V jednoduchosti je krása – stoj na jedné noze jako komplexní a důmyslný cvik zdokonalující chůzi a celé naše tělo

onelegbalance-2Používáte ve Vaší cvičební jednotce nebo při cvičení s klienty cviky ve stoji na jedné noze? A proč je zrovna tato pozice tolik přínosná?
Pokud při diagnostice pohybového aparátu u svého klienta provádíte tzv. Trendelenburgovu zkoušku (zkouška stoje na 1 noze), vyšetřujete mimo jiné funkčnost stabilizátorů kyčle (m.gluteus medius et minimus). To znamená, že sledujete kvalitu zapojení malého a středního hýžďového svalu, při stabilizaci pánve v náročnější posturální pozici, než je pouhý stoj na dvou nohách. Ideální odezva by měla být taková, že kromě pokrčení dolní končetiny, která je volně ve vzduchu nedošlo na těle k žádným jiným viditelným změnám. Pánev zůstává přesně na místě, kde byla před přesunem jedné z dolních končetin. Takže nepodléhá žádnému poklesu, rotaci či překlopení vpřed nebo vzad. Stejně tak není narušena linie ramen ani osa páteře. Chodidlo stojné nohy by mělo být v klidu rozložené na podložce a celá dolní končetina stabilní. Kolenní kloub neprolomen vzad. Čéška směřující přibližně ve směru 2. a 3. prstu na chodidle. V žádném případě by neměla být vtočená dovnitř.
Pokud se reakce cvičence při testování neshoduje s výše uvedeným popisem, bude zřejmě někde problém. V tomto článku se zaměřujeme na stabilizátory kyčle, problém při nestabilitě stoje na jedné noze nemusí být pouze tam. Funkcí těchto svalů je mimo jiné udržování stabilní pánve při statické i dynamické zátěži tak, aby nedocházelo k její lateralizaci či rotaci do strany. Boky člověka, který má funkci těchto svalů oslabenou se při chůzi kolébají ze strany na stranu a jsou nestabilní. Je tomu tak, protože 70 procent chůze se skládá ze střídavého stoje na jedné noze.
Pokud není pánev stabilní, nemůžeme očekávat ani stabilitu ostatních kloubů, které na ni navazují, a tak ať to vezmeme nahoru na páteř, či dolů na klouby dolních končetin, je tato porucha pro pohybový aparát velmi zatěžující.
Jaký je ideální způsob jak tuto funkci posílit či znova obnovit? Bude stačit izolované posilování zmíněných svalů?
Strategie se odvíjí z informací zjištěných v komplexní diagnostice ( viz náš kurz komplexní diagnostika level 1 / Level 2). Pokud jsme si vyšetřili, že svalová síla malého a středního hýžďového svalu je nízká, je možné, že funkce je narušena pouze nedostatečnou silovou kapacitou těchto svalů. Naopak ale můžeme vyšetřením zjistit, že svalová síla je zcela dostačující a tudíž je chyba na úrovni nervového řízení.
Pokud je svalová síla výše zmíněných svalů nízká a my předpokládáme, že je to důvodem nedostatečné fixace pánve, je třeba tyto svaly posílit. Jaké jsou ideální pozice a typické znaky chybného provedení? Základní funkcí těchto svalů je abdukce kyčelního kloubu. Při správném stereotypu se na tomto pohybu podílí m.gluteus medius (střední hýžďový sval) a m.tensor fascie latae=M.TFL (napínač povázky stehenní), a to v poměru 50:50. V případě svalové nerovnováhy a tudíž chybného pohybovéhoobr22 stereotypu se dominantním stává M.TFL, který přebírá fuknci i za m.gluteus medius. Jeho dominanci můžeme sledovat při vyšetření stereotypu abdukce v kyčli, kdy se během abdukce stáčí špička hybné dolní končetiny směrem do zevní rotace. Dalším problémem, který se často u tohoto vyšetření objevuje, je, že člověk vede pohyb při flexi v kyčli. V tom případě pohyb přebírá m.rectus femoris (přímý stehenní sval). Dále je často k vidění posun kyčelní kosti směrem k žebrům, a to v případě, kdy se při pohybu nezapojí svaly hlubokého stabilizačního systému a pohyb se přenáší na m.quadratus lumborum, který pomáhá zvednutí dolní končetiny úklonem trupu.
