JE ANTEVERZE PÁNVE PROBLÉMEM ANEB CO JE OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ PÁNVE?

coretrainingJistě jste slyšeli o neutrálním postavení pánve ve znění, že přední (SIAS) a zadní spiny (SIPS) jsou v jedné rovině. Jistě jste slyšeli či četli, jak je anteverze pánve špatná a má mnoho společného s bolestmi. Jistě jste často slyšeli, že ten, kdo má anteverzi pánve, má zkrácený iliopsoas. Já se zeptám takto: Věříte automaticky všemu, co někdo vysloví, co si přečtete nebo si informace ověřujete,  hledáte studie a hledáte informace u těch, co mají větší zkušenosti a praxi?

Kdybychom měli hned na začátku jít, jak se říká až do morku kostí, bylo by potřeba říci, že žádná správná/ideální pozice pánve neexistuje. Můžeme jen říct, co je více obvyklé a to pouze u určitých lidí. Lidské tělo je úžasné v tom, jaké máme odlišnosti a jak jsme všichni unikátní (někteří až moc 🙂 ).

V této studii (Odkaz) např. můžeme zjistit velkou variabilitu nastavení pánve u lidí, kde se nastavení pánve velmi liší – od 0° do 20°. Ano, žádná páteř ani pánev není stejná, jsou rozdíly u žen, mužů, dětí a jednotlivě se mění dle vrozených dispozic a druhu zatěžování. Na mnoha kurzech a školeních se můžete dozvědět, že když někdo má anteverzi pánve, má automaticky ovlivněné svalové funkce a napětí v těle, ale to není vždy pravda. I na posledních kurzech, kde jsem přednášel o oblasti kyčlí se účastníci mohli přesvědčit, že jeden člověk byl velmi stažený v kyčelních flexorech, ale neměl žádnou větší anteverzi pánve a druhý člověk měl viditelně větší anteverzi, ale v této oblasti stažený nebyl. Na dalším kurzu o tahu se mohli účastníci přesvědčit prakticky o tom samém. Tím chci říci, že je třeba se odnaučit automatické nálepky k určitým nastavením, dokud si vše nezjistíme osobně. I když existují nějaké základní nejčastější styčné body, pánev je unikátní u každého z nás.

Určitě by bylo dobré stručně vysvětlit, jak zjistíme ono nastavení. Na následujícím obrázku je pánev z bočního pohledu. Vidíme dva body, kde přední výstupek se nazývá SIAS (Spina iliaca anterior superior) zadní výstupky SIPS (spina iliaca posterior superior). Když je SIPS výše na předním bodem SIAS, označujeme tak anteverzi, tedy přední náklon pánve. Když je níže než SIAS, jde o retroverzi. SIAS můžeme zepředu celkem lehce najít, když sjedeme po pánvi a nahmatáme výstupky zepředu. Zadní výstupky mohou být pro někoho problematické obzvlášť, když je někdo více svalnatý či s nadváhou nebo u něj tyto výstupky nejsou tak znatelné.

Existuje řada knih s různými názory na to, co je neutrální poloha. Pro mě je neutrální poloha mírná anteverze pánve cca kolem 10°.  I tak se optimum pro daného člověka může měnit dle toho o koho přesně jde, proto může být více do předního i zadního náklonu. Vycházím nejen z mnoha autorů, ale i již především z vlastních dlouholetých zkušeností.neutral Již brzy přesáhnu hranici 2tis evidovaných diagnostik, kde mi vychází právě to, že neutrální nastavení pánve se v nějakém hrubém optimálním nastavení nachází v mírném předním náklonu. Skutečně velmi málo lidí má to, co se klasicky označuje neutrálem. Kolem 20° a více je již větší přední náklon, naopak rovina obou měřitelných bodů SIAS  a SIPS se ukazuje v mých diagnostikách spíše výjimečně a často je toto pro mě již spíše v rámci funkcí retroverzí pánve než nějakým neutrálem. Tedy i z mých pozorování, to, co se často označuje jako neutrální pánev, neumožňuje správnou polohu páteře, optimální nastavení svalových funkcí a vyvážené rozložení hmotnosti.

Podle Esther Gokhale, nejdůležitějším důsledkem správné polohy pánve je tvar segmentu páteře L5-S1. L5-S1 se nachází v místě přechodu bederní a křížové části páteře. Mírná anteverze pánve zachovává prostor vhodného nastavení v této oblasti, která je často v ohrožení. Z vlastních zkušeností s lidmi s problémy se zády (právě s touto oblastí) mohu potvrdit, že je vše často doprovázeno oploštěním bederní páteře a ztrátou mírné anteverze pánve.

Tedy, když je pánev mírně nakloněna vpřed, páteř má vhodný prostor pro pohyb v mnoha ohledech, především pro zátěž a  i pánevní orgány mají optimální prostor v pánevní dutině. To jim umožňuje mít optimální tvar, orientaci a funkce. Toto všechno je třeba si připomínat až někoho u důležitých cvičení uslyšíte s instrukcemi o podsazování pánve.

