JE MASÁŽ SKUTEČNÝM ŘEŠENÍM CHRONICKÉ BOLESTI ZAD?

Masáž je dlouhodobě  považována jako forma manuální terapie, která je rozšířena po celém světě a patří mezi první nástroje k pomoci s bolestí, kterou člověk využije. Mnoho lidí na masáž spoléhají jako na něco, co jim vždy pomůže od bolesti zad a proto jsou tak hojně rozšířeny.

Mnoho lidí hledá dokonalé ruce určitého maséra/ terapeuta, který ji pomůže od bolesti, uvolní napětí a oni se budou cítit dobře. Jistě může masáž pomoci podpořit svalovou relaxaci a zlepšit krevní oběh. Důkazy také naznačují, že masáž po namáhavém cvičení by mohla být účinná pro určité lehké zmírnění DOMS a tedy zlepšení svalového výkonu( Guo et al 2017). Pravda je však taková, že masáž v posledních letech v rámci celkové nápravy/ léčby bolesti zad postupně snižuje své postavení. Jaké to má důvody?

Masáže jsou jistě dobré a mohou zmírnit akutní bolest, bohužel nevýhoda je, že účinek je krátkodobý a nikoliv trvalý (Boitor et al 2017; Crawford et al 2016). To má pro chronické bolesti zad mnohá negativa stejně jako mnoho jiných pasivních intervencí. První je především to, že to dává člověku falešné naděje, že vše bude lepší a pak přichází opakované velké zklamání, když se bolest vrátí a to třeba i ve větší míře. To má samozřejmě negativní vliv na celkovém stavu, protože psychosociální faktory zde z velké části často hrají velkou roli.

Dále také bolestem a dysfunkcím se lze vyhnout nikoliv pravidelnou masáží, ale tím, že změníme/ upravíme různé stresové mechanismy v životě (stres, fyzická zátěž, sociální prostředí, práce, životní styl…) či zlepšíme naši odolnost vůči danému stresu jak na bázi psychické či fyzické (svalová síla/ kondice). Dlouhodobé řešení tedy musí umět zlepšit tyto faktory, které se mohou dostat do nerovnováhy a musí to umět udělat dlouhodobě. (Furlan et al 2015)

Bohužel masážní terapie v tomto v základě selhává, jestliže se budeme na ní převážně spoléhat. Tedy masáž je dobrá, ale nedělá nás to lepší, nedělá nás silnější ani odolnější. Právě ta pasivita masáží ji snižuje na její druhotné postavení, protože to co dělá skutečné změny, potřebuje naší aktivní účast, naši aktivní snahu. Tedy zaměření se na zlepšení sebeřízení je zcela zásadní při ovlivnění muskuloskeletální bolesti (Hutting 2019; Kongsted et al 2021) místo hledání jednoduchých forem pasivní pomoci. Také studie ukazují, že masáž je nejúčinnější, když je kombinována se vzděláváním a cvičením.  Musíte se naučit zlepšit každodenní život, abyste snížili stres. Musíte mít dost pohybu a cílit v rámci pravidelného cvičení, abyste byli silnější a snížili bolest. Výzkumy ukazují, že terapie, které fungují, jsou nastaveny na zlepšení porozumění problému, podporují aktivní účast a sebeřízení a pravidelný pohybový režim a progresivní cvičení.( Foster et al 2018)

Tedy jakákoliv pasivní terapie, která nás činní závislými na druhých není tak úspěšná jako to, co zvedá naší víru, odpovědnost a aktivitu.

Znamená to tedy, že masáže jsou špatné a máme se jim vyhýbat? Rozhodně ne.

To co chci říct v první řadě je to, že na ně nesmíme spoléhat jako na něco, co uhasí naše problémy s bolestí zad či jiné, ale jakou možnou doplňkovou součást( Qaseem et al 2017). Pak se také ušetříme možného zklamání. I když je to jen doplňkové řešení, protože se uleví jen krátkodobě fyzicky, nemělo by se opominout I to, že s dobrým přístupem se uleví i psychicky a to celkově může otevřít více dveře k těm aktivním činnostem a posunům, o kterých jsem psal(Smith et al 2012). Tady je nutné zdůraznit, že je zde důležité vyzdvihnout právě schopnost maséra/ terapeuta umět vytvořit atmosféru pohody a relaxace a celkově umět vhodně komunikovat s klientem, což může více či méně pomoci danému člověku v dalších krocích. Více či méně píšu, protože je individuální, pro koho také tyto procedury budou mít větší či menší význam v rámci dlouhodobých chronických bolestí zad. Aplikace masáže spojená s vhodnou komunikací s klientem, určitým poradentstvím a vytvořením atmosféry může mít tedy často naopak dobrý vliv na celkovém stavu klienta na rozdíl od pouhé aplikace masáže, která je jen krátkodobým uvolněním či jen prostředkem k cestě někam dál, nikoliv řešením.

