VNITŘNÍ ŠIKMÉ BŘIŠNÍ SVALY : KOUZELNÁ HŮLKA PRO VAŠE POHYBOVÉ FUNKCE A SÍLU

vnitřní šikmé břišní 1Vnitřní šikmé břišní svaly často přehlížíme, i když jejich funkci považuji stále a stále více za velice podstatnou jak pro optimální stabilizaci jádra (core), tak pro naše pohybové funkce či pro prevenci bolestí zad. Většinou se z hlediska jádra řeší transverzus abdominis, či z hlediska krásy břicha se řeší to, co je více vidět, tedy povrchnější část vnějších šikmých či přímých břišních svalů. To je ale velká škoda, protože vnitřní břišní svaly jsou podstatným pilířem ke stabilizaci jádra, jsou důležité pro řízení síly kolem bederní páteře a i sakroiliakálního skloubení. Jsou podstatné i pro to, aby jste byly silnější.

Funkce

Pravděpodobně nejdůležitější úloha vnitřního šikmého břišního svalu je excentrické zpomalení kontralaterální rotace páteře, jinak známé jako „anti-rotace.“ Schopnost zpomalit a stabilizaci páteře proti silám, které nás laterálně vychylují či rotují, to je velice podstatné pro prevenci zranění páteře. Nyní často provádím jedno oblíbené cvičení pro mnohé sportovce, kdy se dva proti sobě v základním optimálním nastavení nejrůzněji vychylují. Ti, kteří mají v základě dobré reakční funkce, mluví o výborném pocitu v břichu. Mnoho z dalších nastavení nezvládají a pohyb rychle kompenzují a některé další z toho i chytnou záda.

http://www.coretraining.cz/2014/10/antirotace-a-jeji-prakticka-aplikace-do-treninku-core/

Vezměte si, že samotná lidská chůze je pohybem o kontrole rotace. Nefunkční vzor chůzeantirotace často vzniká v případě, že vnitřní a vnější šikmé jsou v koordinaci neefektivní, což způsobuje tuhý pohyb, nesprávné smykové síly a koordinaci pohybu.  Změnou regulace síly vzniká nejen snížení rozsahu pohybu, protože se nedostává stabilizace, ale vzniká tuhost. Pokud tedy nejsou optimálně funkční vnitřní šikmé břišní svaly, nemáte ani vlastní chůzi. Pokud nemáte vlastní chůzi, nemáte vlastní pohyb. Pokud nemáte vlastní pohyb, nemáte ani kontrolu páteře.

Pojďme se blíže podívat na některé z důležitých funkcí a role tohoto svalu v pohybu. Jak jsem řekl, tento sval má jednu z velice důležitých funkci tu, že ovládá rotaci.  Tedy pracuje jako opěrný bod, zpomaluje a brzdí rotaci. Toto všechno provádí v mnoha funkcích v oblasti pánve a páteře. Když uděláte vhodným způsobem šikmou zkracovačku z pravé strany na levou, vlákna vnitřních břišních svalů jsou ty první, které se budou či by se spíše měli aktivovat. Jestliže se tak nestane, bude docházet k selhávání funkce stabilizačního systému.

vnitřní šikmé břišníČasto vidíme mnoho těch, co se v pohybu na čtyřech vychylují ze strany na stranu, často to nejsou abduktory, jak to na první pohled vypadá, ale zcela jiné řetězce. Přemýšlejte, co vás drží v tomto pohybu stabilní.

Vzhledem k tomu, že vnitřní a vnější šikmé jsou primární rotátory páteře, jsou také základními kameny mobility hrudní páteře. U toho, kdo nefunguje dobře v rotaci a naopak, tuhne i hrudní páteř. Právě proto u takových lidí často doporučuji unilaterální cvičení a výsledky se rychle dostavují. Jak jsem řekl, jde o svaly, které působí jako důležitý regulátor síly, ale také jako stabilizátor, kde má mnoho společného s Transverzem abdominis( příčným břišním svalem). Dokonce až tak, že Lederman psal o jejich častém značném prolínání svalových vláken. Jde také u důležité synergisty, které když vypadávají z funkce, mohou se do svalového spasmu dostat Erector spinae a Quadratus lumborum.

