Význam dotykového „Cueingu“

DSC_0061Termín „cueing“ je anglický název pro mezinárodně užívanou gestikulaci a verbální pokyny pro vedení tréninku. Ať už jde o terapii nebo provádíte správné nastavení a aktivaci v tréninku, důležitost dobrého cueingu pro dosažení požadovaného výsledku není možné podceňovat. Kvalitní vizuální demonstrace, bohaté verbální frázování a cílené fyzické doteky jsou všechno při správném použití velmi mocné nástroje v procesu cueingu pohybu.

Víme, že motorické učení je velmi citlivé na různé smyslové vstupy. Víme také, že optimální učení a adaptace nastává, když jsme obdrželi bohaté vstupy z kombinace všech smyslových cest. Poskytování zpětné vazby kinesthetickým manuálním kontaktem byla dlouho považována za cennou techniku. Aktivní uvedení někoho do vhodné polohy nebo jeho uvedení do správného vzoru, aby mohl získat lepší propriocepci se jeví jako poměrně dobrý a efektivní způsob, jak získat výsledky, které chceme v posilovně nebo na klinice dokázat. Hodnota použití fyzického kontaktu je tedy něco, co by rozhodně nemělo chybět nejen u lékařů či terapeutů, ale přirozeně i u trenérů.

Možná je to proto, že od lékařů lidem dotek tolik nevadí, ale trenéři se často fyzického kontaktu bojí z obav z obvinění z nevhodného dotýkání nebo proto, že samy o sobě si nejsou jisti svých správných podnětů? Myslím, že jde o obojí a oboje je chyba. Je chyba dávat ruce pryč od klienta, jestliže víme, jak člověka správně navést.

Mike Boyle zdůrazňuje osobní dotek v tréninku při kaučinku. Často připomíná všem, že když používáte fyzické nastavování u sportovce, měli byste jednat sebevědomě a přesně popisovat verbálně svůj záměr, aby se zabránilo nedorozumění. Na videu můžete vidět názorný příklad dotykového cueingu v tréninku.

 

 

Tedy víme, že fyzické nastavení našich klientů do požadované polohy je efektivní technika na podporu rozvoje nových dovedností, ale proč?

Taktilní stimulace

Taktilní podněty při nastavování polohy klienta poskytne aferentní smyslové vjemy do centrálního nervového systému. Dotykový cueing poskytuje klientovi proprioceptivní zpětnou vazbu, jak vést daný pohyb a podvědomě si ho následně dokáže lépe osvojit. Studie prokázaly i krátké intervence taktilní – kinestetické stimulace, které jsou schopny zvýšit místní motorickou aktivitu a pozornost a zároveň poskytují uklidňující účinek. Studie také prokázali, že právě pocit z doteku podporuje uvolňování NGF(Nerve growth factor) v mozku, což má za následek lepší zpětnou vazbu a motorickou kontrolu.

 

Aplikace

Sám vím, že klienti často potvrzují, že cítí mnohem jednodušší pohyb, když jsou jemně navedeni rukou trenéra. Jsou schopni si vše více představit a lépe si pohyb uvědomit. Jeden z typických cvičení je např. dýchání, kde ruce trenéra či terapeuta mají velkou moc. Pomoc správného nastavení těla může výrazně pomoci klientům naučit se dostat do správné pozice a dech správně využít. Dále výzkum prokázal, že terapeutický dotek může mít významné příznivé účinky na profily stresových hormonů, takže dotykový cueing je to nejcennější rehabilitační prostředí.

Často když člověk sleduje kaučink pouhých verbálních pokynů a příkladů, nestačí se divit. Často je to jalová práce. Je to neúčinné, neefektivní a pomalé. Práce s fyzickým dotykem, fyzickým nastavením je nutností nejen v rehabilitaci. Je pro nás nutností, aby trénink měl patřičný výsledek, aby klient získal správnou propriocepci. Je nutné poskytovat kvalitní podněty pro všechny tři senzorické vstupy: verbální, vizuální a fyzické. Proto se naučte nejen co je správné držení těla a techniku cvičení, ale nebojte se druhého navést osobně do cviku. Dotyk je mocná zbraň.

 

(Autor: Martin Snášel)