Tak jako tak by měl dobrý masér/ terapeut zdůrazňovat potřebu nebýt pasivní a zlepšit svou kondici jak fyzickou a psychickou. Tedy mějte na vždy i sami na paměti, že se jedná o doplňkovou léčbu k celku a nikoli jeho náhradu.  Tím, že se něco na krátko uvolní se tím neupraví, nezmění. Masáž může snížit akutní bolest, dlouhodobě nedělá účinek na dlouhotrvající bolest či i napětí.  „Trochu soli může být pro dobrou polévku důležité, ale více soli samo o sobě žádnou dobrou polévku nevytvoří.“ To platí i pro roli pasivní terapie při poskytování dlouhodobých řešení bolesti. Jakákoliv pasivní intervence jsou užitečné jen jako doplněk, nikoliv jako něco, co něco individuálně změní. Prosím, nezapomeňte na to! Především na vaši aktivní účasti ve zlepšení fyzických a psychických schopností závisí celkový terapeutický úspěch.

(Autor: Copyright© Martin Snášel/ Coretraining.cz 2021)

 

Odkazy:

 • Boitor M, Gelinas C, Richard-Lalonde M, Thombs BD. The effect of massage on acute postoperative pain in critically and acutely ill adults post-thoracic surgery: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.
 • Boyd C, Crawford C, Paat CF, et al. The impact of massage therapy on function in pain populations A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials: Part II, cancer pain populations.
 • Boyd C, Crawford C, Paat CF, et al. The impact of massage therapy on function in pain populations —A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials: Part III, surgical pain populations.
 • Crawford C, Boyd C, Paat CF, et al. The impact of massage therapy on function in pain populations —A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials: Part I, patients experiencing pain in the general population.
 • Furlan AD, Giraldo M, Baskwill A, et al. Massage for lowback pain. Cochrane Database Syst Rev 2015;9:CD001929.
 • Guo J, Li L, Gong Y, et al. Massage alleviates delayed onset muscle soreness after strenuous exercise: A systematic review and meta-analysis.
 • Qaseem, Amir, et al. „Noninvasive treatments for acute, subacute, and chronic low back pain: a clinical practice guideline from the American College of Physicians.“ Annals of internal medicine
 • Shin ES, Seo KH, Lee SH, et al. Massage with or without aromatherapy for symptom relief in people with cancer.
 • Smith CA, Levett KM, Collins CT, et al. Massage, reflexology and other manual methods for pain management in labour.
 • Wei X, Wang S, Li L, Zhu L. Clinical evidence of Chinese massage therapy (Tui Na) for cervical radiculopathy: A systematic review and meta-analysis. .
 • Foster NE, Anema JR, Cherkin D, Chou R, Cohen SP, Gross DP, Ferreira PH, Fritz JM, Koes BW, Peul W, Turner JA, Maher CG; Lancet Low Back Pain Series Working Group. Prevention and treatment of low back pain: evidence, challenges, and promising directions. Lancet. 2018 Jun
 • Hutting N, Johnston V, Staal JB, Heerkens YF. Promoting the Use of Self-management Strategies for People With Persistent Musculoskeletal Disorders: The Role of Physical Therapist
 • Kongsted, A., Ris, I., Kjaer, P., & Hartvigsen, J. (2021). Self-management at the core of back pain care: 10 key points for clinicians. Brazilian Journal of Physical Therapy.
 • Lewis J, O’Sullivan P. Is it time to reframe how we care for people with non-traumatic musculoskeletal pain? Br J Sports Med. 2018
 • Lewis JS, Stokes EK, Gojanovic B, Gellatly P, Mbada C, Sharma S, Diener I, O’Sullivan P. Reframing how we care for people with persistent non-traumatic musculoskeletal pain. Suggestions for the rehabilitation community. Physiotherapy. 2021