I z tohoto důvodu je anteverze pánve do určité výše od 5 do 15° ( 10°jako základní optimum) nejen normálním, ale i důležitým nastavením pánve (ex: Youdas et al. 1996, Youdas et al. 2000, Christie et al. 1995, Den et al., 1984). Proto bychom měli okamžitě přestat s napravováním nějakých anteverzí pánve ( pokud nejde o vyšší nastavení a  nesouvisí-li s chybným napětím v celé oblasti) či nastavováním nějakého neutrálu do roviny obou bodů, kde ani v rovině ve většině případů nejsme. Stručně řečeno, máte-li anteverzi pánve, jste normální.

Lidé si často stěžují na stažené hamstringy. Hamstringy jsou připojeny k sedací kosti. Když je pánev  v zadním náklonu, hamstringy jsou ve stažení. Díky tomu jsou zatažené a i náchylné ke zranění. Retroverze pánve celkově chybně nastavuje naše tělo , zplošťuje bederní páteř a tedy zvyšuje napětí na bederní obratle. Tento pohybový vzor bude negativně ovlivňovat i hrudní a krční křivky. Z hlediska svých zkušeností u lidí, kteří mají různé problémy se zády ,se retroverzi/podsazení pánve v podstatných vzorech zásadně vyhýbám.

Je tedy anteverze pánve chybným nastavením?

Ne, určitě není. Nejde jen o mé pozorování. Dle zveřejněné studie Herrington 2011 (Odkaz), 85% mužů a 75% žen měli přední náklon pánve, 6% mužů a 7% žen s zadního pánevní naklonění a 9% mužů a 18% žen bylo prezentováno jako neutrální.

Přední náklon pánve je také nejčastější posturálním nastavením u sportovců (Kritz a 16996820_10208796960942728_986581103_nCronin 2008) a to rozhodně u silových a výbušných sportů. U sprintera, vzpěrače či bojovníka, kteří by neměli anteverzi pánve, by to i pro mě osobně bylo spíše na první pohled znamením, že něco není v pořádku.

    „Pánev hraje důležitou roli ve schopnosti sportovce, aby účinně a bezpečně produkoval sílu, protože to je hlavní spojení mezi páteří a dolních končetin. …Přední náklon pánve je správné nastavení pro pozici pánve pro dřepy zvedání těžkých břemen ze země“ ( Supertraining Dr. Mel Siff , Dr. Verkhoshansky 2009)

Stále se zde ale bavíme o mírném náklonu, nikoliv zvýšeném, který naopak sportovnímu výkonu neprospívá. Jestliže dojde ke zvýšenému přednímu náklonu a je vše i ve svalových souvislostech, je nutné prověřit mnohé oblasti, proč ke stažení či zvýšeném náklonu dochází.

Důvody mohou být:

    Špatná nevhodná mechanika pohybu a technika cvičení
Špatná motorická kontrola v oblasti lumbosakrální oblasti
Chybná funkce či síla v oblasti trupu
Nedostatečná síla a funkce hýžďových svalů
Nedostatečná extenze kyčlí v souvislosti se stažením kyčelních flexorů

Má anteverze pánve nějakou souvislost s bolestí?

Ne, určitě nemá pokud není zvýšená a ve spojení s dalšími svalovými a jinými souvislostmi. Zde může být větší možnost inklinovat k něčemu takovému. Studie rozdílnost pánvezkoumající vztah mezi anteverzí pánve a bolesti zad nezjistily žádné nebo slabé vazby. Zde je 10 studií (Murrie et al 2003, Schroeder et al 2013, Nakipoğlu et al… 2008, Ashraf et al. 2014, Nourbakhsh 2002, Youdas et al. 2000, Tüzün et al., 1999, Mitchell et al. 2008, Christensen a Hartvigsen 2008, Laird et al., 2014). Je třeba říci, že je důležité sledovat veškeré funkce kolem pánve a souvislých místech na těle. Tedy vyšší anteverze je často doprovázena stažením dalších oblastí a to vše i v dalších souvislostech může vytvářet problém.  Hyperlordóza může ve spojení s vyšší anteverzí vést vést k vyšším případů spondylolýzy a jiných poranění zadních částí páteře (Roussoully a Pinheiro-Franco 2011, Alexander 1985). Na druhé straně máme studie (Odkaz) , kdy hyperlordóza nevedla k bolesti. Stále se tady bavíme ale o svalových vazbách, které jistě jsou často vidět i v nastavení pánve, ale mnohdy nás může vše zmást s ohledem na individuální nastavení, jak jsem psal na začátku. Tedy vše je stále o tom nevařit z vody, ale přesvědčit se osobně. Nebrat určité obecně přijímané informace za dané a přesvědčit se odkud pochází a jaké jsou další.

( Autor: Martin Snášel © coretraining.cz 2017)

 

Zdroje:

Supertraining (Dr. Mel Siff Dr. Verkhoshansky 2009)

uprightposturefitness.com

bretcontreras.com