Jestliže chceme úspěšně ovlivnit svalovou sílu m.gluteus medius, který bývá často oslaben, je třeba jej posilovat při flektovaném koleni, abychom vyřadili z pohybu m.TFL. M.TFL je svalem dvoukloubovým, pokud tedy provedeme flexi v kolenním kloubu, tak pasivně přiblížíme jeho úpony a tak znevýhodníme jeho postavení a pohybu se bude účastnit převážně m.gluteus medius. Pokud se budeme snažit sval posílit unožováním s napnutou dolní končetinou při hyperaktivním m.TFL, nikdy se kýženého efektu nedočkáme. Pohyb vždy přebere sval dominantní, hyperaktivní. Kromě výše zmíněných prvků viditelných při vyšetření abdukce v kyčli je na člověku s hyperaktivitou m.TFL zřejmá ztuhlá a na tlak bolestivá boční část stehna právě v oblasti vazivové části tohoto svalu.
Pokud je chyba na úrovni řízení pohybu, je třeba spravit či obnovit pohybový stereotyp či nábor svalů při stabilizaci kyčle. Tuto funkci ale není možné obnovit pouhým izolovaným posilováním malého a středního hýžďového svalu. Porucha stabilizace není poruchou fázického pohybu, nýbrž porucha pohybového stereotypu, izometrické kontrakce nebo vhodného timingu. Ideální pro nápravu této funkce je cvičení v uzavřeném kinematickém řetězci. Pro cvičení v tomto řetězci je nutný nábor většího počtu svalů, jejich společná koordinace a svalová souhra. Pokud se nám podaří navést našeho klienta v daném cviku do centrovaného postavení, hrají všechny výše zmíněné nutnosti v náš prospěch. Dalším efektivním pomocníkem je nám tlak, který je vysílán do kloubu z místa opory končetiny. Ve všech tkáních lidského těla se nachází specifické receptory snímající aktuální stav našeho těla. Tlakem do kloubu vysíláme skrze receptory nacházející se v kloubech masivní počet informací ohledně tohoto kloubu, díky nimž se tento segment pro mozek náhle stane velmi atraktivním.
single_leg_squat_chopNašim cílem je, aby nový pohyb či nastavení polohy byl mozkem klienta zaznamenán, zpracován a uložen jako stálá matrice, kterou vytáhne pokaždé, když se náš klient bude znova chtít postavit na jednu nohu. Čím více informací z daného segmentu do mozku pošleme, tím rychlejší budeme mít úspěšnost.
Stoj na jedné noze je náročný na rovnováhu a jedná se o velmi přínosný celotělový cvik. Navíc je možné jej obohatit mnoha jinými pohyby. Takže se nakonec nemusí jednat o statickou pozici, ale ostatní končetiny a trup mohou pracovat dynamicky. Jen je třeba vždy dbát na správné centrované postavení končetin a celého těla. Proto tento cvik doporučuji minimálně zpočátku provádět za kontroly další kompetentní osoby, která ví, jak správné provedení vypadá nebo před zrcadlem. Špatným provedením by mohlo dojít k přetížení pohybového aparátu a k vytvoření či podporování špatného stereotypu či držení těla.
Tento jednoduchý cvik je velmi funkční. Jeho komplexnost nutí naše tělo k celkové stabilizaci ve všech kloubech, posilujeme tedy celé tělo. Tím také zlepšujeme schopnost rovnováhy a zdokonalujeme držení těla při chůzi, která je součástí života většiny z nás.
Více informací o správném držení dolních končetin a pánve a také zásobníky cviků se dozvíte z našich minulých ( zde či zde) či budoucích článků a také na našich nových seminářích zaměřených na tyto témata.

(Autor: Bc. Nikol Hadvigová)

 

Zdroje obrázků:

www.menshealth.com

www.fsps.muni.cz

www.bodyzone.com