Proč je screening funkčního pohybu (FMS™) naprostým základem každého tréninkového programu?

Functional movement screen ™ (FMS) je nový, přehledný nástroj pro hodnocení a identifikaci špatných pohybových vzorců, které by mohly zvyšovat riziko budoucího zranění.

Functional movement screen ™ (FMS) je nový nástroj pro testování a posuzování základních lidských pohybových vzorců ve snaze identifikovat omezení a asymetrie, které by mohly předurčovat možnost zranění u daného člověka. Nesprávné pohybové vzorce mohou vážně ohrozit jak účinnost tréninku, tak samotnou celkovou fyzickou kondici a zdraví.

FMS test může být proveden rychle a snadno určit nevhodné pohybové vzorce, které pak mohou být řešeny pomocí nápravných cvičení, které obnoví správný pohyb.

Co je screening?

Screening je testování pohybu, který hodnotí pohybové stereotypy, mobilitu a stabilitu. Hodnotí a identifikuje správné a chybné pohybové vzorce, zda jsou svalové řetězce ve správném pořadí, mobilita ve správném rozsahu pohybu a stabilita ve správné rovnováze. Screening je efektivní v rámci přehledného bodování a kritériích, založeném na vědeckém a dlouhodobém výzkumu.

Screening se skládá ze 7 základních testů: hluboký dřep, krok přes překážku, výpad v jedné linii, ramenní mobilita, aktivní zdvih nohy, klik a rotační stabilita. Každý zkušební test je hodnocen ve stupni 0-3. Nula znamená bolest. Na samotnou identifikaci bolesti existují 3 doplňující clearing testy. Společný součet ze všech testů ukazuje celkové skóre FMS, které nám předpovídá výši rizika zranění. Na základě výsledku screeningu doporučí FMS specialista cílené nápravné cvičení k získání správných pohybových stereotypů a průběžně sleduje pokrok. Screening vyžaduje malý prostor a může být aplikován v rámci jakékoli fyzické kondice.

FMS jako základ tréninku každého sportovce

Mnoho profesionálních sportovních týmů a sportovců po celém světě používají FMS k jejich efektivnímu snížení rizika zranění a zlepšení výkonu. Pokud jste aktivní sportovec a nemáte správné pohybové vzorce, jste časovanou bombou, která může kdykoliv explodovat. Můžete tak ohrozit celý Váš trénink a udržitelnost Vašich výsledků. Prevence úrazů je pro každého sportovce naprostým základem. Bez účinného a nezávislého screeningu funkčního pohybu, tedy jednoduché, ale přehledné diagnostiky pohybu, je to stejné, jako střílet ve tmě a doufat, že zasáhnu cíl. Ještě to může být horší, můžete provádět zbytečná cvičení a negativně ovlivňovat pohybové vzorce, které potřebují být změněny.

Efektivita předepsaných nápravných cvičení v FMS

Nápravná strategie v FMS je cílená a založena na přesném určení specifického problému. Cílem těchto cílených nápravných cvičení je najít nejvhodnější nápravné cviky a obnovit správné pohybové vzorce, předejít tak zranění a zlepšit tak samotnou funkčnost pohybu.

Martin Snášel – certifikovaný FMS specialista

 

Více informací:

http://www.coretraining.cz/co-je-screening-funkcniho-pohybu-fms/

 

 

www.functionalmovementsystems.cz (stránky jsou v přípravě)