ZLEPŠETE SVÉ KRITICKÉ MYŠLENÍ

Co stále více sleduji jak na internetu, tak na kurzech/seminářích či při osobní komunikaci, lidé nejsou schopni kritického myšlení, tedy vytvářet si svůj názor, umět ho podat, hledat a rozvíjet. Problém dnes je, že na jedné straně se velká většina lidi v oblasti trenérství a terapie chová jako ovce bez názoru a mění se dle počasí, druhá část lidí zase nemá skromnost a doslova „chrlí“ postoji a myšlenkami, které nemají hlavu ani patu a především, by potřebovali ještě mnoho času k dozrání.

Cíl tohoto článku je zlepšit Vaše kritické myšlení dle mého způsobu, jak to vidím. Jak formulovat a vytvářet si svůj názor/postoj/ směr.

zlaty-kruh-golden-circle-obrazekNaučte se formulovat správné otázky

 

Na prvním místě je velmi důležité naučit se formulovat své otázky, tedy na co chci znát odpověď. Stále více se setkávám, že lidé ani nevědí, co chtějí, jakou cestou se ubírají. Často dnes někoho vidíte, jak ze sebe doslova trousí otázky, ale účel, základ a podstata toho všeho Vám uniká.

   Těch zcela základních otázek se nabízí hned několik:

  1. Jaké jsou klady a zápory dané věci a co převažuje?
  2. Proč mám určitý názor / proč chci danou věc použít a pro co přesně?
  3. Jakým způsobem je ideální danou věc použít/používat v danou chvíli/čas/potřebu/cíl?
  4. Je to v této chvíli to nejlepší řešení, a jaké jiné možnosti se nabízí?
  5. Je to to pravé pro mé zaměření, pro mé potřeby a cíle?
  6. Jak dlouho mohu danou věc použít/používat, kolik a kam bych měl směřovat a co by mělo tomu všemu předcházet?
  7. …………………………………

Na tyto všechny otázky musím hledat kvalitní odpovědi – kvalitní informace. A to je další bod.

Načerpávat nové informace / vzdělávat se

 

    Chystáte se něco použít, schválit, vzít za svůj postoj. K tomu je však velmi důležité mítDSCN1235 (2) dostatek kvalitních informací. Do té doby jen ten rozumný se vyvaruje jednoznačného postoje. Vzdělávání je dnes na vzestupu, což bychom před 15-20 lety těžko hledali. Nebyl internet, nebyly kurzy a semináře. Internet dnes nabízí obrovskou možnost získávat informace. Má to svá velká pozitiva, ale má to i svá velká rizika. Riziko je to, že co napíšete, zkopírujete, jak se profilujete, může druhý snadno pokládat za pravdu. Tedy máme obrovské množství informací, z nichž je mnohdy těžké najít ty kvalitní.

Co je zde důležité a jak najít kvalitní informace? Zjišťujte, od koho informace čerpáte, kdo Vám informace podává, jakou má minulost, vzdělání, dlouhodobou praxi. Jakou historii má jeho činnost a v jaké sféře se pohybuje. Jakým způsobem Vám informace podává je také velice důležité. Sledujte, jestli jeho postoje může podpořit mnoha studiemi, lékařskými zprávami, důkazy, značnými zkušenostmi či jen píše na základě toho, co se domnívá, má pocit či jen kopíruje postoje, které získal on na posledním kdejakém kurzu.

 Co bych zdůraznil dále, jsou dvě důležité věci:

Najděte si směr, kterým ubíráte svou činnost, ať se jedná o cokoliv a zde sbírejte co nejvíce informací. Čím větší bude Váš okruh zájmů, tím horší bude Vaše schopnost výšky procent kvality Vašeho postoje a informace v daném problému.

  Nesbírejte bezmyšlenkovitě jeden kurz, školení, workshop za druhým. Snažte se nejdříve vše dostatečně použít v praxi.

A to je další bod.

