Co je FSU

 

fsu1aCo je FUNCTIONAL SPINAL UPGRADE (FSU)?

Ve stručnosti jde o integrovaný cvičební systém, sloužící k prevenci a zlepšení funkce páteře a součástí s ní souvisejících.

Jde o nový druh cvičení?

Ne, nejde o nic nového a o nic přelomového a otázka je, jestli je dnes možné s něčím takovým přijít. Vše je spíše otázka uchopení, realizace a detailních změn. Jak bylo řečeno, jde o integrovaný systém, tedy kombinaci mnoha cvičení, technik a pohybů z mnoha systémů a cvičebních stylů. Tyto cvičení spojuji do sebe, upravuji je, určité cviky vymýšlím či doplňuji, aby splnili určitý účel. Beru a vybírám jen to, co sedí do celkového základního konceptu. Je důležité říci, že nejde jen o samotné cvičení a techniky, ale součástí systému je i diagnostika, kterou připravuji k uveřejnění.

DSCN1131Jak a proč něco takového vzniklo?

Lidé mají stále méně času na vše a přitom se bojí bolesti zad či je již získali, mnozí sportovci mají problémy se zády a jejich střed těla stále více často nefunguje optimálně. Problémy s páteří všeho druhu se stávají naším prokletím.
Všichni vybírají všude možně nějaká cvičení na problémy zad, ale často nevědí co a jak, informace jsou nesourodá, nejsou přesná a běžný člověk neví co použít. Navíc ne všude mě osobně vše sedí, je vhodné, přesné či technicky dokonalé. FSU toto vše chce kombinovat, lepit, integrovat, rozvíjet, upravovat, zlepšovat. Tedy hlavní důvod byla specializace systému, integrace, přesnost a cílenost daných cvičení a technik. Velice důležité je pro systém zaměření a dobrá uchopitelnost pro širokou veřejnost, nejen pro trenéry, terapeuty a další odborníky. První zveřejněné rozdělení bude na jednotlivé části páteře (Krční, hrudní, bederní), později na jednotlivé možné problémy či zranění.

Tedy vše začalo dlouhým bádáním a zkoumáním?

Vše přišlo spojením mnoha náhod dohromady. Většinu mých klientů dnes tvoří lidé, co mají vertebrogenní problémy a o totoDSCN1142 téma se dlouho zajímám. Vše ale začalo tak, že jsem po dlouhé době, jak stále něco píšu a cvičím jednostranně, dostal jednoduše ústřel do zad. Měl jsem strach, že se vše vrátí, ale mám často málo času na trénink. Tedy jsem začal  hledat různé cvičení a často je cvičil za sebou formou dynamického strečinku. Kombinoval jsem vše do sebe, aby mi vše dávalo smysl, protože mi leckde chyběla metodika a možné srozumitelné nastavení. Inspiroval jsem se mnoha technikami a systémy, ale vybíral si, co se mi zdá efektivní. Co bylo pro mne důležité je technika a přesnost, tedy konzultuji mnoho cviků a technik s dalšími odborníky v oblasti. Systém je ale teprve na začátku a bude rozvíjet. Neustálá inovace a rozvoj je dle mne známka profesionality.

Tedy to pomůže všem s bolestmi zad a jako jejich prevence?

Každý rozumný a zkušený ví, že tak jednoduché to není. Nejideálnější je osobní přesná a cílená práce. Každý znalý v této oblasti ví, že je rozdíl o jaký druh problému jde, s čím souvisí, o jakého člověka jde, jak se hýbe atd… V něčem pomůže málo a v něčem můžeme dělat mnoho a i přes značné znalosti můžeme tápat. Podstatné pro náš systém je to, že se snažíme sestavit to nejlepší a metodicky vše poskládat a utřídit, aby mohlo být vše dobře uchopitelné jak v rámci prevence, tak v rámci možné terapie. Tedy to může dobře použít jak někdo do preventivních skupinových cvičení, tak do osobní cílené terapie a cvičení. Proto bude vše přehledné, rozdělené do jednotlivých metodických částí atd. Cítím, že něco takového zde chybí.

Jsou nějaké styčné body či principy, které dokážou FSU nějakým způsobem označovat či vymezovat?

Od začátku nebylo snahou vymýšlet něco nového, ale spíše spojovat, inovovat a metodicky skládat. V tomto systému nepůjde jen o nějaké na sobě napojené cvičební sety, ale i druhy cílených technik, jednotlivých cvičení a i diagnostiku. Již se připojují další odborníci na tuto oblast a vše se stále rozvijí a bude rozvíjet.
Co se ale týká zatím vzniklých samotných principů, tak jsou to zatím tyto:

1. Jde o integrovaný cvičební systém sloužící k prevenci a nápravě.

2. Systém je zaměřen především pro širokou veřejnost, sportovce, osobní trenéry a terapeuty.

3. Systém je v základě rozdělený na základní segmenty a tři progresivní pilíře, které na soběfsu2 navazují, jak co se týká pohybové a silové progrese, tak možné bolesti. začátečník(začátek pohybu), střední část (středně pokročilé) a pokročilý (konec pohybu či progrese na silovou část).

4. V FSU se používají cviky bez pomůcek či maximálně s tím, co najdete všude doma.

5. Většina cvičení je koncipována do stále se opakujících pohybů.

Toto jsou asi základní body a principy. Rozhodně chci, aby systém byl stále v inovaci a stále se posouval.

Používají se v FSU nějaké pomůcky či něco speciálního?

To je již napsáno ve zmíněných principech. Jak se říká, v jednoduchosti je síla. Tedy jedním s principů je pouze práce s vlastním tělem od začátku do konce. Maximálně používáme to, co máte běžně doma, tedy ručník, násadu od koštěte, židli.

Samozřejmě je ale mnoho pomůcek, které mohou určité techniky a cvičení zefektivnit a tedy mohou pomoci. To je již na každém, jak náš systém využije. Jestli časem bude něco včleněno, nemohu nyní říci, ale hlavní cíl není být odkázán na nějakou magickou pomůcku, ale aby mohl kdokoliv pochopit či poznat svůj problém a mohl cvičit kdekoliv. Samozřejmě mnohdy potřebujeme partnera především v diagnostice či mnoha technikách, i FSU bude jedním z těch partnerů. Nechceme ale nikoho učit, aby na něco či někoho byl odkázaný, ba naopak.

DSCN1138Takových různých druhů cvičebních systémů je dnes mnoho, v čem je FSU jiný?

Jediná větší rozdílnost je v přímé specializaci, přesnosti, metodice a integraci. Možná jiné to je tím, že nechceme být jiní, chceme být specifičtější, cílenější. Chceme být lepší a efektivnější. Dost osobně čerpám například z cvičebních technik i z knížek až 100 a více let starých a sám jsem se divil, jak mi mnohé cviky pomohly atd. Vše už tady je či bylo a mnoho z tzv. nového je často spíše komerce. Nové jsou pouze větší znalosti, informace, zkušenosti a studie, s kterými pracujeme a v rámci toho vše inovujeme, zlepšujeme, metodicky upravujeme.

Kde se s FSU můžeme setkat a co je v plánu?

Brzy budou vytvořené FB stránky systému. Pracujeme na oficiálních web stránkách www.functionalspine.cz , kde budou kompletní informace, kurzy, cviky. Budou zde i základní a specializované kurzy jak ohledně cvičení, tak ohledně diagnostiky, články, informace atd. FSU je součástí společnosti Coretraining, tedy vše bude propojené.

Otázky a odpovědi napsal zakladatel integrovaného systému FSU – Martin Snášel

WWW.FUNCTIONALSPINE.CZ