PROČ „DOBRÉ“ DRŽENÍ TĚLA NEZABRÁNÍ BOLESTEM ZAD A “ ŠPATNÉ“ DRŽENÍ TĚLA JE NEZPŮSOBUJE

Bolesti zad jsou celosvětově hlavní příčinou invalidity. Většina lidí zažije během svého života epizodu bolesti zad. Často se objevuje již během dospívání a stává se stále častějším u dospělých.

U 25 % lidí, u kterých se rozvine bolest zad, může být trvalá, invalidizující a znepokojující. Může ovlivnit schopnost člověka účastnit se činností každodenního života, fyzických aktivit a práce. (Dutmer et al. 2019) Různé činnosti, jako je sezení, stání, ohýbání a zvedání, často zhoršují bolest zad. 

Existuje obecný názor, že „dobré“ držení těla je velmi důležité pro ochranu páteře před poškozením a také pro prevenci a léčbu bolestí zad. Dobré držení těla je běžně definováno jako vzpřímené sezení, napřímené a vyrovnané stání a zvedání pomocí techniky dřepu a s „rovnými zády“.

Naopak před „propadnutým“ sezením, „ohnutým“ stáním a zvedáním se s „kulatými zády“ nebo shrbeným držením těla se často varuje. Tento názor je široce zastáván lidmi s bolestmi zad i bez nich , stejně jako lékaři v oblasti ochrany zdraví při práci a primární péče . (O’Sullivan et al. 2013)   

Překvapivě však chybí důkazy o silném vztahu mezi „dobrým“ držením těla a bolestí zad. Vnímání „dobrého“ držení těla pochází z kombinace toho, co si žádá společnost a nepodložených  předpokladů.

Systematické půzkumy (studie zkoumající řadu studií v jedné oblasti) zjistily, že ergonomické zásahy pro zaměstnance a rady pro manuální pracovníky ohledně nejlepší polohy pro zvedání nesnížily bolesti zad související s prací. (Driessen et al. 2010)  (Clemes et al. 2009)

 

POZICE VSEDĚ A VE STOJE

Existuje několik studií zkoumajících vztah mezi držením páteře a bolestí zad. Zkoumalo se, zda „propadnuté“ sezení nebo „ne-neutrální“ pozice ve stoje  jako jsou ohnutá záda u velké populace dospívajících byly spojeny s bolestí zad nebo předpovídaly budoucí bolesti zad. Výzkum zjistil velmi malou podporu pro tento postoj viz. studie  (Peter B O’Sullivan et al. 2011) (Smith 2017)

Tato zjištění jsou v souladu se systematickými přehledy, které nezjistily žádné konzistentní rozdíly v držení těla vsedě nebo ve stoje mezi dospělými populacemi s bolestmi zad a bez nich. (Swain et al. 2020; Laird 2014) 

Lidé přijímají řadu různých pozic páteře a žádná jednotlivá pozice neochrání člověka před bolestí zad . Lidé jak s propadnutým, tak i vzpřímeným držením těla mohou pociťovat bolesti zad . (Slater et al. 2019; Dankaerts et al. 2006)

  

POZICE ZE KTERÉ ZVEDÁME PŘEDMĚTY

 

Celosvětově uznávané postupy ochrany zdraví při práci o „dobrých“ nebo bezpečných polohách zad při zvedání rovněž postrádají důkazy. Systematický přehled nenašel žádný důkaz, že by zvedání s kulatým držením zad bylo spojeno s bolestí zad nebo by ji předpovídalo viz výzkum (Saraceni et al. 2020)  

Nedávná laboratorní studie zjistila, že lidé bez bolestí zad, kteří jsou zaměstnáni v manuální práci déle než pět let, měli větší pravděpodobnost, že budou zvedat s více shrbeným, kulatým držením zad. (Saraceni et al. 2021) 

Pro srovnání, manuální pracovníci s bolestmi zad měli tendenci používat spíše dřep s napřímenými zády . (Saraceni et al. 2021) . Jinými slovy, lidé s bolestmi zad mají tendenci řídit se radami „dobrého“ držení těla , ale lidé, kteří nezvedají „dobrým“ způsobem, nemají větší bolesti zad. (Nolan et al. 2020)  

V malé studii, když se lidé s větších bolestí zad zotavili, začali být méně chráněni a obecně se vzdali rady „dobrého“ držení těla. (Wernli 2020)

 

„Lidé přijímají řadu různých pozic páteře a žádná jednotlivá pozice neochrání člověka před bolestí zad. Lidé s ohnutým i vzpřímeným držením těla mohou pociťovat bolesti zad.“ O´Sullivan

 

 

KDYŽ NE SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA- CO JINÉHO?

Neexistují žádné důkazy pro jediné „správné držení těla“, které by předcházelo nebo zmírňovalo bolesti zad. Lidské páteře mají všechny tvary a velikosti, takže držení těla je vysoce individuální. Pohyb je důležitý pro zdraví zad, takže naučit se měnit a přijímat různé polohy , které jsou pohodlné, bude pravděpodobně užitečnější než strnulé držení konkrétní „dobré“ polohy.(Slater 2019)  

Zatímco bolest zad může být intenzivní a znepokojující, pro většinu lidí (90 %) není bolest zad spojena s identifikovatelným poškozením tkáně nebo patologií . Bolest zad může být jako podvrtnutí související s nepohodlnou, náhlou, těžkou nebo nezvyklou zátěží na zádech , ale může se také objevit jako silná bolest hlavy bez zranění. (Maher 2017) ( Steffens 2015)

Důležité je, že lidé jsou náchylnější k bolestem zad, když je ohroženo jejich zdraví, například když někdo:

 • Je ve stresu (Mitchell at al. 2010)
 • Zažívá špatnou náladu
 • Je unavený a vyčerpaný  (Steffens et al. 2015)
 • Má špatný spánek a má úzkosti  ( Hagen et al. 2006)
 • Je málo pohybově aktivní

 

Bolest zad pravděpodobně přetrvává, pokud osoba:

 • Se přehnaně bojí a má strach z bolesti zad, která se vrátí (Picavet et al. 2002)
 • Nadměrně chrání záda a vyhýbá se pohybu, fyzické aktivitě, práci a sociálně se izoluje.  

