CO JE 3S DIAGNOSTIKA (3SD)

3SD

3S je diagnostika určená pro amatérské a profesionální sportovce a jejím cílem je maximální prevence zranění a možných běžných problémů pohybového aparátu, kterým můžeme předcházet. Je určená pro všechny, kteří pracují se sportovci, ať jde o trenéry, sportovní trenéry, terapeuty či sportovce samotné. Zároveň věřím, že maximální analýzou mnoha faktorů a pohybu nezlepšíme jen prevenci, ale zároveň zlepšíme i sportovní výkon jako takový, proto je naším mottem „ LEPŠÍ SPORTOVNÍ VÝKON BEZ ZRANĚNÍ“.

Celý koncept 3SD vznikl po letech práce s mnoha sportovci, kdy jsem sledoval, které testy a druhy pohybů jsou důležité a navíc, jaké všechny faktory mohou mnohdy podstatně ovlivnit sportovce tak, aby vše vedlo ke zranění i když pohyb je dostatečný. Tedy 3S je výjimečnou diagnostikou v tom, že je velmi komplexní a v celé své diagnostické škále řeší jak stabilitu, mobilitu, motorickou kontrolu a sílu, tak i zároveň osobní anamnézu, nastavení a vedení tréninku a mechaniku pohybu.

V 3SD věříme, že komplexnost, přesnost, respekt k individualitě a pevné základy vedou u sportovce k lepším výsledkům.

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ 3S DIAGNOSTIKY

STABILITA -3S má několik testů na stabilitu, kde ke všem stabilním testům jsou ještě přídavné na zjištění stavu stability při zatížení či rozdělení stavu na základní stupeň a pokročilý. Zároveň se u testů řeší svalová koaktivace a motorická kontrola.

8 testů řeší celý základní komplex pohybů, které považujeme za podstatné pro prevenci a výkon v rámci stability.

MOBILITA – Několik základních testů řeší základní pohybové rozsahy, které jsou nutné, aby sportovec dosáhl. Na rozdíl od jiných konceptů řešíme možné rozdíly u druhů sportovců a řešíme souvislosti v pohybovém aparátu a sportovním výkonu.

8 testů řeší celý základní komplex pohybů, které považujeme za podstatné pro prevenci a výkon v rámci pohyblivosti.

SÍLA –  pro sportovce je důležitá dostatečná síla, kterou je potřebné dosáhnout. Posuzujeme ji u 4 základních cviků. Zároveň u těchto cviků posuzujeme i mechaniku pohybu pro daného jedince.

MECHANIKA POHYBU / DYNAMICKÁ STABILITA A KOORDINACE – mechaniku pohybu řešíme jak v celé diagnostice, tak u 4 základních cviků a dalších 3 přídavných cviků. Tyto cviky řeší:

  • Dynamickou práci na jedné noze
  • Dynamickou práci na obou nohách
  • Dynamickou kontralaterální koordinaci.

ROZBOR TRÉNINKOVÉHO NASTAVENÍ A PŘÍPRAVY  A KOLOBĚH ZRANĚNÍ

Po všech zmíněných testech přichází na řadu rozbor tréninkového nastavení a sportovní3SD_3 přípravy. V tom je další ze zásadních rozdílů oproti ostatním konceptům. Po letech práce se sportovci, kdy jsem analyzoval příčiny jejich problémů pohybového aparátu a zranění, jsem zjistil, že velkou část tvoří zásadní chyby a nedostatečnosti v celé tréninkové přípravě. Ať jde o nastavení a vedení samotné tréninkové jednotky přes rozvržení a vedení celé tréninkové přípravy a její periodizace. Zranění ze špatně vedené tréninkové přípravy považuji za zbytečné, ale i přesto tvoří velkou část dnešních zranění ve sportu. Mnohdy je těžké je poznat v průběhu přípravy, protože se zvětšují postupně, jde o mikrotraumata ke svalům, šlachám a kloubům. Je možné ale poznat chyby v celém základním vedení tréninkové přípravy, kdy dochází k možným chybám ve vedení a obsahu či přetěžování, které je velmi obvyklé. Tedy analyzujeme objem, intenzitu, nastavení celé jednotky a celé roční přípravy, analyzujeme mechaniku pohybu, vhodnou techniku a celý obsah jednotky a samotného přístupu. V neposlední řadě zjišťujeme již ve zmíněné anamnéze možné zázemí sportovce, použití pomůcek atd., tedy všeho, co může mít součást s možným jeho poškozením.

Chybný trénink a špatně vedená nebo nedostatečná tréninková příprava je velice podstatnou příčinou ve zranění mnoha sportovců, kteří pak následně zbytečně navštěvují mnohé rehabilitace. I když je to velmi časté a pak se stav u sportovce stává zbytečným koloběhem zranění, stále se toto téma podceňuje. Cílem 3SD je tedy prověřit celý SYSTÉM a tím přerušit tento nekonečný příběh, který se u mnoha sportovců opakuje.

