a degenerované tkáni ploténky. I když je celkové zatížení degenerované ploténky normální, koncentrace stresu mohou stále produkovat vysoké lokální napětí, které mohou narušit ( dráždit) senzibilizované nervy.

Rozhodně je však třeba poznamenat, že nespecifická bolest zad je komplexní zážitek, který může být vyvolán nebo udržován širokou škálou biopsychosociálních faktorů. Nociceptivní nebo neuropatické řídící jednotky, představují pouze část pravdy. (Tagliaferri 2022)

Cévní zásobení zdravé (vlevo) a degenerované nebo lokálně poškozené (vpravo) meziobratlové ploténky

(Autor: Copyright© Martin Snášel/ Coretraining.cz 2023)

 

Zdroje:

Do more MRI findings imply worse disability or more intense low back pain? A cross-sectional study of candidates for lumbar disc prosthesis Linda Berg 2013

Computed tomography-evaluated features of spinal degeneration: prevalence, intercorrelation, and association with self-reported low back pain Leonid Kalichman 2010

Associations between disc space narrowing, anterior osteophytes and disability in chronic mechanical low back pain: a cross sectional study Romain Shanil Perera 2017

MRI Findings of Disc Degeneration are More Prevalent in Adults with Low Back Pain than in Asymptomatic Controls: A Systematic Review and Meta-Analysis W Brinjikji 2015

The Association Between Different Trajectories of Low Back Pain and Degenerative Imaging Findings in Young Adult Participants Within The Raine Study Anne Smith 2022

Why do some intervertebral discs degenerate, when others (in the same spine) do not? Michael A Adams 2015

Annulus fissures are mechanically and chemically conducive to the ingrowth of nerves and blood vessels Manos Stefanakis 2012

Human intervertebral disc aggrecan inhibits endothelial cell adhesion and cell migration in vitro Johnson 2005

Nerve growth factor expression and innervation of the painful intervertebral disc A J Freemont 2002

Expression and regulation of neurotrophins in the nondegenerate and degenerate human intervertebral disc Purmessur 2008

The role of structure and function changes of sensory nervous system in intervertebral disc-related low back pain Zhang 2021

Vascularization of the human intervertebral disc: A scoping review Dale E Fournier 2020

Innervation of the Human Intervertebral Disc: A Scoping Review Adam M R Groh 2021

The occurrence of anular tears and their relation to lifetime back pain history: a cadaveric study using barium sulfate discography Tapio Videman 2004

Possible pathogenesis of painful intervertebral disc degeneration Baogan Peng 2006

Intervertebral discs which cause low back pain secrete high levels of proinflammatory mediators J G Burke 2002

Proinflammatory cytokine expression profile in degenerated and herniated human intervertebral disc tissues Shamji 2010

Does nuclear tissue infected with bacteria following disc herniations lead to Modic changes in the adjacent vertebrae? Albert 2013

Relative contributions of the nervous system, spinal tissue and psychosocial health to non-specific low back pain: Multivariate meta-analysis Tagliaferri 2022

Domains of Chronic Low Back Pain and Assessing Treatment Effectiveness: A Clinical Perspective  Tagliaferri 2022