TRX rip trainer trochu jinak – dynamická stabilizace

zdroj:www.fitnessnewpaper.com

Rip trainer je páková tyč s pružnou gumou na jedné straně, která poskytuje jedinečnou progresivní kombinaci rotací, core stability, vytrvalosti, síly, koordinace a rovnováhy. Rip trainer je velice efektivní pro mnoho sportů, kde se využívají rotace a také pro nácvik správné stability jádra (core). Jde o pomůcku, kterou v rotacích efektivně využívám v určitých variacích právě pro zmíněné sportovce či jako zlepšení dynamické core stability. Spojovat gumu na druhý konec pro určité cvičení osobně nepovažuji u této pomůcky za zvlášť efektivní ba ani funkční.

Je třeba hned na začátek podotknout, že  rip trainer je ideální efektivní tréninková pomůcka pro elitní či pokročilé sportovce, dle mých zkušeností může být u mnoha začátečníků při tradičně propagovaném cvičení spíše kontraproduktivní, či je třeba vědět, jak je možné rip trainer použít. To si právě ukážeme v tomto článku, jak použít efektivně tuto pomůcku i u široké veřejnosti.

Cvičení na rip traineru je výborné právě v možnosti jednostranného zatížení, tedy stejného asymetrického zatížení, s kterým se setkáváme každý den. Rotace je však docela těžká věc, je tedy třeba se vše správně naučit, aby pro nás bylo toto cvičení prospěšné, tedy pro naši potřebu v pohybových vzorcích a tedy abychom ještě neprohlubovali to škodlivé. Asymetrické zatížení nemáme často jen ve sportech jako je tenis, basketball, baseball, hokej, golf atd., ale třeba i při obyčejného nákupu a nošení potravin, zvedání dítěte, jízdě v autě či spánku.

Trénink s rip trainerem nám poskytuje jednoduchou pomůcku pro naučení správné integrace pohybu celého těla do rotace, zlepšení stability v pohybu a účinné zlepšení pro náš účel. Každá pomůcka má totiž svůj účel pro své použití a tedy i tuto je třeba správně používat, aby cvičení bylo funkční a nejen aby se tak jen tvářilo. Je tedy třeba rip trainer správně používat a ne ho použít na celý trénink pro jakéhokoliv obyčejného člověka či sportovce.

Za zmínku stojí to, že rip trainer byl původně vytvořen pro potřeby sportovců v bojových sportech a fyzioterapie. Jde tedy i o rehabilitační nástroj, nástroj pro zlepšení stabilizace, kompenzace jednostranného zatížení a tedy nejen pro nějaké pocení a bláznivé zničení na kruhových trénincích. Už dost tohoto šílenství! Každá pomůcka se může použít mnohým způsobem, ale to, jestli bude funkční zaleží na nás a naší aplikaci a ne tím, že ji tak nazveme.

DEADLIFT ASSISTED S RIP TRAINEREM

Umístěte nohy v symetrickém postoji přibližně na šířku ramen. Ujistěte se, že tyč rip traineru je zarovnána pevně na hlavě, hrudní páteři a křížové kosti. Tyč by měla by měla zůstat v těchto třech bodech dotyku po celou dobu pohybu. Ruce drží tyč v místě u krku a v bederní části. Pak jděte do mírného předklonu s mírně pokrčenými koleny a zpět do startovací rovné polohy. Jděte v předklonu až do maximální pozice, kde udržíte správnou polohu. Tento cvik výborně posiluje stabilitu páteře a správnou biomechaniku pohybu zad. Ujistěte se, že hlava a krk, hrudní páteř a pánev jsou stále ve správné poloze.

CHOP A LIFT S RIP TRAINEREM

Chop a lift je výborný cvik na základě vzorců PNF . Při tomto cviku obě ruce drží tyč rip traineru před sebou ve stejném směru. Stejně tak jako rip trainer je možné využít lana či dlouhé tyč na kladkovém stroji. Páteř, pánev a hlava v neutrální poloze, nohy jsou ve výpadu a chodidla jsou v jedné linii za sebou. Poté dochází k pohybu přes středovou osu těla šikmo směrem dolu, stejně tak je možné postupovat směrem nahoru. Tyč zasuneme do rovné polohy šikmo za tělo a poté se vracíme zpět do startovací polohy. Jedná se o moderní pohyb založený na pohybových vzorech používaných v rehabilitaci. Celý cvik je detailně popsán v dnes již kultovní knize Graye Cooka „ Athletic body in balance“. Chop a lift je výborný cvik pro posílení dynamické stabilizace. Jde jak o nápravné cvičení, tak efektivní cvik na posílování core v rotaci. Modelů a variací tohoto cviku je mnoho od průpravných až po pokročilé.