PECTORALIS MINOR A MOŽNÉ RIZIKA (NEJEN) PRO VAŠE RAMENA, LOPATKY A KRK

pectoralis-minor-2Pectoralis minor je malý sval v přední části ramene, připevněný na malý kostní výstupek lopatky nazývaný processus coracoideus a na 3., 4. a 5. žebro. To je také podstatný rozdíl oproti Pectoralis major (velkému prsnímu svalu), kdy pectoralis minor(Malý prsní sval) je hybným svalem lopatky a ne paže. Úkolem tohoto svalu je vytáhnout lopatku směrem dopředu a dolů, ačkoli může při určitých činnostech také zvedat žebra.

Pectoralis minor je sval, který se snadno zkracuje a je stažený kvůli mnoha faktorům. Opravdu málokdy mívá slabší tonus. S tím vším je spojeno mnoho problémů, od zvýšené protrakce ramen, dysfunkce glenohumerálmního kloubu, dysfunkce dýchacího vzoru spojené se stočenými rameny dovnitř a často s propadlým hrudníkem. Opravdu, když se řekne dysfunkce ramene, bude tam obvykle nějak zakomponován i tento sval. Je to také sval spojený s mnoha kompenzacemi. V těchto kompenzacích je malý prsní sval velmi často tím, který je dominantní jako antagonista i jako synergista.

Zaoblená poloha ramen a předsunuté držení hlavy snadno způsobí, že se malý prsní sval bude zkracovat a dostávat do tuhosti. Následně bude opačně vznikat slabost na straně střední a především dolní části trapézového svalu. V tomto případě velmi pomůže uvolnění pectoralis minor a následné posílení trapézových svalů. Protože malý prsní sval rotuje rameno dovnitř, je antagonistou i latissimus dorsi, který může být také oslabován, protože pohybuje ramenem dozadu a dolů a tam má následně omezený rozsah do extenze. Ten však není tak často ohrožen jako trapézové svaly, co se alespoň mých výsledků týká.

Jak bylo řečeno na začátku, pectoralis minor se aktivně podílí na glenohumerální dysfunkci. Otáčí společně s levatorem scapulea a a rombickými svaly lopatku směrem do dolní rotace, což může dělat mnoho pohybových problémů a následně provádět problémy v tréninku či běžných činnostech a nakonec způsobovat bolest. I když je v základě synergistou se serratus anterior, v rámci této dysfunce může tomuto svalu zabraňovat v jeho plné činnosti s čím souvisí i slabé trapézové svaly. To může snadno vést k impingment syndromu ramene, problémů s AC kloubem či i s rotátorovou manžetou. Tato studie zde ( odkaz ) ukazuje výsledek, že stažený malý prsní sval má vliv na kinematiku scapulárního systému a je tedy potenciálním24203730_1482001038515519_373128722_n mechanismem pro subakromiální impingement.

Jak již bylo zmíněno, pokud je pectoralis minor zkrácený/stažený, bude to způsobovat, že lopatky budou staženy směrem dolů a hlava humeru se bude vnitřně otáčet. To zase způsobuje spoustu stresu na svaly zad a na vrcholu ramena, protože nyní musí více pracovat a mohou se snadno unavit, z čehož hrozí zranění (Schultd, 2007). Antagonisté pectoralisu minor, kterým toto napětí hrozí jsou trapézové svaly, Serratus Anterior (spodní vlákna) a svaly rotátorové manžety v zadní části ramene.

S jeho stažením úzce souvisí i nejen naše zatěžování a silová synergie v oblasti, ale i naše držení těla. Dnes je velice běžný předsun hlavy. Možná bych řekl, že menší předsun je  již normální a větší předsun hlavy častý. Když si sami zkusíte aktivně provádět předsun hlavy a druhou rukou si palpovat oblast malého prsního svalu, sami lehce zjistíte, že se samotným pohybem hlavy se pohybuje rameno do vnitřní rotace. Naopak při retrakci a extenzi krční páteře, dochází k opačnému pohybu ramene. V rámci tohoto modelu nám snadno dojde, jak lehce se tento sval dostává do zvýšeného napětí a stažení.

Tedy chronická bolest v oblasti krční páteře bude často zahrnovat tento sval, který ovlivňuje celou polohu a pohyb lopatky a ramene a tím zvyšuje napětí v celé oblasti. Bolest mezi lopatkami může být také spojena s malým prsním svalem či jestliže je velké stažení v oblasti, může vše provádět kompresi nervů, což může způsobovat bolest, necitlivost a brnění v oblasti rukou a zápěstí. Toto zná mnoho lidí za počítačem, ale také 24135580_1482001028515520_496739850_nnapř. mnozí sportovci, kteří jsou velmi zatíženi vpředu ( Bojovníci, hokejisté, florbalisté, atd…)

Zajímavé je, že z hlediska toho, že je to jediný sval ramene, který se neupíná na pažní kost, je tak nejen docela těžké ho diagnostikovat ale i na druhé straně ho protahovat. Mnohé tyto pokusy mohou být neúspěšné, neefektivní. V rámci toho je třeba si uvědomit, že pod pectoralisem minor prochází celá řada nervů a žil, které jsou v případě ztuhlého svalů a celkové komprese svírány k hrudnímu koši, což může nejen způsobovat bolesti a mnohé problémy v oblasti brachiálního plexu, ale chybné protahování můžete spíše přispívat ke kompresi/tuhosti v této oblasti spíše, než abyste tomu pomáhali. Dále je třeba si uvědomit jeho pozici v oblasti ramene, kde z hlediska jeho umístění na processus coracoideus a na žebra, není moc snadné ho podobně natáhnout jako velký prsní sval. Tedy, abyste se o to vůbec pokusili, musíte táhnout ruku nejen do extenze a abdukce, ale také provádět elevaci ramene. Větším řešením v této fázi je tedy spíše manuální uvolnění či uvolnění pomocí pomůcek či ovlivnění pomocí reciproční inhibice a zlepšení celkové silové synergie v oblasti. To udělá největší práci pro řešení tohoto problému.

Silová synergie v této oblasti je velmi často zanedbávána, a přitom silový trénink je zde velmi důležitou nejen prehabilitací, ale i rehabilitací. Zvýšené stažení a napětí totiž současně velmi souvisí se slabostí a rozvinutím zadního deltového svalu, dolního a středního trapézového svalu. Samozřejmě menší další souvislost zde hraje i latissimus dorsi a vnější rotátory ramene.

Tedy zjistěte sílu v celé oblasti ramene a uvolněte a následně posilněte danou oblast a stále tuto silovou synergii v oblasti udržujte a zahrňte vše do Vašeho tréninku. Předejdete tak i možná několika případným nebezpečím, která mohou ohrozit oblasti vašich ramen, krční oblasti, ale i oblasti o dost níže, které mohou být změnou biomechaniky v této oblasti ohroženy. Využijte mé rady a budete jistě úspěšní!

(Autor: Copyright© Martin Snášel/ Coretraining.cz 2017)