FAKTORY, KTERÉ MOHOU VÉST KE ZRANĚNÍ

Na začátku celé 3SD se provádí základní anamnéza, která zjišťuje mnohé informace, které analyzujeme s důrazem na prevenci či individuální přístup v celé diagnostice. Tedy je pro nás důležité o jakého sportovce jde, jakou má minulost a to i co se týká zranění, v rámci rozhovoru a otázek můžeme zjistit jaké má zázemí a jestli jsou v základu dobré i psychické faktory. V rámci druhu sportovce či jiných faktorů se i v určitých ohledech mění i hodnocení v 3SD.

JEDNODUCHOST A RYCHLOST VS PŘENOST A KOMPLEXNOST

002_origV 3SD jsem se snažil vše maximálně zjednodušit tak, aby vše bylo uchopitelné a dobře srozumitelné i pro běžného trenéra či sportovce a to i přesto, že je velice obtížné mnohdy něco zjednodušovat. Proto jsem svědomitě vybíral určité testy a to, co a jakým způsobem je třeba hodnotit. Rozdíl od jiných konceptů je, že 3SD klade mnohem větší důraz na přesnost a komplexnost ve výstupu diagnostiky než na pouhou rychlost a jednoduchost. K čemu je, že určitý obecný výstup mám během 10-15min, když je závěr tak jednoduchý, že nám nesděluje nic podstatného, s čím bychom mohli pracovat? K čemu je nám určité bodování, kdy však nejsme schopni sdělit, kde přesně je problém? K čemu nám je, že pracujeme na nějakém vzoru, když vzor byl narušen jinými faktory, které jsme nezjistili?  Otázek je mnoho a 3SD chce na tyto otázky odpovídat.

Celá komplexní 3S diagnostika trvá zhruba od jedné do dvou hodin, je možné ji ale rozdělit na dvě fáze. Samotná základní diagnostika pohybu a stavu pohybového aparátu trvá kolem 20min, což je velice dobrý základ.

Podstatným rozdílem oproti mnohým jiným konceptů je však v tom, že výstup 3SD Vám přesně sdělí, jaké má sportovec chyby, kde má jaké omezení či kde jsou možné faktory či chybné tréninkové postupy, které musíme napravit. V rámci kurzu 3SD učíme i mnohé druhy výstupů, které se nám mohou ukázat v pohybu či kloubních spojů a co nám vše sděluje a jak máme postupovat. Tedy 3SD nám dává jasné závěry, kde je či může být problém, neanalyzuje nějaké pouhé bodování, které je mnohdy velmi nepřesné a matoucí ohledně individuální nápravy. Sdělí nám také závěry, kdy někoho poslat k odborníkovi, lékařovi a jestli je sportovec skutečně připraven či je či není zde riziko.

ROZDÍLY A VÝHODY 3SD

  • Nepotřebujete žádnou speciální pomůcku či speciální měřící nástroj
  • Nedochází k žádným bodováním a zmatečným rozdělením. Dochází k jasnému výstupu, jestli jsou vzor či souvislosti na těle špatné či vyhovující.
  • Nedochází k nějakým umělým hodnocením pohybu, kdy sportovce dostáváme do našich nastavení, ale hodnotíme především jeho vlastní vzory a přihlížíme v jeho individuálním předpokladům jak v rámci antropometrie, tak v rámci druhu sportu.
  • Nejde jen o testování pohybu, jde i o testování práce v kloubu, testování a globální lokální mobility a stability a testování síly, dynamické stability a výkonu a mechaniky pohybu v tréninku.
  • Nejde jen o samotný pohyb, jde o celkovou analýzu základních podmínek sportovce, které mohou být rizikové pro jeho přípravu a mohou vést ke snížení výkonu a zranění. Tedy analyzujeme celý systém, v kterých sportovec pracuje. Pouhá analýza pohybu je pro sportovce nedostatečnou analýzou v rámci prevence.

Cílem 3SD je rozhodně výstup, jestli sportovec v celém základu pyramidy směřující k výkonu je či není připraven. 3SD chce být především dobrým učebním prvkem a možným nástrojem, na co u sportovce přihlížet a jak ho hodnotit. Postavil jsem ho na svých zkušenostech a tedy pevně doufám, že bude stejně prospěšný Vám jako mě.

LEPŠÍ SPORTOVNÍ VÝKON BEZ ZRANĚNÍ.

Martin Snášel ( Zakladatel 3SD)

( V příštím článku udělám komplexní rozbor jednoho známého testovacího systému a jeho výhod a nevýhod oproti 3SD)

 

(Autor: Martin Snášel©coretraining2017)