 

 CO MOHOU LIDÉ S BOLESTMI ZAD DĚLAT?

V malé skupině (1–5 %) může být bolest zad způsobena patologií včetně zlomeniny, zhoubného bujení, infekce nebo komprese nervu (druhé je spojeno s bolestí nohou a ztrátou svalové síly a citlivosti). V těchto případech vyhledejte lékařskou pomoc. (Maher 2017)

U většiny lidí (90 %) je bolest zad spojena se senzibilizací zádových struktur, ale ne s identifikovatelným poškozením tkáně. 

V této situaci může přílišné zaměření na udržení „správného“ držení těla odvádět pozornost od jiných důležitějších faktorů, o nichž je známo, že jsou důležité pro zdraví páteře. 

Těmi jsou:

 • Pohyb a uvolnění zad
 • Pravidelně se věnovat fyzické aktivitě dle vašich preferencí
 • Budování důvěry a udržování kondice a síly pro běžné každodenní úkoly
 • Udržení zdravých spánkových návyků a tělesné hmotnosti
 • Péče o vaše celkové fyzické a duševní zdraví .    (O’Sullivan 2020)

– Někdy to vyžaduje určitou podporu a koučování s kvalifikovaným lékařem.

Pokud tedy sedíte nebo stojíte, najděte si pohodlné, uvolněné polohy a střídejte je. Pokud zvedáte, současné důkazy naznačují, že je v pořádku zvedat přirozeně – dokonce i s kulatými zády. Ujistěte se však, že jste pro tento úkol dostatečně fit a silní a dbejte na své celkové zdraví. ( Saraceni et al. 2020)

 

Zdroje:

Personal and Societal Impact of Low Back Pain: The Groningen Spine Cohort Dutmer 2019

Perceptions of sitting posture among members of the community, both with and without non-specific chronic low back pain Kieran O’Sullivan 2013

The effectiveness of physical and organisational ergonomic interventions on low back pain and neck pain: a systematic review Maurice T Driessen 2010

What constitutes effective manual handling training? A systematic review Stacy A Clemes 2009

Association of biopsychosocial factors with degree of slump in sitting posture and self-report of back pain in adolescents: a cross-sectional study Peter B O’Sullivan 2011

Low Back Pain With Impact at 17 Years of Age Is Predicted by Early Adolescent Risk Factors From Multiple Domains: Analysis of the Western Australian Pregnancy Cohort (Raine) Study Anne Smith, Darren Beales, Peter O’Sullivan, Natasha Bear, Leon Straker 2017

No consensus on causality of spine postures or physical exposure and low back pain: A systematic review of systematic reviews Swain 2020

Comparing lumbo-pelvic kinematics in people with and without back pain: a systematic review and meta-analysis Laird 2014

„Sit Up Straight“: Time to Re-evaluate Diane Slater, Vasileios Korakakis, Peter O’Sullivan, David Nolan, Kieran O’Sullivan 2019

Differences in sitting postures are associated with nonspecific chronic low back pain disorders when patients are subclassified Dankaerts 2006

To Flex or Not to Flex? Is There a Relationship Between Lumbar Spine Flexion During Lifting and Low Back Pain? A Systematic Review With Meta-analysis Nic Saraceni, Peter Kent, Leo Ng, Amity Campbell, Leon Straker, Peter O’Sullivan 2020

Exploring lumbar and lower limb kinematics and kinetics for evidence that lifting technique is associated with LBP Nic Saraceni 2021

Are there differences in lifting technique between those with and without low back pain? A systematic review Nolan 2020

Movement, posture and low back pain. How do they relate? A replicated single-case design in 12 people with persistent, disabling low back pain Kevin Wernli 2020

„Sit Up Straight“: Time to Re-evaluate Diane Slater, Vasileios Korakakis, Peter O’Sullivan, David Nolan, Kieran O’Sullivan 2019

Non-specific low back pain Maher 2017

What triggers an episode of acute low back pain? A case-crossover study Steffens 2015

Identification of modifiable personal factors that predict new-onset low back pain: a prospective study of female nursing students Tim Mitchell 2010

What triggers an episode of acute low back pain? A case-crossover study Steffens 2015

Comorbid subjective health complaints in low back pain Eli Molde Hagen 2006

Pain catastrophizing and kinesiophobia: predictors of chronic low back pain Picavet 2002

Trajectories and predictors of the long-term course of low back pain: cohort study with 5-year follow-up Chen 2018

Back to basics: 10 facts every person should know about back pain Peter B O’Sullivan 2020

Exploring lumbar and lower limb kinematics and kinetics for evidence that lifting technique is associated with LBP Nic Saraceni 2021

https://theconversation.com/having-good-posture-doesnt-prevent-back-pain-and-bad-posture-doesnt-cause-it-183732