POMŮŽE VÁM KINESIOTAPING ČI JDE SPÍŠE O PLACEBO?

Kinesio tejp je elastický tejp, který se používá jak v terapii, tak ve sportu. Není snad místo, kde byste se nesetkali s těmito pestrobarevnými páskami, které má člověk různě polepené na těle. Alespoň před několika lety byl velký “boom” tejpování, které jste mohli vidět zcela všude jak na sportovních akcích, ve fitness či kdekoliv na veřejnosti.

Kinesio tejpy jsou často používány terapeuty jako doplňkové opatření k terapii. Mají zajistit zlepšení svalové funkce, bolesti a snížení otoku, zlepšení oběhu a lymfy. Také jde o důležité využití přesného systému, tahu či barvy pásky, aby terapie byla maximálně úspěšná.

Jak je to tedy ale ve skutečnosti s celkovým Kinesiotejpováním, když se podíváme na to, co nám říkají vědecky podložené informace? Celkové informace jasně ukazují, že účinek Kinesio tejpu v celkovém shrnutí odpovídá placebu. Když se na to budeme dívat velmi pozitivně, taková aplikace by mohla být na krátkou dobu o něco lepší, ale jen tak nepatrně, že většina klientů ji vyhodnocuje jako nepodstatnou. Zkusme si dát příklad určitých studií:

44 pacientů bylo rozděleno do skupiny, která dostala Kinesiotaping a 2 skupina dostala placebo. V prvních 14 dnech nebyl žádný rozdíl, později byly velmi malé klinicky nedůležité rozdíly. (Amal T Al-Shareef et al 2016)

Tento systematický přehled zkoumal vliv Kinesiotapingu na muskuloskeletální zranění. Kriterie splnilo 6 studií. Tento systematický přehled našel nedostatečné důkazy na podporu použití Kinesiotapingu  (Mehran Mostafavifar at al 2012)

V této studii se 60 pacientů rozdělilo do 3 skupin. Jedna používala Kinesiotape, další obyčejnou pásku a třetí skupina byla kontrolní. Po 48 hod. byl statisticky významný rozdíl mezi skupinou Kinesiotaping versus kontrolní skupinou, ale nebyl rozdíl ve srovnání se skupinou s placebem.  (Maurício A Luz Júnior et al 2015)

Znamená to, že aplikace takové pásky nevytváří žádnou změnu?

Ne! Má to sice malý či žádný účinek nad rámec placebo efektu, ale to neznamená, že tejpy nemají konkrétní účinek. Rozhodně však přesný systém lepení tejpů či výběr barvy či typu, co člověk zvolí, není dle výsledků studií důležitý. Studie nám sdělují, že neexistují dostatečné důkazy, které by naznačovaly, že Kinesiotape je lepší než běžné tejpování při zlepšování bolesti a postižení ( Nelson et al 2016). Tato randomizovaná studie zjišťovala účinnost Kinesiotapingu u pacientů s chronickou bolestí zad po 6 měsících. 148 pacientů s bolestmi zad bylo přiděleno náhodně do skupin, která používala Kinesiotape či do té, která používala obyčejnou pásku. Jaký byl závěr? Po 6 měsících nebyl žádný rozdíl mezi skupinami. (Amanda Costa Araujo et al 2016)

Tedy obyčejná lepící páska,  která se jednoduše nalepí přes postižené místo, bude ve skutečnosti obvykle fungovat stejně dobře. Proč? Pravděpodobně proto, že se tím také stimulují kožní receptory, které způsobují bolest. Přemýšlejte, co děláte, když vás najednou bolí koleno či cokoliv podobného. Začnete se ho dotýkat a třít, že? Ano, jde o velmi podobný efekt. Svou roli zde ale hraje také očekávání a další faktory. Mnozí očekávají efekt a také jim daný efekt je sdělován nebo jste někde slyšeli od přátel o skvělém efektu a víra hory přenáší, že? Často také není tejp aplikován samostatně, ale přijde na řadu po masáži či je spojen s nějakým cvičením apod. nebo samotní lidé berou prášky na bolest. Snížení bolesti se poté připisuje na vrub kinesiotejpu. V této studii bylo 148 pacientů s bolestmi přiděleno do skupiny se cvičením a manuální terapií či do skupiny, kde bylo přidáno tejpování. Závěr byl, že mezi skupinami nebyl žádný rozdíl (Marco Aurélio Nemitalla Added et al 2016). V další studii  bylo 42 sportovců s bolestmi zad rozděleno do skupiny se spinálními manipulacemi či do skupiny, kde se přidal kinesiotaping. Mezi skupinami nebyl žádný rozdíl.  (Kamali et al 2018). V poslední studii bylo 109 pacientů rozděleno do skupiny, která dostala jen informace o bolesti, druhá dostala informace a kinesiotaping. Po 12 dnech mezi skupinami nebyl rozdíl, později po 4 týdnech byly menší rozdíly u Kinesiotapu, ale nebyly pozorovány žádné rozdíly, co se týká postižení. Obě skupiny však mohli jakkoliv používat paracetamol. (Kelle et al 2016)

Obecně, Kinesio tape vám na rozdíl od mnohých jiných pasivních intervencí určitě neuškodí a může vám i poskytnout lepší pocit. V rámci zmíněného působení lepící pásky jako takové jistě může i působit na kožní receptory. Obecně tejp může fungovat jako větrový bonbon na bolest v krku. Dělá Vám jistě dobře, ale nepotřebujete ho. Nepotřebujete ani Kinesio tape. V terapii to rozhodně není nutnost a účinky jsou obvykle malé a jen velmi krátké. V této studii bylo prověřeno 17 kontrolovaných studií. Kinesiotaping byl lepší než žádný či minimální zásah. Závěr je však ten, že „Nebyly zjištěny žádné významné rozdíly při porovnávání využití Kinesio s jinými léčebnými postupy pro bolest.“ (Edwin Choon Wyn Lim 2015).

