8 ČASTÝCH OTÁZEK A MÝTŮ NA TÉMA BOLESTI ZAD

1. Bolesti zad jsou pro nás tragédií či běžným problémem?

 

back-painBolest zad je snad po chřipce nejčastějším zdravotním problémem. Bolest zad zažije za život převážná většina lidí, uvádí se většinou mezi 80-90% populace. Bolest zad není nic však určitého, jde o celý soubor možností, k čemu mohlo dojít a i v dnešní moderní době máme většinu lidí, u kterých se zkrátka ani nezjistí skutečná příčina bolestí. Může leckdy jít jen o to, že jste byly příliš unavení či až příliš ve stresu. Tedy jednoduše řečeno, bolesti zad jsou celkem běžným problémem. U chřipky ale také z toho nejste zničení, že jste nemocní, že? I bolest zad nemusí nutně znamenat žádnou tragédii. Je však být ve střehu.

Co však by nemělo být běžné je totiž rozhodně přístup. Jistě byste se měli zamyslet, proč ke všemu došlo a to stejně jako u chřipky. I u chřipky se ptám, jestli jsem se dobře oblékl, či mám dost vitamínů, mám horší imunitu a proč to tak je atd… Jestliže budu mít chřipku častěji, budu se ptát o to důrazněji. To je správný přístup. Hledání příčiny a prevence.

2. Měli bychom si vzít příklad ze čtyřnožců, kteří netrpí bolestí zad ?

 

Jistě se dnes můžete také jako já setkat s různým porovnáváním člověka s různými zvířaty, tedy s kočkou, psem a dalšími. Sám jsem slyšel „ Podívej, jak se protahuje pes a nemáyhst-51964671464679_2247_113567627 problémy se zády“? To je však obrovský omyl. Pro lidskou páteř je charakteristický ostrý úhel přechodu mezi posledním bederním obratlem a křížovou kostí. Vzpřímené držení těla představuje v porovnání se čtyřnohými obratlovci v biologickém ohledu zvýšené zatížení pro páteř samo o sobě: nese hlavu, trup, horní končetiny atd… U čtyřnožců jsou výjimečné problémy s ploténkami oproti lidem, i když i u zvířat se s problémy výjimečně setkáváme (Jezevčíci, buldoci…). Vzpřímené držení těla je však na rozdíl od čtyřnožce závislé na mnoha pochodech a to i třeba psychických či zatížení, životním stylu, zatímco u čtyřnožců je páteř ve způsobu klenby. Tedy u čtyřnožců je zatížení páteře rovnoměrné, u lidské páteře je tomu jinak. Tedy my jsme na rozdíl od čtyřnožců nuceni pracovat na stabilitě vzpřímeného držení těla, a tedy i na tom, co ji ohrožuje. Proto je tak komické a absurdní např. na západě celkem moderní core tréninky pro pejsky a další absurdnosti, které jistě ale dobře vydělávají.

         

3. Když dojde k problému se zády, ležte a odpočívejte?

 

Všichni jistě znají známé pravidlo o tom, že v prvních hodinách po ataku zad by měli být v klidu a odpočívat. V řádě různých poranění hodiny odpočinku jistě přibývají. Ano, to je jistě pravdivé tvrzení, protože musíme vše v prvé řadě uklidnit, uvolnit, ulevit bolesti, zabránit dalšímu šíření do jiných oblastí. Nicméně, to se liší od toho, k čemu skutečně došlo a je zcela vždy zásadní, udržovat se aktivní, tedy co nejrychleji rehabilitovat, jak jen je to možné. Mnohé studie dokazují to, že čím déle strávíte na lůžku, tím horší je možná rekonvalescence. Tedy je třeba rychlý návrat do původní činnosti, což souvisí nejen s funkcí páteře, ale vše souvisí i s psychikou atd.

Prodloužený klid na lůžku je ve své podstatě neužitečný, a je spíše spojen s vyšší úrovní bolesti, většímu postižení dané oblasti, delšímu zotavení. Tedy, čím déle osoba zůstane v posteli, tím horší se bolest stává.

4. Svalnatí lidé si koledují o problémy se zády?

 

hercullesVelice často se můžete setkat s tvrzením, že velkými svaly a cvičením se zátěží můžete bolesti zad způsobit a jako prevenci bolestí zad je třeba cvičit různá „zdravotní“ cvičení a uvolňovat se. Jistě je pravdou, že mnohé cvičení, které jsou chytře uchopeny jako je pilates, jóga a mnohé další cvičení, nám mohou pomoci zlepšit, naší mobilitu, motorickou kontrolu či nás dokáží uvolnit. To vše je také důležité. Avšak zůstat jen při tom by byla obrovská chyba. Proč? Obecně, svalově mohutní lidé mají menší problémy s ploténkami. Staticko –dynamické požadavky hrají velkou úlohu při onemocnění a postižení meziobratlové ploténky. Mohutnější muskulatura odolá snadněji větší zátěži, odporu, který na nás číhá na každém kroku. Je denní režim pro nás představuje mnoho možné odporové zátěže, na kterou musíme být připraveni. Hubenější, rachitičtější, málo svalnatí lidé, také hůře odolávají různým dysbalancím, vadným držením těla apod. Každé poškození související s páteři je přímo či nepřímo spojené se statikou a dynamikou páteře. Tedy síla a svaly jsou zde velice důležité. Samozřejmě jeli síla a svaly nabírány nevhodným způsobem, tedy v chybném nastavení tréninku, technice, svalové koordinaci atd., pak je to časovanou bombou. Časovanou bombou je však i bláhovost mnoha těch, kteří si myslí, že jim různá cvičení na podložce dá vše co potřebují.

