Strength & Neuromuscular Conditioning for Rehabilitation Dr. Claire Minshull

Strength & Neuromuscular Conditioning for Rehabilitation

Použití vědeckých principů k optimalizaci výsledků                                 18-19.5.2024    

Dr.Claire Minshull    Poprvé v České republice se svým dvoudenním kurzem!

 

CLAIRE JEDINEČNÝM ZPŮSOBEM PŘEKLENUJE PROPAST MEZI SILOU A KONDICÍ A REHABILITACÍ:

  • 20 LET PRAXE
  • MEZINÁRODNÍ LEKTOR A AUTOR
  • VĚDA O CVIČENÍ A REHABILITACI
  • VĚDEC A AKADEMIK
  • PRAKTIK S PATENTY A SPORTOVCI

 

Tento kurz je založen na dvou základních principech:

  1. Zpět k základům

V současném klinickém prostředí, které je často pod tlakem zdrojů, základní  a fundamentální principy  řízení adaptace a tím i  regenerace, jsou ve snaze o to často přehlíženy ve prospěch současných trendů dosáhnout optimálních výsledků pacienta co nejrychleji. Tyto trendy a techniky často postrádají důkazy a nebo existuje nedostatečná účinnost u více skupin pacientů/ klientů. Zde obnovíme základy rehabilitace svalové síly, síly a vytrvalosti, což je důležitý proces daný „zlatým standardem“ randomizované kontrolované studie v rámci rehabilitace využívají chybné metodiky.

  1. Využití Evidenční základny

Mnoho neuromuskulárních kondičních strategií, které prokázaly účinnost při zlepšování stavu kondice v rámci sportu a vědy založené na sportovním výkonu nabízejí rovnocenné příležitosti v rámci  nastavení rehabilitace. Mnohé z těchto jednoduchých strategií založených na důkazech však nejsou běžně používány v běžné klinické praxi. Zde kritizujeme vědeckou literaturu z hlediska rehabilitace a destilujeme ji, abychom ji poskytli sadu nástrojů s dalšími technikami pro použití u skupin pacientů/ klientů.

 

Pro koho je kurz určen?

Tento kurz byl již poskytnut mezinárodně velké řadě odborníků, lékařů a studentů v rámci oboru Muskuloskeletální rehabilitace (Fyzioterapie, Sportovní terapie), Sportovní medicína, Osteopatie, síla a kondice.

Tento kurz je relevantní pro studenty a praktiky fyzioterapie/fyzikální terapie, síly a kondiční a příbuzné rehabilitační profese, včetně masážní terapie, osteopatie a těch, kteří jsou zapojeni do předpisu a nastavení cvičení. Bude použitelný i pro lékaře se zájmem o cvičební terapii.

 

 

PROGRAM

1.DEN

9:00 Uvítání ; Úvod a osnova

Dynamická stabilita kloubu; Indexy neuromuskulární výkonnosti;

Časový rámec pro zranění

PŘESTÁVKA

Složky a determinanty nervosvalové aktivace

PRAXE: Zmírnění maximálního úsilí

Pochopení síly; Definování svalového výkonu.

PRAXE: Navrhování posilovacích intervencí

OBĚD

Navrhování posilovacích intervencí; Jak skutečně rehabilitovat sílu

PRAKTICKÉ: Navrhování programů progresivního silového tréninku

PŘESTÁVKA

16:30/17:00 Zajištění požadované stimulační reakce: Dodání a vyhodnocení programu.

Klinické případové studie

 

2. DEN

9:00 Rekapitulace: Zásady odporového tréninku

Pochopení rychlosti rozvoje sil; Rychlost svalové odezvy

PŘESTÁVKA

PRAKTICKÉ Rozvíjení testů „síly“

SKUPINOVÁ PRÁCE A PRAXE:  rychlost rozvoje sil; Rychlost svalové odezvy

OBĚD

Stanovení hierarchie důležitosti pro rehabilitaci; Pacient, funkce a cíle

PRAKTICKÝ Návrh silového a RFD programu

PŘESTÁVKA

4:30 Klinická případová studie: Kompletní návrh programu, dodání a vyhodnocení

 

 

Kdo je Dr. Claire Minshull?

V roce 2013 prodělala Claire několik operací páteře. V té době byla uprostřed přechodu z pozice senior lektora sportovní medicíny na univerzitě v Midlands, aby vedla výzkumnou spolupráci mezi 2 univerzitami v Edinburghu a velkou traumatologickou a ortopedickou jednotkou s cílem vyvinout nové metody rehabilitace po ortopedické operaci. Sama měla to štěstí, že měla přístup k odborným znalostem a současně jí to donutilo přemýšlet o tom, co se stane s lidmi, kteří tento přístup k informacím a praxi nemají.

Při odchodu z nemocnice po náročných operacích bylo její výzvou uvést do praxe to, co se naučila a zkoumala posledních 13 let. Tedy co by se mělo dělat a čeho se vyvarovat a kam až se můžeme dostat. Trvalo to mnoho měsíců tvrdé práce, potu, slz a zdrženlivosti; nemluvě o odbornosti fantastického klinického týmu chirurgů a fyzioterapeutů. A nakonec se vše povedlo.  Nejen že se Claire vrátila ke  všemu, co chtěla dělat a před 3 lety např. vyhrála GBPF British Powerlifting Championship.  Sport byl vždy obrovskou součástí jejího života a hrála na národní i mezinárodní úrovni v různých sportech.

Pro Dr. Claire se stalo posláním poskytovat nejlepší vzdělání a školení pro fitness a zdravotnické profesionály, aby pomáhala ostatním ve stejné pozici, v jaké byla ona sama. Poskytování vzdělávání a školení pro profesionály v oblasti fitness, aby se zdokonalili při úrazech a spolupracovali s fyzioterapeuty, umožňuje zcela novou úroveň služeb, která je pro jednotlivce rychle dostupná. Poskytuje cennou příležitost k učení pro tyto vášnivé profesionály.

Dr. Claire má za dlouhé roky své práce nejen velkou řadu školení, přednášek, ale i vydaných článků a výzkumů, kde si již vytvořila velmi dobré jméno.

 

POZOR: Počet míst je v rámci kapacity omezený!

Termín: 18-19.5.2024

Cena:  10 990 kč

Místo: CORE Silové a pohybové centrum, Praha – Letňany, 2. patro

Přihlášky: info@coretraining.cz

 

KDE SE PŘIHLÁSIT:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Váš telefon

Vaše adresa (ulice, město, PSČ, stát)

Další poznámky