Chyby ve funkční kondiční přípravě v bojových sportech

Kondiční a silová příprava v kontaktních bojových sportech má svá specifika jako další sporty a např. MMA bojovníci jsou fenomenální sportovci, kteří musí být všestranní, fyzicky a kondičně zdatní. Boj jako takový je jedním z nejvíce fyzicky náročných činností. Pro dosažení vysoké úrovně zdatnosti se bojovníci musí plně připravovat a zaměřit se na širokou škálu cvičení, které všechny slouží k různým účelům. Všestrannost a rozumná, funkční příprava je klíčem k tomu, aby bojovník byl úspěšný.

Ukážeme si však několik chyb, které se neustále tradičně objevují a které leckdy i nevědomky úspěšnosti a tedy kvalitní přípravě brání. Nedávno co jsem byl v Německu a bavil jsem se z místní trenérskou špičkou, docházeli jsme ke stejným závěrům. Trenérská práce nezačíná na kvalitní diagnostice a na učení základů pohybu a aktivace svalů, chybí zde individualizace tréninku a pomůcky se používají chaoticky bez smyslu, že každá pomůcka musí být další progresí kvalitního pohybu a držení těla, a že ne každá pomůcka je vhodná na něco jiného a dle toho se má využívat.

Dalším problémem je samotné rozdělení přípravy. Na západě je zcela normální, že na přípravu sportovce se podílí několik expertů dohromady a každý má na starosti jiné stránky přípravy klienta či sportovce. Je kondiční a silový trenér, trenér boxu, kompenzační a rehabilitační trenér, výživový poradce a mnozí další. Každý má jinou specializaci a dle toho si bere na starosti jinou část přípravy. U nás jsou obzvláště v bojových sportech trenéři často odborníci na všechno. Jsou to takový supermani, kteří umí nejlíp výživu, nejlépe kondiční a silovou přípravu, znají anatomii a kompenzace, umí poradit co se zády a do toho naučí boxovat a správně kopat a ještě boj na zemi. Myslím, že celý svět nám může takové dokonalé a všestranné trenéry závidět!

VÝBUŠNOST ČI VYTRVALOST

Tyto dva pojmy se často pletou a tzv. kondiční trenéři neumí nastavit trénink tak, aby obsahoval oba tyto prvky, protože oba tyto prvky bojovník potřebuje. Často se vše řeší tím, že se komplexní cviky provádí dlouho a co nejrychleji. Zlepšuje se tak výbušnost? Rozvoj rychlosti a výbušnosti musí být založen na dodržování zásad pro zatěžování ATP-CP systému. Při rozvoji těchto schopností je snaha o maximální intenzitu v rozmezí 5-15sec., pak následně dochází k poklesu intenzity, vyčerpání zásob ATP a zatížení pak dostává vytrvalostní charakter bez rychlostního zlepšení.

Rychlost, síla a hbitost jsou v boji důležité, je ale třeba umět jako trenér vše správně nastavit. Samotné plyometrické cviky výbušnost nevytvoří, stejně, jako nesprávné cvičení na jakékoliv funkční pomůcce nevytvoří výsledek. Jak jednotlivé správné cviky, tak správné nastavení a rozdělení tréninku vytvoří ten účinek, jaký chceme. Při nesprávném nevědeckém spojení založeném na pocitech bude i automaticky vytvářet negativní výsledek i přes to, že zpočátku budeme cítit, že vše děláme dobře. Výsledek není ale o pocitech a emocích, ale o výsledcích a výkonech.

STABILITA A MOBILITA

Flexibilita je velmi důležitá a často přehlížena, nebo se jen ze zvyku dělají dokola a ještě navíc špatně klasické strečinkové cviky, které navíc mohou být pro jedince nevhodné. Nebo naopak jsou problémy ve stabilitě, kde jsou strany nevyvážené, či jsou špatně naučené dlouhodobé zvyky v pohybu, které postupně narušují efektivitu tréninku a zdraví bojovníka. Nejčastěji jsou bojovníci přetíženi v určitých částech těla a i v rámci snah zapojují „core“ patologicky. Většinou ale svou stabilitu staví na přílišném zapojování již tak přetížených segmentech těla, které nakonec ani pohybu neprospívají. Řešení je zjistit své slabé a silné stránky a v rámci těchto přesných výsledků získat cílené kompenzace.

DRSNOST A PŘETĚŽOVÁNÍ NEBO  CÍLENÝ KVALITNÍ POHYB

Často můžeme vidět, jak se bojovníci a jejich trenéři snaží vše udělat tvrdě, drsně, jen hlavně ať to vypadá rázně a chlapsky. Tudíž u izometrických pozic do sebe nesmyslně vší silou tlačí a kopou, snaží se rvát co největší váhy či používají bez smyslu jednotlivé pomůcky k tomu, aby zde předváděli neskutečné cirkusácké kousky – to vše bez znalosti anatomie, bez znalosti správné aktivace potřebných svalů, a především bez vědomí toho, co vlastně chtějí tím určitým pohybem cvičit a co je jeho cílem. Tento druh chlapské a drsné přípravy, která na první pohled má vypadat jako funkční a tvrdá plná koombinovaných cviků,angličanů a tísíce kliků, má za následek jen nesmyslné přetěžování, kde se často přetěžují nevhodné svaly a o dalších částech těla ani nemluvě, a celkově pohyb neslouží účelu. Vůbec se nesleduje na účel pohybu a na kvalitu pohybu jako takového, aby výsledkem bylo efektivní využití energie a prevence toho, aby nakonec nedocházelo ke zbytečným úrazům, k čemuž dost často dochází.

KVALITNÍ DIAGNOSTIKA A SCREENING FUNKČNÍHO POHYBU

Kvalitní diagnostika celého těla a jeho držení, individualizace tréninku a především screening pohybu v bojových sportech je u nás neustále na nulovém bodě. Kompenzační trénink pro závodníka či amatérského bojovníka se buď zcela nedělá nebo vše končí maximálně na skupinovém protažení na konci typu „ udělejte si nějaký strečink!“. Srečink však je jen jedna část kompenzace. Nikde se nekouká na to, kde má klient slabiny a kde naopak své silné stránky v pohybu, na čem tedy je třeba kompenzačně pracovat, jak v mobilitě tak stabilitě, jaké má asymetrie a nerovnováhu v pohybech. To vše dříve či později bude mít za následek zranění či nejrůznější zdravotní problémy, přinejmenším je narušena efektivita kvalitního pohybu jako takového.

Vaše zlepšení máte ve svých rukou. Boxovat a kopat nohama vás nenaučíme, ale postavíme vašemu zlepšování pevný základ. Přesnou a moderní diagnostiku a funkční screening pohybu (FMS) vám dá kompenzační základ a ukáže vám, na co se zaměřit. Naučíme vás přesným efektivním pohybům a poradíme jak řídit a sestavit přesný individuální trénink ve vaší přípravě a jak by měla být vedena, aby měla žádoucí účinek bez nagativních zdravotních důsledků.