(NE)NORMÁLNÍ VARIABILITA PÁTEŘE A PÁNVE

Mnoho terapeutů, masérů, chiropraktiků a dalších stále praktikuje to, že při posuzování stavu páteře prohmatávají konce obratlů a snaží se určit, jaké páteřní obratle jsou vychýlené/ decentrované na základě polohy trnových výběžků páteřních obratlů.

Realita je však ta, že tento druh vyšetření je nesmyslný a kontroverzní, protože jednoduše řečeno struktura nejen páteře není obecně stejná, není ani moc symetrická, pravidelná. Zkrátka všechny struktury těla jsou přirozeně variabilní.

Například zcela nová studie (Fausone  et al. 2022) měřila bederní trnové výběžky u 16 mrtvol a zjistila, že mají velmi proměnlivou délku. Závěr studie zní, že “výsledky naznačují, že nález klinické vadné polohové obratle palpačním vyšetřením může být chybný”. Lidé mají prostě různé tvary kostí, a to se v průběhu mnoha let mnoha způsoby ukázalo. Je tedy velmi pochybné, že by někdo mohl najít „klinickou polohovou vadu obratle palpačním vyšetřením“.

Na přiložené fotce můžeme vidět, jak jsou jednotlivé trnové výběžky a tedy I obratle rozdílné v poloze a velikosti či dokonce nepravidelnosti. Toto všechno jsou však  normální variace v lidských kostech a není na nich nic patologického.

Nyní když si představíme, jak nějaký “odborník”, na kterého klient spoléhá, sdělí, že má dotyčný páteř vychýlenou či je v páteři problém, určitý obratel ji mimo centrovanou polohu atd.., může to mít vážné důsledky na celkovém zdraví daného člověka. Samozřejmě bude po takové informaci velmi otevřený nějaké rychlé nápravě typu “křup křup” apod. , kdy dotyčný vše rychle vrátí zpět či normalizuje stav.

K tomu je ale na místě říci, že samotné tyto manipulace s nárazem neoznačuje nějaké navrácení kloubu na své místo, ale z valné většiny je otázkou tzv.kavitace, rychlé tvorby bublin v synoviální tekutině kolem kloubu a možného pohybu kloubu, šlach a vazů v důsledku změn tlaku. Samotné křupnutí může vytvořit příjemný pocit, ale neudělá změnu funkce, tedy nejedná se o přímou nápravu stavu.

Studie (Tullberg et al 1998) dokazuje, že po manuálních manipulacích nedošlo v SI skloubení k žádným změnám, které byly změřeny před a po. Studie ( Rubinstein et al. 2004) došla k závěru, že „Spinální manipulace není účinnější u účastníků s akutní bolestí zad“ než simulované placebo. Další metaanalýza ohledně manipulací mluví o nízkých účincích SMT.(Paige et al 2017), tedy tyto intervence nejsou něco, na co byste měli spoléhat a utrácet své peníze. A to nemluvím o tom, že určité známé chiropraktické společnosti (Kaiser Permanente 2010) se rozhodli “Vzhledem k nedostatku údajů týkajících se příznivých účinků chiropraktické manipulace krční páteře a skutečného potenciálu manipulace” odstranit manipulace v krční páteři ze své praxe a jiné studie varují před manipulacemi v krční páteři v rámci možných nežádoucích účinků.

 

Vraťme se ale k našemu tématu. Daná zmíněná novější studie (Fausone 2022) je v duchu identická s prací z roku 2008 (Preece  et al. 2008)  o rozdílných tvarech pánve, což nepochybně činí posouzení a diagnostiku sklonů pánve vysoce nespolehlivým. Jak Váš sklon pánve, tak Vaše hloubka, šířka a tvarové nastavení bude různé a rozdílné od ostatních. Tedy samozřejmě I přirozeně budou i křivky páteře individuálně rozdílné a je velmi složité dle toho posuzovat nějaký daný funkční stav.

V rámci toho je jistě na místě I říci, že nejčastější nastavení pánve je anteverzní a v tomto nastavení se pohybuje od 10 – 15° (Viz graf dole), což může být mnohdy již větší sklon a pro mnohé to může svádět k různým označení.

Bohužel , běžně však stále vidíme mnoho manuálních terapeutů, kteří mají stále tendenci vinit bolest ze “ strukturálních” problémů jako jsou: nerovnost obratlů, pánve, ramen, náklon pánve či zakřivení páteře, špatné držení těla  atd. Nejenže ale nejsou strukturální vysvětlení bolestí podpořena žádnými vědeckými důkazy, ale výsledky posledních 25 let výzkumu je většinou podkopávají. S většinou strukturálních diagnóz je obtížné nebo nemožné něco udělat, i když se na nich můžete v první řadě dohodnout.

Klienti mají často představu, že sebemenší křivost je „vážná“ a je třeba vše rychle napravit či naopak bude náprava nákladná. Jsme běžně zvyklí, že vše musí být jako díly z továrny a jsme ze života z mnoha mechanických věcí zvyklí, že musí být díly stejné. Zapomínáme však, že jsme živý organismus a může nás těšit, že jsme svým způsobem jedineční, jsme originál.

Obecně to abychom porozuměli zraněním a bolesti a mohli se z nich účinněji zotavit, musí se jak klienti, tak odborníci v dané oblasti přestat pokoušet chápat tělo jako stroj, který se porouchá, a začít přemýšlet více v termínech nepřesné, chaotické fyziologie, zejména neurologie, biochemie a psychologie a take faktory životního stylu. Faktorů je velmi mnoho od určitých deficitů, emocionálních vyčerpání , duševních rozrušení , pocitem sklíčenosti a smutkem , poruchami spánku(Christensen et al 2017) přes kouření(Behrend et al. 2012) k obecné fyzické dekondice . To vše jsou jistě důležitější rizikové faktory bolesti, než všechny “chybné” “nepřesné” polohy.

Bolest samotná je mnohem podivnější a složitější k pochopení, ale je třeba jí vnímat z mnoha úhlů pohledu, z nichž ty mechanické jsou často ty více druhotné než tak jaké postavení důležitosti je jim přisuzováno.

(Autor: Copyright© Martin Snášel/ Coretraining.cz 2022)

Zdroje:

  • https://www.paulgrilley.com/bones
  • Variations of spinous and transverse process length in the human lumbar spine  David Fausone, Deborah Doherty, Douglas Creighton, Victoria A Roach 2022
  • Adverse events associated with the use of cervical manipulation and mobilization for the treatment of neck pain in adults: a systematic review Lisa C Carlesso, Anita R Gross, P Lina Santaguida, Stephen Burnie, Sandra Voth, Jackie Said 2010
  • Variation in Pelvic Morphology May Prevent the Identification of Anterior Pelvic Tilt  Stephen J. Preece, PhD, Peter Willan, PhD, Chris J. Nester, PhD, Philip Graham-Smith, PhD, Lee Herrington, MSc, PhD, and Peter Bowker, PhD 2008
  • Psychological predictors of change in the number of musculoskeletal pain sites among Norwegian employees: a prospective study Jan Olav Christensen, Sissel Johansen and Stein Knardahl 2017
  • Smoking Cessation Related to Improved Patient-Reported Pain Scores Following Spinal Care Caleb Behrend, Mark Prasarn, Ellen Coyne, MaryBeth Horodyski, John Wright, Glenn R Rechtine 2012
  • https://www.painscience.com/articles/anatomical-variation.php