VELMI PODCEŇOVANÝ PROBLÉM – OMEZENÁ VNITŘNÍ ROTACE V KYČLI

Vnitřní rotace kyčle je pohyb, který děláte, když táhnete femur( stehenní kost) dovnitř a nohu od kolene dolů (holenní a lýtkovou kost) od středové čáry ven. Obrácený vzor pohybu je vnější rotace v kyčli.

diagnostikaI když se všude kolem nás klade v tématech důraz na časté stažení kyčelních flexorů a zvýšené přední postavení pánve, schopnost vnitřní rotace v kyčli je velmi důležitá pro zdraví zad, kyčlí, kolen či kotníků. Je velmi podstatná pro sportovní výkon a pohyb jako takový. Pro schopnost udělat optimálně dřep či mrtvý tah. Někdo, kdo postrádá tuto schopnost, může často vidět své nohy již přirozeně vytočené v externí rotaci a toto většinou přenáší i do tréninku či specifickém pohybu ve sportu. Můžeme také často vidět předsunuté držení pánve, které následně ovlivňuje držení celého těla. Jestliže daný člověk nezjistí sám toto omezení, postupně se zvyšuje tuhost a nepohyblivost v kyčlích a kolenech, zhoršuje se pohyb a stabilita a následně vše může skončit s většími bolestmi či zraněním.

Omezená vnitřní rotace v kyčli je problém, na který již delší dobu upozorňuji snad na každém kurzu se souvislou tématikou. V mých diagnostikách je to jev velice častý a stále se rok od roku zvyšující. Dle mého je to jedna z nejvíce podceňovaných věcí v pohybové nápravě s kterou se setkávám a to přesto, že jde o vztyčený varovný prst. Ano, mít špatnou vnitřní rotaci je doslova prokletí, protože bylo prokázáno, že je to silným indikátorem pro problémy s bolestmi zad, možné zranění kolene, kyčelního kloubu a současně to ovlivňuje sportovní výkon.

Oblast zad a kyčlí a omezená vnitřní rotace v kyčli

Jak toto omezení v kyčli může být příčinou bolestí v zádech? Obecně tuhne lumbosakrální29187306_1742166342526741_4428360317264723968_n skloubení a vlivem ztuhnutí rotace žádnou mnohé kompenzace do celého těla. Pokud se tato chybná mechanika pohybu opakuje nebo je pod vysokým zatížením, je velká pravděpodobnost zranění.  Zde jsou zajímavé funkční vztahy. Toto omezení má vliv na dýchání a naopak. Narušení optimálního dýchání může způsobit excitační reakci na autonomní nervový systém, což má vliv také na napětí svalů v oblasti kyčlí. To má přímý vliv na svaly jako jsou psoas major, pánevní dno, quadratus lumborum a tyto svaly jsou v přímém vlivu na vnější rotátory kyčle a současně volný pohyb v kyčli. Zde je studie ( odkaz), která potvrzuje souvislost s bolestmi zad.

Vezměme si psoas a piriformis. Jeden sval v přední části pánve, druhý v zadní části. Psoas a piriformis jsou most mezi vaším spodním a horním tělem a spojují nohy s páteří. Psoas, stabilizující zepředu, a piriformis, stabilizující zezadu, pracují tak, aby držely páteř vyrovnanou nad pánví.  Pokud jde o optimální pohyb a výkon, svaly psoas a piriformis vedou cestu k snadnému pohybu a stabilitě. Obecně pokud mohu říci zkušenost v rámci diagnostik v rámci tématu častých bolestí zad, jeden z těchto svalů je velmi často ve hře a jeden ovlivňuje druhého.

Pokud jsou oba svaly dostatečně flexibilní a silné, budou trup a pánev optimálně vyrovnané. Je-li psoas těsný, bude tahat pánev dopředu. Jakmile se to stane, není možné, aby byl piriformis spokojeně na svém místě a začne aktivně stabilizovat a dostávat se do napětí.
29178431_2049426838418536_65024155955851575_nJe-li sval napjatý, protože chrání vnímanou nestabilitu, kompenzuje jinou oblast těla, která nevytváří dostatečné napětí pro stabilizaci oblasti nebo chrání před vnímáním hrozby, bude udržovat napětí.

