QUADRATUS LUMBORUM – MISTR FUNKČNÍ KOMPENZACE

Quadratus lumborumQuadratus Lumborum (QL) je hluboký sval na obou stranách páteře v dolní části zad, který velmi přispívá ke stabilizaci a pohybu páteře a pánve. Zapojení těchto svalů na obou stranách vám umožňuje ohýbat vzad.  Když je sval aktivován pouze na jedné straně, trup se ohýbá k dané straně (laterální flexe). Mimo to se však aktivně účastní nuceného výdechu, kde fixuje 12.žebro a při nádechu udržuje hrudní koš dole. QL má velkou úlohu ve stabilizaci pánve a žebra a současně i první páteřní obratle na které je současně napojen. Funkčně QL vzhledem ke své poloze pomáhá při udržování vzpřímené polohy v koordinaci se svalovou skupinou erector spinae, aby vytvářel jemné laterální pohyby a extenze. Při stoji jsou obě strany QL ve spojení s gluteus medius pomáhají udržovat boční stabilitu páteře. Během chůze pomáhají QL a gluteus medius při stabilizaci pánve, když se tělesná hmotnost posouvá z jedné nohy na druhou. QL navíc zvedá hřeben kosti kyčelní směrem k hrudnímu koši, když se váha přesouvá na druhou, což umožňuje nohám pohybovat se vpřed bez toho, aby se noha dotkla země. Problém však nastává ve chvíli, kdy něco kolem tohoto svalu nefunguje jak má, o čemž jsem psal již v tomto článku zde (Odkaz) či ( Odkaz).

MOŽNÉ PŘÍČINY CHYBNÉ FUNKCE QL A SOUVISLOSTI

QL je velice často jednou z častých příčin bolestí zad a dalších problémů. Je však třeba seQuadratus ptát co je jeho skutečnou příčinou, protože žádný sval na těle není jen zlý či dobrý. Jak jsem psal, QL reaguje velmi citlivě na podněty/ nestabilitu kolem pánve a trupu. Příčin může být více. Od špatné opory, přes boční nestabilitu po slabost jádra či související působení svalů kolem pánve. V tomto případě na sebe QL přebírá zátěž a začne pracovat velmi tvrdě, aby nám pomohl a udržel rovnováhu a stabilitu. Tedy je třeba se na něj dívat jako pomocníka, který toho ale potom má mnohdy jednoduše řečeno plné zuby

Pokud se jedna nebo obě strany tohoto svalu velmi stáhnou, mohou zvyšovat tlak na páteř a ještě větší tlak může provádět, jestli je v dané části vytlačená či vyhřezlá ploténka a on je nucený velmi chránit tuto oblast. Pokud se stáhne QL jen na jedné straně a na druhé je volnější či slabý, což je velmi časté, může přispívat ke vzniku skoliózy a celkové boční nestability. To můžeme vidět na páteři, kde dochází k vychýlení do písmene C od strany, kde je slabý QL. V té chvíli to také může mnohdy vypadat, že máte jednu nohu kratší než druhou. Velmi nebezpečné je to v silovém tréninku, kde Vás jednostranně stažený QL bude stahovat při základních cvicích na jednu stranu často za pomoci m.piriformis, který je zde současně také často stažený. To je velmi tradiční obraz v silově-kondičním tréninku. Velmi často se se špatnou funkcí QL můžeme setkat ve sportech jako je hokej, florbal, bojové sporty( mma, thai box, box, kick box…), tenis, apod. což jsou vše sporty, kde například mám se sportovci více zkušeností.

quadratus-lumborum-musclesDůležitá souvislost je zde s Psoas major viz. studie zde (Odkaz ) , který je hned nejbližším sousedem QL, tedy se vzájemně ovlivňují. Dokonce se ovlivňují vzájemně proti sobě, což nám poté moc nesedí s klasickou teorii dolního zkříženého syndromu. Tedy problém jednoho současně ovlivní druhého. Psoas, který je dostatečně silný a udržuje dobré zarovnání pánve a páteře, umožňuje QL a Erector spinae dobrý svalový tonus. Když však psoas nefunguje dobře či je dokonce slabý, což není nic výjimečného, QL a ES se začnou dostávat do zvýšeného napětí a začnou vše vyrovnávat.  Tedy znovu jsme u toho, kdy QL bere práci na sebe, což jak víme, nedopadá často moc dobře.

Další souvislostí je situace, když je pohyb femuru v pánvi omezen, nebo když se abduktory a nebo adduktory kyčlí stanou potlačenými nebo slabými, nebo nefungují tak, jak by měly, QL může být přetížen. S tímto se můžeme běžně setkat nejen třeba v běžném pohybu v chůzi či stoupání do schodů, ale i přenášení chybné funkce do silově-kondičního tréninku, kde může tento stav vést dokonce ke zranění, což poznáte např. pří výstupu píchnutím do boku.

 Podobně dochází k jeho zvýšenému napětí, když nejsou dost silné šikmé břišní svaly společně s TA. To jsou znovu momenty, kdy se QL dostává do zvýšeného napětí a mnohdy do přetížení, kde je poté narušena stabilizace páteře. Tento způsob kompenzace však „pomáhá“ na krátkou dobu, ale ne opravdu proto, že QL dělá práci, ke které nebyl určen. Na určitou dobu se stává stažený, dochází ke sníženému průtoku krve, rozvijí se spoušťové body a může dojít ke spasmům. Mimochodem ke spoušťovým bodům často dochází nejenGluteus vs Quadratus v QL, ale současně také v Gluteus medius, proto je třeba se zaměřit na obě svalové skupiny.