Obliquus internusl jsou tedy nedílnou a důležitou součástí reflexní stabilizace hlubokého stabilizačního systému, který je např. zodpovědný za udržování intraabdominálního tlaku. Představte si šněrovačku spojenou ze šikmých břišních svalů, kde vrchní část drží bránice a spodní svaly pánevního dna, kde tato šněrovačku vzadu spojuje thorakolumální fascie, která se vkládá do hýždí a latissimus dorsi a dále přetáčí přes seratus anterior. Už Vám to dává smysl? Tahle šněrovačka se ale nesmí narušit, natrhnout, povolit.

http://www.coretraining.cz/2015/07/funkce-thorakolumbalni-fascie-pro-vasi-stabilitu-silu-a-prevenci-bolesti-zad/

Inhibice a selhávání funkce

 

Pokud jsou vnitřní šikmé potlačené, často uvidíte kompenzaci v oblasti thorakolumbální fascie, což může způsobit změnu v celé souhře zadního šikmého subsystému (velkého hýžďového svalu, latissimus dorsi, thorakolumbální fascie). Toto je velice časté. Když tento systém je nefunkční, lidé si často stěžují na zranění v oblasti kyčlí, zad či ramen, protože jejich síla nefunguje optimálně a ekonomicky. Často se toto stává i v případě dlouhéhoIMG_20150618_145530 sezení často v nevhodných polohách. Vezměte si dlouhé sezení v letadle, kde máte nohy zmáčknuté a zvednuté do flexe a celkově jste i trupem ve flexi. Stejná situace může být ve Vašem autě, kde nesedíte vhodně. Obliquus internus vypadává ze své funkce a spasmují se zmíněné oblasti. U takového člověka často stačí nahodit funkci vnitřních šikmých břišních svalů a bolest je pryč.

Velice častý případ je natržení vláken šikmých břišních svalů, kde dochází k náhradnímu kompenzačnímu programu a smykové síly se dostávají na jiné místo. Je to stejné, jako když zmíněná šněrovačka praskne, a ta se Vám stáhne dozadu. Toto neohrožuje nejen Vaše záda, ale mnoho synergických funkcí na celém těle. Ano, i samotné dýchání. Což je další možným obrazem inhibice tohoto svalu, kdy dechový tlakový pohyb se nemá kde opřít a následně vznikají chybné dýchací vzory.

Jak zjistit dysfunkci tohoto svalu? Při posuzování základních pohybových vzorů, ať jde o zmíněné dýchání, o chůzi, stoj na jedné noze, flexi, extenzi atd. Přesněji řečeno např.

rolling–       Takový člověk má buď nedostatek rotace v chůzi nebo se přílišně houpe, tedy nemá co brzdit rotaci.

–       Takový člověk má chybný dechový vzor a často dýchá krátce.

–       Má problém otočit se v leže bez pomoci nohou z jedné strany na druhou bez hmitu

–       Má problém zabrzdit pohyb v rotaci a stabilně v ní zůstat.

–       Takovému člověku bude dělat problém Pallof press (prosím Pallof press neznamená provádět ho s dvěma cihličkami zátěže či therabandem). Mnoho těch, co to provádí bez problémů jsou zde chybně nastaveni.

–       Tento člověk má chybný timing při nitrobřišním tlaku

Náprava

 

Teď bych měl správně říci, ideálně když navštívíte mé již letité tradiční kurzy Core level 1, Core level 2 a Core level 3, které po letech neustále zdokonaluji. Naučit se nějaký cvikanterior-oblique-subsystem s přimhouřením očí či leckdy se zavřením obou, se může naučit každý, ale posoudit pohyb a funkci je již jiná káva. Náprava musí stát na tom, co je skutečně chybou a především z čeho nejspíš vznikla a s čím souvisí. Proto jsou často chybná obecná doporučení pro různé cviky. Obecně mohu pouze jen doporučit, přidejte do svého programu unilaterální cviky a různé správně provedené formy přetáčení. 2-3 kvalitní opakování jsou lepší než 10-15 ve špatném nastavení a funkci.

 Pokud zjistíte inhibici ve Vašich vnitřních šikmých břišních svalech či se jen domníváte o možné chybě, zkontaktujte odborníka. Čím dříve, tím lépe. Podcenění takové situace může nejen přivodit bolest a zranění, ale zcela měnit Vaše pohybové vzory a stabilizační funkce.

 (Autor: Martin Snášel – Copyright 2015)

 

 

Zdroje:

sportizdravlje.rs

athleticedge.net

en.wikipedie.org