Piriformis je sval nejvíce zásadní skupiny vnějších rotátorů kyčle. Samotné zvýšené napětí piriformisu může přispět k mnoha druhům bolesti dolní části zad, také známý jako piriformis syndrom (Odkaz).  Mezi nejběžnější příčiny je nerovnováha, kdy stažený a nadaktivní piriformis ovlivňuje negativně ipsilaterální kyčelní vnitřní rotátory. Tyto svaly, jako je gluteus medius, gluteus minimus, a tensor fascia latae jsou náchylné k inhibici.

Piriformis je také synergický sval pro velký hýžďový sval v extenzi kyčle. K problémům dochází, když je gluteus maximus potlačený ve své činnosti či slabý, což je velmi časté. Z mých diagnostik je to mezi 70-80%. Piriformis nebyl stvořen k tomu, aby nésl zatížení velkého hýžďového svalu. A znovu jsme u minulého tématu ohledně psoasu, který se iw583h583_349055-the-daily-bandha-the-piriformis-muscle-and-yoga-part-i tímto dostává do větší dominance a stažení a tím je následně dostáván do napětí piriformis. A už jsme zde u společných vztahů. Na druhé straně je často piriformis nápomocen quadratus lumborum ipsilaterálně k vyrovnání inhibovaného psoas. Tím se také vytvoří významný případ bolesti spodní části zad.

  Piriformis také externě otáčí sacrum a může být hlavním přispěvatelem k dysfunkci v sakroiliakálním skloubení. To je často vidět v dysfunkčním vzoru chůze, kde je ohroženo zatížení na dopředný pohyb nohy. Tedy optimálně fungující piriformis je zásadní pro udržení zdraví dolní části zad a sakroiliakálního skloubení.

Omezená rotace v kyčli, trénink a sportovní výkon

Jak jsme si řekli, omezená vnitřní rotace v kyčli je často spojená s nestabilitou v oblasti kyčlí a jejími svalovými vztahy. To souvisí se slabostí hýždí, a i narušenou stabilizací vnitřních rotátorů kyčle a velice úzce souvisí s narušením celé boční stabilizace. Dobrou vnitřní rotaci v kyčli a následně silné vnější rotátory potřebujeme při extenzi kyčle, při běhu a skocích. Bohužel mnoho sportovců, kteří mi prošli rukami a kteří měli omezenou vnitřní rotaci, byly nestabilní na jedné noze, měli špatnou boční stabilizaci a zhoršenou mechaniku pohybu, často si stěžovali na tuhost či bolest v oblasti spodních zad, křupání v kyčlích či kolenech. Zde je i studie ( odkaz) souvislosti zranění kolen a omezení vnitřní rotace

xWSN_8535,P202,P20,281024x840,29,P20cropped.jpg.pagespeed.ic.AtbNwQ75FeU těchto sportovců můžete vidět mnohá omezení. U bočního výpadu budou hodně jejich chodidlo vytáčet do vnější rotace, budou mít problém při stabilitě ve skocích, budou více nestabilní na jedné noze, málo známá je větší souvislost s omezením v kyčlích u dřepu o kterém jsem psal zde ( Odkaz).

Ačkoli někteří lidé s omezenou pohyblivostí kyčelního kloubu jsou často lidé bez dostatečné kondice a jsou to lidé co dost sedí, trend je anekdoticky více patrný u atletické populace. Když si vezmu sportovce, kde je tento dysfunkční model velice častý, jsou to sportovci, kteří hrají lední hokej, tenisté, fotbal a především americký fotbal, bojovníci apod.. Jsou to tedy často sporty, kde je mnohdy více předkloněná pozice či se často mění směr.  Nedostatek vnitřní rotace v kyčli snižuje propriocepci a současně funkci hýždí, což společně zhoršuje stabilitu i rychlost v pohybu, přitom schopnost zrychlit, zpomalit, tedy snižovat a zvyšovat rychlost je dovednost, která je od těchto všech vyžadována.  Tyto schopnosti můžeme různými způsoby zlepšovat, bohužel je zde stále jedna věc, která je stále u sportovců podceňována a tou je biomechanika pánve, která může být více či méně ovlivňována právě omezenou rotací v kyčli. Ta má totiž prokazatelný vliv na stabilizační funkci kyčle, kolene či kotníku při změněMMA: UFC Fight Night-Pearson vs Laprise směru.  ( Ross, JR, JJ Nepple, MJ Philippon, BT Kelly, CM Larson a A. Bedi. (2014)) Tenney, H. Rich, Kyndall L. Boyle a Aaron Debord. (2013)

