CO V POHYBOVÉM APARÁTU MŮŽE OVLIVNIT VZPÍRÁNÍ A PŘIVÉST CHYBU ČI ZRANĚNÍ

Na funkční diagnostiku mi přišlo jen za 3 týdny několik skvělých vzpěračů/ závodníků a mnozí měli celkem podobné problémy v pohybovém aparátu. Tito sportovci podobně jako silový trojbojaři patří mezi mé časté klienty. Přišlo mi tedy zajímavé Vám předat informace, co může pro takové sportovce být limitující, s čím se často setkávám a co také může ovlivnit takovou banalitu jako je třeba nepropnutý loket u trhu. Tedy, co vše ovlivní nejen chování kyčlí a následné opory, ale i následně ramen a paží. To všechno může vzpěrače stát narušení mechaniky pohybu a tedy i následnou chybu či ale i zbytečné zranění. Vzal jsem jako vzor hlavně jeden z posledních příkladů  a nakreslil jsem vše na panáčkovi, provádějícího Snatch na obrázku.

Zde Vám následně popíšu, co znamená označené na obrázku a rozeberu dané funkční souvislosti v pohybovém aparátu.

Snatch

 

ČERVENÉ KŘÍŽKY –  Velké stažení externích rotátorů a velké omezení vnitřní rotace

 

Toto omezení je u těchto sportovců časté, ale je stále častější obecně všude. Určité omezení především svalové lze zde logicky očekávat, ale čím větší je omezení a je spojena s dalšími omezeními, tím mohou být následky skutečně velké. Je třeba si uvědomit, že omezení vnitřní rotace kyčle patří mezi podstatné charakteristiky patologie kyčle(Burnett 2014, Clohisy 2009, Sutlive 2008). Toto omezení má vliv na mnoho oblastí v celé  těle a zrovna pro vzpěrače či obecně toho, co pracuje se stabilitou v podřepu/ dřepu a pracuje s oporou, je toto omezení velmi nepříjemné.

Toto omezení v prvé řadě potlačuje vnitřní rotátory, tedy zároveň  abduktory. Co je příznačné pro tyto sportovce je I častý problém s laterální stabilitou a jestliže je to jednostranné (viz. zelený křížek), je to o to víc nepříjemné.

Další oblast, na kterou má toto vliv je hrudní páteř a dýchání celkově. Hrudní páteř se začne stávat rigidní a začne problém s extenzí a rotací ( viz. hnědá čára). To ovlivňuje další svaly a celkově mechaniku pohybu v oblasti.

Další vliv má toto omezení na kolena a kotníky, které jsou tlačeny dovnitř. To co je příznačné u mnoha sportovců, co aktivně dřepují je, že mají omezení kotníku do dorziflexe a mají větší pronaci chodidla. Poslední ze vzpěračů toto jediné neměl, co si myslím, že to bylo jeho velké štěstí.

Behdad-Salimi-SnatchNyní asi každého napadne, jak je možné, že vše vede i k valgus kolen a pronaci chodidla, vždyť jde o vnější rotátory. Pokud je vnitřní rotace kyčle omezena, dominují vnější rotátory. Ty jsou sami o sobě dost funkčně dominantní. Toto následně ale vytlačuje hlavu femuru v acetabulu vřed. Aby se dosáhlo hluboké flexe kyčle v pohybu do dřepu, musí mít přední strana hlavice stehenní kosti nějaký prostor, aby se mohla otáčet v sagitální rovině. S omezenou vnitřní rotací, která ji tlačí dopředu, se femur nemůže ale volně otáčet, jak by měl a vy skončíte s velkým nerovnoměrným tlakem na kloubní pouzdro a labrum. Toto je proces, který doslova uzamkne Vaše kyčle brzy před dosažením plné flexe a vše vede k brzkému buttwinku/ podsazení pánve a následně pádu trupu vpřed, rotací kolen dovnitř a kotníků a s tím spojené nestabilitě. O tomto jsem psal I zde (Odkaz) a píšu o všem již dlouho (Odkaz).

Zde je i poměrně rizikové instruovat sportovce, aby šel v pohybu s nohami příliš od sebe a především, aby tlačil nohy od sebe. To vše vede ještě více k těmto problémům v provedení pohybu.

Je mnoho studií, které nám sdělují, že omezená vnitřní rotace kyčle má prokazatelný vliv na stabilizační funkci kyčle, kolene či kotníku při změně směru.  ( Ross, JR, JJ Nepple, MJ Philippon, BT Kelly, CM Larson a A. Bedi. (2014)) Tenney, H. Rich, Kyndall L. Boyle a Aaron Debord. (2013) . To co je spojené s naším tématem především je ale i problém s propriocepcí, tedy zmíněný vzpěrač bude mít problém s dobrým dopadem a oporou nohou, bude inklinovat k velkému vytáčení špiček a dle popisovaných souvislostí, bude mít problém takový, že bude mít problém se stabilitou jedné nohy.