K většímu stažení samozřejmě dochází v rámci výhřezu ploténky, degenerativních změn, nervovému podráždění, atd. . studie Travell a Simons naznačují, že aktivní spouštěcí body v QL mohou znamenat bolest podél hřebenu lopaty kosti kyčlení a někdy do sousedního spodního kvadrantu břicha a do slabin, velkého trochanteru a na straně stehna, spodku hýždí a silně do oblasti SI skloubení. Studie Iglesias-Gonzalez a kol. (2013) zjistili, že aktivní spouštěcí body ve svalech QL, iliocostalis a gluteus medius byly nejčastěji u pacientů s chronickou nespecifickou bolestí dolní části zad ve srovnání s kontrolní skupinou zdravých jedinců a větší počet aktivních spouštěcích bodů byl spojen s vyšší intenzitou epizod bolesti každého účastníka a horší kvalitou spánku. viz studie (Odkaz).

Dalším známým problémem se staženým QL je stav, který se může vyvinout během fáze laterálnímu vychylování kyčle při chůzi. V rámci toho může slabý gluteus medius a / nebo minimus přinutit QL a Tensor fascia latae, aby působily jako kompenzační primární hybné síly pro abdukci kyčle, což vede k nadměrnému bočnímu stlačení bederních segmentů páteře. Toto potvrzuje studie zde (Odkaz). Tato kompenzace je velice častá a pro 3S Diagnostikasportovce je nutné, abychom ji odhalily. Proto je součástí našeho systému pro sportovce 3S Diagnostika. Zároveň je velice nutné zjistit i možné stažení, protože to může být součástí možných budoucích problémů. V metaanalýze Sadler et al. (2017), se zkoumal pohybový rozsah a možné omezení boční flexe. Omezení boční flexe byla spojena se zvýšeným rizikem výskytu bolesti dolní části zad během 12 měsíců. Vzhledem k tomu, že QL je významný laterální flexor bederní oblasti, je obzvláště zajímavé, že omezení bočního ohybu trupu může být prediktorem bolesti dolní části zad. Byly provedeny tři studie, které konkrétně hodnotily boční flexi a zahrnovaly celkem 1 364 účastníků. Tyto studie odhalily významnou souvislost mezi omezením boční flexe s tím, že tito lidé s omezením flexe měli o 144% větší pravděpodobnost rozvoje bolesti dolní části zad.

JAKÁ JE NÁPRAVA?

Velmi často můžeme vidět mnoho léčebných a nápravných metod, které jsou často založeny na protahování a uvolňování a často navíc mnohdy bez náležité a co nejvíce komplexní diagnostiky. To často jak nevede k dlouhodobě dobrému výsledku, ale může3S Diagnostika vést i ke zhoršení symptomů. Dlouhodobé zkušenosti mi ukazují, že nejdůležitější je komplexní funkční diagnostika. Vždy musíme nejdříve zjistit, jestli je sval stažený či volný a jestli je slabý či silný. Důležité je zjistit mnohé možné souvislosti o kterých jsem psal a na které je třeba se zaměřit.. To nám pomůže v následné nápravě. Je velmi nutné znát situaci v celé oblasti kyčlí a trupu. Zlepšení svalových vztahů a funkčnosti a pohyblivosti v oblasti kyčlí může často vytvořit velmi dobré výsledky, které QL vrátí do svého běžného napětí a přestane z něho dělat Marvelovského superhrdinu, co zvládne vše. Jestliže jsou šikmé břišní svaly slabé či je chybný stereotyp dýchání, je třeba se na to také zaměřit. Když vytvoříte dobré podmínky, pak může vše fungovat.

Když napravíte možné souvislosti kolem daného svalu, můžete se zaměřit na danou svalovou oblast jako takovou. Častá chyba je, že se QL uvolní či protahuje, neřeší se souvislosti a poté se nic dalšího neřeší. Následný krok, který je i součástí principu práce FSU systému je řešení nápravy slabosti a nedostatku svalové kondice. To není jen důležité pro celý proces obnovy/ nápravy celého stavu, ale je to následně i důležitým preventivním opatřením v případě možných problémů v budoucnu. Cílem přece vždy je, aby daný sval byl schopný efektivně provádět svoji funkci.

Zde je příklad z jednoho z jednoduchých, ale efektivních FSU nápravných setů.

KočkaPrvním cvikem je dýchání v poloze na zádech. Druhý cvik je klasický cvik Cat Camel, který známe jako kočka (Foto vpravo). Zaměřujeme se na práci pánve a páteře a provádíme na čtyřech maximální podsazení a vysazení v pomalém tempu zhruba 8-10x.

Po provedení kočky je oblast připravena na stabilitu v oblasti a tu nám zlepší jednoduchý cvik boční prkno ( Foto vlevo). Začátečníci ho budou dělat s pokrčenými nohami a ti silnější s nataženými nohami. Toto cvičení by mělo zlepšit sílu a vytrvalost do celé oblasti. Nejdříve Boční prknoBoční prkno 2držte izometricky 5-10sek., následně postupně přidávejte po zhruba 5sek.

Toto jsou zcela základní možná jednoduchá řešení, která mohou pomoci. Samozřejmě, jestli jsme vše dobře vyhodnotili a zlepšili i další souvislosti. Samo o sobě to logicky nemusí být vždy úspěšné. Pokud se situace v oblasti zad a kyčlí zlepší, pak jste trefili do černého.

(Autor: Copyright© Martin Snášel/Coretraining.cz2018)