Použít informace v praxi – rozšiřovat zkušenosti

  Informace / odbornost/ studie/ teorie jsou skvělou a potřebnou věcí, ale bez dostatečné, tedy co nejširší praxe je to stále jen teorie. Funguje věc skutečně v praxi? U koho ne a u koho ano? Jaké jsou zde úskalí, rizika a jestli neexistují jiné možnosti? Jak efektivně věc použít a jakým způsobem vše provádět v praxi? Jaké detaily dokážou věci pomoci a co dokáže uškodit? S čím vším věc kombinovat a jakým způsobem? Těch otázek by bylo Deadlift01mnoho a mnoho. Toto vše však nezískáte nějakou teorií či pouhým získáním informací, které navíc často můžete získat od někoho, kdo jen většinou opakuje informace od někoho, kdo vše založil znovu na teorii a pouhým získáním informací. Toto je dnes velmi časté a nejedná se jen o naši tréninkovou oblast, ale o cokoliv. Někdo získá informace ať z internetu, článku, knihy nebo z nějakého kurzu a následně Vám ty samé informace sděluje jako fakt. Použil je ale on dostatečně v praxi? Dostatečně rozhodně není ani rok ani 3 roky, mnohdy ani mnohem více let, což je dnes také velmi běžné. Často se tyto dvě věci – tedy teorie a praxe nemusí totiž tolik ztotožňovat.

Samozřejmě zde můžeme najít i opačnou stránku, což dost souvisí s předešlými body. Tedy někdo něco dělá 5,10,15 let, ale není dost vzdělán, nemá přehled, nemá informace, ale žije dlouhou dobu ve svém uzavřeném světě „pravdy“, že on něco dělá dlouho, tedy tomu rozumí. Stává se to běžně ve všech oborech, tedy i v našich oborech je to také stále běžné. Tedy je zde stále nutná rovnováha praxe a odbornosti.

Tedy závěr je takový: Získávejte informace ideálně od těch, co mají odbornost, ale i dostatečnou historii/praxi. Následně však Vy sami si vše ověřujte a dlouhodobě prověřujte v praxi. Teprve poté si srovnávejte Váš postoj. Do té doby bych se já osobně vyvaroval jednoznačných názorů.

V rámci samotné praxe je třeba také zvážit samotné důsledky toho, co děláte.

 A to je další bod.

Zvážit důsledky

 

Zvažujte vždy důsledky určitých názorů a podaných informací. Ptejte se vždy, jaké jsourisk_benefit_scale výhody a jaká jsou rizika a kam se váha těchto hodnot spíše naklání. To se také může měnit u různých druhu lidí či v jaké kontextu vše vnímáme. Na to berte vždy ohled, než začnete něco praktikovat či pokračovat v nějaké činnosti. K tomu všemu je důležité sledovat problém s mnoha různých pohledů, které je třeba dostatečně znát, abyste se ujistili, že Váš postoj a Vaše zaměření je to nejlepší možné v danou dobu, v dané situaci.

A to je další bod.

Prozkoumat další úhly pohledu

 

     Sledovat a prozkoumávat další názory, úhly pohledu či doslova protikladné postoje je důležité. Je třeba si to ale neplést s tím, že musím vše dlouhodobě a dostatečně poznávat. Znovu zde platí předchozí body, které musíte umět používat. Tedy podívám se na daný long-road-mike-headersystém/informaci, přečtu si postoje a zjistím na jakých odborných základech, studiích je vše založeno. Zjišťuji rizika a výhody, které vyplynuli z praxe od mnoha ideálně vzdělaných lidí v oboru, kteří danou věc dlouhodobě využívali. Tedy není nutné začít konzumovat LSD, abych zjistil, že je skutečně pravda to, co se říká. Nemusím skočit z 3 patra, abych se ujistil, jestli skutečně si mohu zlomit ruce, nohy, páteř. Dnes je velice moderní nad vším pochybovat a šokovat mnoha prohlášeními a informacemi. Vždy je ale třeba mít oči otevřené a mozek aktivní a jednat dle napsaných bodů.

Na druhé straně je však chybou něco ve svém základu neznat ale vyjadřovat se k tomu, aniž bych znal danou aplikaci a kvalitu informací.

Pevně doufám, že zmíněné body zlepší Vaše kritické myšlení!

(Autor: Martin Snášel©coretraining2016)