Zde je studie, která potvrzuje, že omezená vnitřní a vnější rotace v kyčli zvyšuje možnost zranění u sportovců. Tedy pro sportovce je velmi důležité udržovat tento pohybový rozsah dostatečný. Studie zde (Odkaz ).

Proto je ve v 3S diagnostice zaměřené na sportovce důraz na stabilitu na jedné noze a zároveň na testování pohyblivosti do vnitřní rotace v kyčli.

První krok – Kde může být příčina?

19755927_10209851756991970_1874323380_nVím, že všichni jistě nyní toužíte, jak vše napravit, tedy jak kyčle a rotaci uvolnit a jak vše zlepšit. To je vždy automatická nejrychlejší otázka. Tou by ale mělo být něco jiného. Nejdříve musíte být totiž schopni zjistit příčinu či možné příčiny a souvislosti. Teprve poté můžete začít s efektivní a cílenou nápravou. Omezení může mít totiž mnoho různých otázek, které je třeba posoudit a to:

  • Jsou vnitřní rotátory kyčle slabé?
  • Jsou vnější rotátory stažené a dominantní/ silné?
  • Je omezení pohybu uvnitř kloubu?
  • Má dotyčný větší přední sklon pánve a je psoas dominantní či slabý?
  • Jakou polohu stehenní kosti v kloubní jamce dotyčný má? Příliš anteverzní či retroverzní femur má vliv na omezení v rotaci v kyčli.
  • Má dotyčný silné jádro / Hssp? Problémy se vzorem dýchání a funkcí jádra, pánevního dna souvisí s omezením s rotací v kyčli.
  • Jsou hýždě silné a má dotyčný dobrou motorickou kontrolu v dané oblasti?
  • Jaký životní styl dotyčný má? Náš „moderní“, sedavý, nehybný životní styl je pravděpodobně hlavním přispěvatelem, který nás dělá slabé a nepohyblivé.
  • Jak vypadá trénink? Chybně nastavený trénink může být také možnou příčinou.
  • Mohou být viníkem některá minulá zranění či operace?

Jak sami vidíte, není toho málo. Toto všechno je třeba zjistit, diagnostikovat, otestovat, prověřit. Jestliže to sami neumíte, je třeba poslat člověka nějakému specialistovi/ odborníkovi, kterému důvěřujete a který vše zjistí. Na základě daného výstupu je teprve možné začít nápravu samozřejmě ideálně v souvislosti k celému tělu. K testování a nápravě si napíšeme někdy příště. Především připravuji něco velmi zajímavého. K celému14114730_10206621514318175_1975617508_o tomuto zajímavému a širokému tématu svalových souvislostí, diagnostiky, prevence zranění a nápravy, připravuji komplexní kurz zaměřený na problémy v oblasti kyčlí. O oblasti kyčlí a mnoha spojených tématech spojených s touto oblastí ( hamstringy, třísla, změna mechaniky pohybu a zhoršená pohyblivost atd..) je totiž stále v silové a kondiční oblasti málo informací a mnozí mě stále žádají o více informací o příčinách, postupech v prevenci a nápravě v tréninku atd. Na tomto kurzu, který brzo zveřejním a připravuji ho na podzim tohoto roku, se sami přesně dozvíte jak tyto vztahy poznat, jak přizpůsobit trénink, abychom předešli problémům a jakou zvolit možnou nápravu.

(Autor: Copyright©Martin Snášel / Coretraining.cz 2017 )