Hrudní páteř

fsu1aHrudní páteř

Lidská páteř má 3 hlavní funkce. Je pohybovou osou těla, která působí jako podpora a ochrana nervových struktur (míchy a kořenů), zajišťuje oporu pro lidské tělo a ovlivňuje udržování rovnováhy. Základní stavební a funkční jednotkou páteře je tzv .pohybový (hybný) segment. Lidská páteř má celkem 24 hybných segmentů. V oblasti pohybových segmentů dochází k velmi úzkým vzájemným vztahům mezi strukturami nervového systému a ostatními součástmi jednotlivých pohybových segmentů. V těchto pohybových segmentech se můžeme setkat s celou řadou problémů, s kterých mohou vznikat bolesti a zranění. Všechny tyto segmenty mají svá specifika ohledně potřebného pohybového rozsahu a stability. V těchto pohybových segmentech se můžeme setkat s celou řadou problémů, s kterých mohou vznikat bolesti a zranění.

Hrudní páteř má 12 vzájemně propojených obratlů a je tak největší částí celé páteře. Možné problémy mohou nastat v každé z těchto oblastí. Některé z těchto oblastí však mají obvykle větší náchylnost k bolestem a mají své specifické potíže s pohybem a držením, které zde hrozí. S pohybem – například v autě, při otáčení, pokud vložíte bezpečnostní pás. V případě, že bolest je velmi výrazná, začínají na velmi pečlivě a zeptejte se lékaře nebo fyzioterapeuta o radu, na kterém jsou zobrazeny cvičení pro vás.

Postupná pohybová náprava, potřebná mobilita a stabilita je to, co nabízí náš progresivní program. S pomocí našeho cvičebního programu můžete obnovit mobilitu, která je v místě potřebná a podpořit stabilitu celé oblasti. Cvičení a program jsou postavené na tom, aby byly přehledné, měly logickou návaznost a progres.

Celý cvičební program je rozdělen na 3 části : 1 fáze: Začátek (Zkušební)   2.fáze: Střední   3.fáze: Pokročilá (Zakončující).

Tímto rozdělením chceme zajistit přesnost, cílenost pohybu a kontrolu možné bolestivosti či omezení pohybu v dané oblasti. Při postupném progresu přes 3 fáze máme také jistotu určitého pokroku a výsledku, kterým chceme pokračovat směrem k dalšímu tréninkovému a pohybovému progresu.

Termín: Termín se připravuje

Cena: 2500kč  (Zaváděcí cena!)

Místo: Praha (Core gym, Rýmařovská 561, Praha 9)

Čas: 9:00 – 18:00

 

Podmínky k platbě:

Přihlášky posílejte na náš email: info@coretraining.cz

Do přihlášky napište jméno semináře, jméno a přijmení, adresu a tel..

Přihláška je plně platná až po uhrazení částky kurzu.

Kurz je nutné uhradit nejpozději 7dnů před začátkem konání, jinak je přihláška stornována.

Bližší info: +420777131078