           

5. Více bolesti v zádech, znamená větší problémy se zády?

 

Ani jedna páteř není stejná. K tomuto závěru došel profesor Debevec z Lublaně, když zkoumal mnoho a mnoho rentgenů lidí. Nenašel ani dvě podobné páteře. Máme člověka z velkým výhřezem ploténky bez bolestí. Máme člověka z většími dysbalancemi, většími kyfotickými či lordotickými křivkami bez známek bolestí a oproti tomu člověka na první pohled zdravého z obrovskými bolestmi. Větší bolest nemusí znamenat větší problém, i lidé jsou na bolest rozdílně citlivý. I bolest jako taková je závislá na řadě mnoha faktorů, i samotná bolest je závislá na řadě možných zkušeností z minulosti z hlediska strachu, tréninku, stresu, životního stylu, vrozených dispozic atd…Jinak bude vše vnímat voják, jinak žena s dětmi, jinak obtloustlý úředník z kanceláře.

Chci tím vším říci, že bolest může znamenat mnoho věcí a že výše bolesti je rozličná a nemusí předznamenávat větší problém a naopak. Tedy i někdo bez známek bolesti nemusí být bez problému, které se však vytváří.

6. Naší dávní předci či lidé v pravěku neměli problémy se zády?

 

Idealizování si minulosti je věc velice běžná, bohužel i v tomto případě musím mnohéIMG_20150618_231739 zklamat. Mluvit o pravěku je něco zcela mimo, protože nějakých vykopávek z té doby máme, co by se za nehet vešlo. Máme o tom tak málo informací co se týká vykopávek a ještě méně, co se týká informací ohledně pohybu. Tedy vše co můžeme, je tak akorát se domnívat. Co však máme dochované, jsou např. kosterní pozůstatky z dob, kdy můžeme zhruba mluvit o nějakých našich předcích (tedy cca 7-8století). Z této doby jsem našel záznamy, kde můžeme u žen mezi lety 30-50let najít spodylolýzu, rozštěpy páteře, různé deformity atd… Tedy to jasně nasvědčuje, že zde problémy se zády rozhodně byly. A to mluvíme o době, kdy ještě nenastala větší urbanizace společnosti, která měla zásadnější negativní vliv na náš pohybový aparát.

Mimochodem již Hippokratés (460-377př.n.l.) psal o bolestech zad a problémů s nimi. Tedy bolesti zad není nic, co by bylo záležitostí dnešní doby. Můžeme však v dnešní době mluvit o mnohem a mnohem rychlejších změnách, co se týká pohybu a zdravotních důsledků nejen ohledně páteře, ale celého pohybového aparátu.

             

7. Existuje perfektní sed či nikoliv?

 

Měli bychom všichni sedět rovně, že ano? Zdravé sezení ve správném nastavení. Všichni tosed známe, jsou na to speciální kurzy a školení. Mnozí jezdí po firmách a vše učí. Skvělé. A co když je to všechno protimluv? Co když je to v základu zbytečné, komerční a možná i hloupé? Na rozdíl od všeho možného, bylo prokázáno jedno, a to, že statické sezení a to i v optimálním držení těla není dobré pro bolest zad. Je sice pravdou, že mnoho lidí pociťuje větší problémy z flekční, tedy ohnuté či předsunuté pozice sedu, přirozeně z hlediska vyššího tlaku na mnohé svaly, vazy a následně i obratle a ploténky. Ale je i dost lidí, kteří mají problémy i když udržují rovný sed či ti, kteří se naučí sedět „zdravým“ způsobem. Různé sezení a držení těla vyhovuje různým lidem, co je však důležité? Pohyb. Dlouhodobý tlak na sedací nerv (nervus ischiadicus) vám často způsobí bolest zad. Vaše ploténka potřebuje pohyb pro její lepší hydrataci a prokrvení. Vaše celá páteř nenávidí vše statické a dává nám to jasně najevo množstvím problémů. Tedy je třeba mít co nejvíce pohyblivý a rozmanitý sed a ne sed narovnaný – statický. Vše statické je nesmyslné. Vše rigidní je chybné, což u toho statického hrozí. Když píšu, měním neustále pozice, převracím se, chvíli jsem tak, chvíli rovně, chvíli na boku, chvíli na břichu, chvíli na bobku. Od té doby je mi fajn.

Naučte se stále měnit pozice, místo toho zachovat si stejnou „dokonalou pozici. Variabilita, uvolněnost místo statické „přesné“ tuhosti.

         

8. Těžká práce je nebezpečná pro naše záda?

 

Většina lidí má povědomí, že těžká práce představuje větší riziko pro naše zdravá záda.hard work Tady předpokládá se, že např. takový horníci, zedníci, nosiči a další budou mít větší problémy se zády. Člověk by i čekal, že takový zemědělci na tom budou kvůli častému ohýbání zad o mnoho hůře. Opak je tomu však pravdou. Dle výzkumu profesora Debevce bylo z 500 operovaných pacientů až 80% lidí z oblasti lehkých a středně těžkých prací. Tedy zaměstnání jako jsou úředníci, řidiči, studenti, ženy v domácnosti atd…).  Pracovníci v zemědělství na tom byly vůbec nejlépe. Co z toho odvodit? Že slabost celkově ohrožuje dnes naše záda. Co je tedy rozhodně pravdou ohledně našich předků je to, že rozhodně  více pracovali, nebáli se těžké práce a pak odpočinek byl velice potřebný. My spíše celý den odpočíváme a naše práce je spíše formou velkého stresu.

(Autor: Martin Snášel)

Zdroje:

toneuptoronto.com

www.independent.ie

www.linkedin.com

Antropologie – příručka pro studium kostry ( 1999)