FIALOVÉ KŘÍŽKY – Velké stažení Quadratu lumborum

Toto je omezení, které je velmi obvyklé a často je spíš jednostranné. To je také více problematické, navíc když je ovlivněna i síla. V tomto případě bylo velké omezení na obou stranách. QL je často ten, na který v jeho stažení a dominanci často reagují vnější rotátory a následně se více stahují. To, proč je to pro nás nyní nepříjemné, je mimo jiné I větší komprese hrudního koše (viz. hnědý křížek).

O tomto tématu jsem psal zde (Odkaz).

ŽLUTÉ KŘÍŽKY – Velké stažení latissimu dorsi

 Toto stažení je u silových sportovců velice časté, pro vzpěrače, který pracuje nad hlavou je to však o to problematičtější. Toto velké stažení zvyšuje rigiditu hrudního koše a především stahuje humerus do extenze a vnitřní rotace. Tedy v podstatě opačný pohyb než při chycení činky chce. To velmi ovlivňuje práci ramen a paží (viz. modrý křížek) a může mít dle toho velký vliv na problém s propnutím paží při trhu či ale i jiném cvičení.

Zajímavá otázka je, kterou si kladu i sám je, jestli to udělá jen osamocené stažení této svalové oblasti. Osobně si myslím, že by muselo jít o skutečně velké omezení, které se zase tolik nevidí a mnoho vzpěračů a jiných silových sportovců I přes určité osamocené omezení nemělo větších problémů. Tedy je třeba více souvislých oblastí na sobě.

HNĚDÁ ČÁRA – Omezená mobilita hrudní páteře

U popisovaného vzpěrače byla více omezená jen na dané levé straně. Obecně jde ale oVzpírání častý problém u sportovců celkově. K tomuto omezení přispělo celkové popisované souvislosti a je to také jeden z důvodů, proč také dojde následně k problému třeba I v práci s činkou při cestě vzhůru a především v uchycení a následné držení činky. Problému rozhodně nepřispěje I dnešní móda pouhého nekonečného dýchání do bříška, což často ještě navyšuje daný problém. O tom jsem také psal v posledním článku zde (Odkaz).

ZELENÝ KŘÍŽEK – Výrazná slabost Gluteus medius

Schválně píšu slovo výrazná, protože určitá míra boční nestability je dnes celkem běžná a je otázka co považovat za již chybné. Zase je třeba vnímat více souvislostí u daného člověka. Problém u vzpěračů, podobně jako u powerlifterů/ silových trojbojařů je mnohdy zvýšené zaměření na bilaterální pohyby/ cvičení a nedostatek cílené pohybové přípravy. To vše může snadno vést ke zvýšení boční nestability. U většiny vzpěračů to byla nestabilita jednostranná ať spojená i s chodidlem či nikoliv přímo.

To si myslím, že byla další přídavná větší souvislost, která mohla poté zapříčinit problém i s nepropnutým loktem či celkově s rotací kyčle na dané straně a celkovou nestabilitou na dané straně. Na dané straně slabosti byla také více omezena vnitřní rotace, což je obvyklá funkční odpověď těla.

O tématu jsem psal zde (Odkaz).

MODRÝ KŘÍŽEK – Označení možného problému nepropnutého loktu

Problém,  který se ukázal na posledním zde popisovaném příkladu u vzpěrače na dané levé straně. Je ale časté, že mnoho vzpěračů si stěžuje na nestabilitu kolem ramen, lopatek a následně pozice loktů apod.. Zde je nutné si uvědomit, že to co se děje v kyčlích a následně v hrudní páteři se snadno přenáší do lopatek a ramen. Také je třeba si uvědomit propojení bicepsů a tricepsů s lopatkou viz. článek zde (Odkaz) .

Zde bych mohl zmínit i jednostrannou slabost vnějších rotátorů RK a další věci, ale zde jsem nikde neviděl větší spojitost. Zrovna tak bych podobně mohl mluvit o slabosti trapézových svalů.

snatch1

Tedy zde jsem se snažil popsat určité souvislosti s funkční diagnostiky, které mohou způsobit problém v mechanice a následně i způsobit zbytečné zranění či minimálně chybu v technice cviku. Samozřejmě, že zde hraje svou roli I umění zvládnutí dobré mechaniky a techniky cvičení a také dobrého tréninkového nastavení. To již nechám na zvážení uším těch koučů, trenérů, kteří mi vzpěrače a jiné sportovce poslali či samotných sportovců, kteří přišli sami a kterým není lhostejné, co se děje s nimi či co se děje s jejích svěřenci. Za to jim všem děkuji, protože snaha o kvalitní práci a lepší výkon bez zranění by měla být společná snaha nás všech.

 

(Autor: Copyright©Martin Snášel/ Coretraining.cz2019