MÝTY A FAKTA HSSP/ CORE


Pojem hlubokého stabilizačního systému / Core stability je dnes velice rozšířen a je v naprosté většině automaticky přijímán. Je však nekriticky přijímán bez toho, aby si mnozí kladli mnohé otázky a snažili se kriticky najít vědecky podložené odpovědi a souvislosti, tak konfrontovali vše dlouhodobou praxí/ zkušenostmi. Právě v této oblasti je bohužel velké množství mýtů, omylů či otevřených otázek, které se poté přenáší do silového tréninku a fyzioterapie.
Tento seminář vychází jak z mé dlouholeté diagnostické, rehabilitační a trenérské praxe, tak současně z velké míry vychází z informací podložených důkazy.
Na co vše budeme odpovídat a předkládat fakta?
– Co je stabilita a jak jí vnímat? Co vytváří stabilitu páteře?
– Otázka anatomická a praktická v rámci globálních a lokálních svalů
– Je transverzus abdominis skutečně tak podstatný sval v souvislosti se stabilitou páteře a bolestmi zad?
– Co znamená neutrální zóna/ pozice páteře, jak vnznikl tento pojem a je důležitý v rámci bolestí zad?
– Je Flexe páteře nebezpečná a co se zde mění či nemění? Je třeba všude důležité a možné pracovat v neutrální poloze?
– Je koncept dolního zkříženého syndromu evidence based či jde jen o teorii? Je iliopsoas nebezpečný pro naši páteř či naopak? Jak se tyto svaly skutečně chovají?
-Je věrohodný koncept svalového timingu a souvisí vše s bolestmi zad či nikoliv?
-Funguje tělo na přesných svalových aktivacích? Jaká je skutečnost teorie svalových řetězců?
-Jsou extenzory páteře nebezpečné pro naši páteř či naopak? Erector spinae, jeho funkce a bolesti zad.
– Otázka nitrobřišního tlaku vs bolestí zad. Je v souvislosti s bolestmi zad důležitý nebo může být škodlivý? Jsou pak věrohodné testy na NT?
– Je cvičení na motorickou kontrolu a core/ hssp lepší než obecné/ silové cvičení?
– Teorie a fakta balančních pomůcek v rámci aktivity core/ hssp vs bolesti zad
– Teorie držení těla/ aktivity core/hssp a souvislosti s bolestmi zad
– Má diastáza přímých břišních svalů přímou souvislost s aktivitou hssp/core?
– Mají lidé s bolestmi zad slabé břišní svaly?
– Jaké faktory mají vliv na možné bolesti zad? Je bolest zad otázkou core nestability?
– Otázky a odpovědi

Kdy: Nový termín bude vypsán

Místo:  Core centrum,  Praha – Letňany, Rýmařovská 561, 2.patro

Čas: 9:00 – 17:00

Lektor: Martin Snášel

Plná cena: 2800kč

Přihlášky: info@coretraining.cz

 

Přihlášovací formulář na kurz: 

MÝTY A OTÁZKY CORE STABILITY

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Váš telefon

Vaše adresa (ulice, město, PSČ, stát)

Další poznámky