Co je unilaterální trénink?

Co je unilaterální trénink?

Unilaterální, tedy jednostranný trénink znamená, že levou a pravou polovinu těla cvičíte izolovaně od druhé strany – například pomocí činek, kladek, balančních pomůcek a samozřejmě samotného cvičení s vlastním tělem jako takovým.

Jaké jsou výhody jednostranného tréninku?

Jednostranný trénink je velmi funkční forma tréninku, je totiž velmi podobný pohybu v každodenním životě či jednostranným zatížením ve sportu.

Téměř všechny pohyby a sportovní aktivity, jako je běhání, skákání, tenis, šerm, hokej atd. se provádějí zejména na jedné noze či jednou rukou. Proto má velký smysl takto trénovat!

Jednostranný trénink vždy vyžaduje dostatečnou a správnou stabilizaci držení těla, tedy i core, protože náš záměr v tomto tréninku není rozhodně cvičit stejným způsobem tu stejnou stranu, která je více namáhaná a navíc se špatným zapojením svalů, ale naopak. Z tohoto funkčního tréninku získá sportovec velký prospěch a zlepší se i efektivita samotného sportovního výkonu. Stejně tak se zlepší ale i běžné funkce u nesportovce, který např. potřebuje trénink v rámci své práce apod.

Jednostranné aktivity v profesionálním sportu běžně vedou k svalové nerovnováze (např. silnější jedno rameno u tenisových hráčů). Je tedy na místě pak trénovat a správně posilovat a kompenzovat obě strany stejně jak v rámci mobility, tak stability.
Jednostranné cvičení tedy kompenzuje nerovnováhu a staví na obou stranách těla identickou zátěž.

Většinou se cvičí veškeré cviky oboustranně, problém však je, že jedna strana se většinou silnější než druhá a to může vést k svalové nerovnováze a později k dysbalancím, a následně i ke zraněním a zdravotním problémům. Vědci také zjistili, že jednostranný trénink mnohdy vede k většímu růstu svalů a nárůstu síly, než dvoustranné (oboustranné) cvičení, a to v mnohem kratší době (Janzen 2006).

Příklad:
Můžete dřepovat na obou nohou s 60 kg, nikdy však nezískáte takový prospěch jako s dřepu na jedné noze s méně jak poloviční zátěží!

 Výhody a nevýhody cvičení v bodech

Výhody:

1. Vyšší růst svalu (Janzen et al. 2006)
2. Efektivní aktivita svalů hlubokého stabilizačního systému
3. Silový zisk na netrénované straně! > Kontralaterální účinky lze dobře použít při úrazu (Munn 2004)
4. Lepší zlepšení skutečné síly => funkční trénink pro sportovce
5. Prevence úrazů prostřednictvím lepšího zapojení stabilizačních svalů
6. Vyrovnání svalových nerovnováh
7. Symetrické tvarování těla

Nevýhody:

1. Poněkud časově náročné
2. Problém s egem jedince, kdy nebude cvičit s tak velkými váhami.

    3. Důležitost lpění na správné technice a stabilizaci důležitých segmentů na těle.

Zdroj: http://www.mensfitness.co.uk