Funkční není to, co nějak vypadá, ale popis toho, co něco vytváří a napravuje

Tak jsem se po čase rozhodl zajít do jednoho z menších gymů, který ve své propagaci všude uvádí velkými písmeny „Funkční trénink“. Samotný gym je stylizován pro potřeby crossfit systému i osobnosti a trenéři se účastní crossfit závodů. Nejsem osobně nějak náročný. Stačí mi nějaké pomůcky, kettlebell, malá a velká činka a nějaké to místo, což mi dnešní móda tělocvičen bez větších investic, nabízí. To co se mi naskytlo sledovat je takovým hezkým příkladem, který bych chtěl popsat a rozebrat. Týká se nešvaru, který se děje v různých fitness centrech a gymech, není jen záležitostí mnohých crossfit gymů.

  Netrvalo ani 10min a gym navštívila taková typická dvojice. Mladý kluk, který představoval takového klasického kancelářského zaměstnance. Slečna měla mírnou obezitu a na první pohled bych si ji zařadil do nějaké kavárny s knihou v ruce. Oba však přišli velice sebevědomě i s tak módním sportovním designem, že jsem se až sám zastyděl. Trenér k nim přišel a ukázal jim určitý začátečnický WOD workout, který pojedou. Trénink začal během, který probíhal venku. Oba poté přišli, nastavil se budík a začalioverhead-squat-valgus-collapse kliky. Vezmu stranou, že technika kliku byla od začátku chybná, horší je to, že v dolní fázi by mi uskříply lopatkami prstíky. Tedy ani jeden klik vlastně neproběhl. Následoval dřep s vlastní váhou. Bylo zajímavé sledovat, kolik možností pohybových vzorů lze u dřepu provést. U slečny to vypadalo, jakoby v dolní fázi chtěla skočit šipku do bazénu, chlapec prováděl takovou mexickou fotbalovou vlnu. Náhle však trénink byl přerušen, protože na tabuli byl tlak na ramena, který oba moc neznali. Tedy přišel trenér a rozdal jim jednu velkou a jednu menší tyč a ukázal cvik. Budík nahozen a vše pokračuje. Kdo je trochu znalý silového tréninku, jistě si dokáže představit amatérsky prováděný military press, který je sám o sobě dost technicky složitý. Následoval crossfit swing, tradiční cvik v tomto odvětví, který u těchto dvou nabyl typických pohybových rozměrů, kdy dole byla pánev v retroverzi a v horním bodu v anteverzi. Trenér následně přiběhl a vše opravil způsobem, že by měli jít víc do dřepu. V té chvíli mi bylo již skoro do pláče, ale snažil jsem se soustředit na své dřepy, kdy byla přede mnou poslední těžší série. Další cviky byly zadní kliky na lavici a sedy lehy. V té chvíli jsem již psychický tlak nevydržel, protože zvedat se ze země silou až pomalu napětí palců na noze je na mě již dost silná káva.

GHM situpCo k tomu všemu říci? Všechno špatně, ale oba byly jistě spokojení. Byly zapocení, protože o to tu jde že? Jistě se zlepšila nějaká ta kondice a o to tu jde že? Začátečnický WOD byl splněn a časem se snad dostanou na nějaký ten další level a o to tu jde, že? Přátelská parta, moderní trénink (i když na něm nic moderního nevidím), hrdost říci, že cvičím drsné cviky s velkou činkou. Sám jsem i slyšel, jak jsou naváděni na hodiny vzpírání, což pro tuto dvojici mě přijde v danou chvíli zcela nemístné. Sám si říkám: „Kéž by tam měli ty prokleté zrcadla, že by třeba oni sami sebe viděli, když je nevidí nikdo jiný“. Problém ale není jen v tom, co znalý člověk by měl vidět, ale je v samotném začátku a tréninkovém systému.

Stručně v bodech, kde jsou chyby a co je na tom všem funkčního:

1. Když budu daného člověka od začátku znát, asi ho nenechám dělat něco, co nezvládne. Každý kdo si logicky vyloží samotný název funkční trénink, jistě pochopí, že jde o nápravu určité funkce a tu funkci je třeba dokonale poznat a vyhodnotit.

2. Trénink pro začátečníka založený na tlakových cvicích do vnitřní rotace a cvicích pro hodně pokročilé jsou zcela nevhodné a nechápu smysl progresu. Co je na tom funkčního, když jedním ze základů funkčního tréninku je zdravotní stránka, tedy prevence zranění? Následek bude spíše špatná svalová koordinace, získání dysbalancí a špatných pohybových návyků, tedy možné brzké zranění.

3. Dělat výkon výkonem je pro mě zcela něco nepochopitelného. Copak kluka, co přijde na box, automaticky pošlu do ringu, aby se otrkal a vše se naučil praxí? Copak nějakého sportovce např. v basketballu pošlu na zápas bez patřičné postupné sportovní přípravy? Nechci náhodou, aby byl s míčem stabilní a aby byl rychlý ve svých krocích a nábězích, aby byl výtečný v práci s míčem a aby se nesesypal, když do něj někdo vrazí, který se bude později vystavovat vrcholnému výkonu. Toto všechno máExercising však svoji přesnou metodiku a progresivní rozdělení. Všechno má svou posloupnost a má jasné principy. Já tyto principy popsal zde. Jinak nemůžeme mluvit o ničem funkčním.

4. Výběr cviků musí mít určitou logickou návaznost, jinak se trénink stává celkově kontraproduktivním ať se třeba jedná o cviky komplexní a na první pohled pozitivní. Funkční neznamená provádět klik, neznamená to provádět dřep, znamená to nápravu pohybových stereotypů a správné nastavení tréninku, aby plnil určitou individuální funkci.

To, že něco nějak vypadá, či si napíše někam nějaký název neznamená, že to tak je. Slovo funkční dnes dobře prodává a používá se tedy u všeho. Znalost kořenů a významu tohoto pojmu však stále schází. V nějakém brzkém článku se tedy budeme věnovat podrobnému popisu, aby ubylo těchto omylů a zneužívání.

(Autor: Martin Snášel)