ZÁVĚR

Zajímavý je závěr práce, která rozebírá 12 randomizovaných studií. Ta zkoumala účinnost Kinesio Tapingu u lidí s bolestí ramene ve dvou studiích; bolest kolene ve třech studiích; chronickou bolest dolní části zad ve dvou studiích; bolest krční oblasti ve třech studiích; plantární fascilitidu v jedné studii; a více muskuloskeletálních onemocnění v jedné studii. Závěr této práce zní, že “současné důkazy nepodporují použití této intervence v těchto klinických populacích”. To je celkem důležitý závěr s kvalitních studií.

Pokud tedy chcete ušetřit při vašem problému, vynechte kinesiotejpování a využijte lepších metod. Kinesio tejpy jsou sice v médiích všudypřítomné, ale jejich medicínský přínos ve vědě je více než kontroverzní. Kinesio tejpy mají kromě placebo efektu jen malý nebo žádný účinek a většina závěrů doporučují účinnější metody pro řešení vašeho problému.

(Autor: Copyright© Martin Snášel/ Coretraining.cz 2022)

 

Zdroje:

 • Effect of Kinesio Taping on Pain and Functional Disability in Chronic Nonspecific Low Back Pain: A Randomized Clinical TrialAmal T Al-Shareef, Mohammed T A Omar, Amal H M Ibrahim 2016
 • Kinesio Taping® is not better than placebo in reducing pain and disability in patients with chronic non-specific low back pain: a randomized controlled trial Maurício A Luz Júnior, Manoel V Sousa, Luciana A F S Neves, Aline A C Cezar, Leonardo O P Costa 2015
 • Are the effects of Kinesio Taping clinically meaningful in patients with acute low back pain?Amanda Costa Araujo 2015
 • Kinesio Taping Does Not Provide Additional Benefits in Patients With Chronic Low Back Pain Who Receive Exercise and Manual Therapy: A Randomized Controlled Trial Marco Aurélio Nemitalla Added, Leonardo Oliveira Pena Costa, Diego Galace de Freitas, Thiago Yukio Fukuda, Renan Lima Monteiro, Evelyn Cassia Salomão, Flávia Cordeiro de Medeiros, Lucíola da Cunha Menezes Costa 2016
 • Comparing spinal manipulation with and without Kinesio Taping ® in the treatment of chronic low back pain Fahimeh Kamali, Ehsan Sinaei , Elham Taherkhan 2018
 • The effect of Kinesio taping application for acute non-specific low back pain: a randomized controlled clinical trial Bayram Kelle, Rengin Güzel , Hakan Sakallı 2016
 • Kinesio taping in musculoskeletal pain and disability that lasts for more than 4 weeks: is it time to peel off the tape and throw it out with the sweat? A systematic review with meta-analysis focused on pain and also methods of tape application Edwin Choon Wyn Lim 1, Mathew Guo Xiang Tay 2015
 • Parreira, Patrícia do Carmo Silva, et al. „Kinesio Taping to generate skin convolutions is not better than sham taping for people with chronic non-specific low back pain: a randomised trial.
 • Bassett, K.T. & Lingman, S.A. & Ellis, Richard. 2010. The use and treatment efficacy of kinaesthetic Taping for musculoskeletal conditions: A systematic review.
 • Cavaleri, Rocco, et al. „The influence of kinesiology tape colour on performance and corticomotor activity in healthy adults: a randomised crossover controlledtrial.“ 2018
 • Mostafavifar, Mehran, Jess Wertz, and James Borchers. „A systematic review of the effectiveness of kinesio taping for musculoskeletal injury.“ The Physician andsportsmedicine 2012
 • Morris, D., et al. „The clinical effects of Kinesio® Tex taping: A systematic review.“ Physiotherapy theory and practice 2013
 • Kalron, Alon, and S. Bar-Sela. „A systematic review of the effectiveness of Kinesio Taping–fact or fashion.“2013
 • Montalvo, Alicia M., Ed Le Cara, and Gregory D. Myer. „Effect of kinesiology taping on pain in individuals with musculoskeletal injuries: systematic review and meta-analysis.“ 2014
 • Parreira, Patrícia do Carmo Silva, et al. „Current evidence does not support the use of Kinesio Taping in clinical practice: a systematic review.“ Journal ofphysiotherapy 2014
 • Lim, Edwin Choon Wyn, and Mathew Guo Xiang Tay. „Kinesio taping in musculoskeletal pain and disability that lasts for more than 4 weeks: is it time to peel off the tape and throw it out with the sweat? A systematic review with meta-analysis focused on pain and also methods of tape application.“ 2015
 • Nelson, Nicole L. „Kinesio taping for chronic low back pain: a systematic review.“ 2016
 • Júnior, Maurício Antônio Da Luz, et al. „Effectiveness of kinesio taping in patients with chronic nonspecific low back pain: a systematic review with metaanalysis.“ 2019
 • Kasawara KT, Mapa JMR, Ferreira V, Added MAN, Shiwa SR, Carvas N Jr, Batista PA. Effects of Kinesio Taping on breast cancer-related lymphedema: A meta-analysis  2018.