JEDEN PŘÍKLAD Z MNOHA – 4 MOUCHY JEDNOU RANOU

Na diagnostice mě velice baví jedna věc. Jak je naše tělo velice variabilní, nikdy není zcela stejné a od každého člověka se při tom mohu něco naučit. Je skvělé, jak se vždy něco mění. Na svém profilu jsem nedávno zmínil jednu z diagnostik, kterou jsem slíbil ve stručnosti popsat. To vše jako příklad toho, jak rozdílné mohou být výstupy a také jak zajímavý může být výstup pro 4 problémy, které klient zmínil. Také jaké souvislosti z toho všeho mohou vyplynout. Denně bych mohl ale takto popisovat mnohé výstupy, které mohou být zajímavé samy o sobě.

15967565_1149817835137432_1672325992_oOd mé klientky jsem se dozvěděl, že její zásadní problém je dřep, do kterého se nemůže vůbec dostat. Když mě později v rámci diagnostiky dřep ukazovala, nebyla schopná provést ani jeden z druhů dřepů, který používáme v naší 3S diagnostice. Zarážející ale bylo, že vzor byl chybný již v 1/3 pohybu. Tak jsem hledal dál.

Druhým problémem byla bolest zad, která se stále vracela. V rámci diagnostiky nebyly žádné nesrovnalosti v přední oblasti trupu, v rámci standartních testů HSSP bylo vše v pořádku. V zadní části však byly velmi stažené Erector spinae, které však zároveň byly slabé oproti silným flexorům trupu. Hýždě mi v testu vycházely jako velmi slabé, příliš volný a slabý vycházel také iliopsoas, velice volné byly další svalové partie v oblasti kyčlí kromě adduktorů. Jinak však na celém těle nebyla žádná asymetrie, výraznější vychýlení, od chodidel až po hlavu.

Dalšími problémy byly bolesti ramen, kde se z jedné strany střídala bolest do druhé. Velice stažené byly oba prsní svaly, na druhé straně slabý dolní i střední trpezius. Stažený a slabý byl  latissimus dorsi, oproti tomu na druhé straně stažený horní trapezius. Serratus anterior vyšel jako velmi slabý, lopatky byly mírně v dolní rotaci, ramena v elevaci, narušen byl tímto scapulohumerální rytmus a flexe ramen byla omezena. V poloze nasit-reach čtyřech v testu 3SD byla velká nestabilita, s čímž jsem již i počítal vzhledem ke stavu pánve a zad.

Dalším problémem byl problém s během, kdy po delším běhu bolely kotníky a mnohdy i kolena. Oblast kyčlí jsem již znal, co jsem však zde zjistil, bylo velké omezení kotníků, velká staženost soleus, gastrocnemius a to celé velmi omezeno v pohybu do dorziflexe. Při výpadu šlo jedno koleno do valgu.

Když se na vše podíváme, najednou celá diagnostika jako v nějaké skládačce z lega začala celkem dávat smysl. Jedna spojitost, která mě ihned napadla jako první i vzhledem k celkově horší motorické kontrole byla slabost. Ano síla, která klientce zde velmi chyběla, bylo to první co mě ihned napadlo. Jak vzhledem k nečinnosti a druhu sedavého zaměstnání, vzhledem k horší motorice , tak vzhledem hypermobilitě v určitých oblastech jako flexe v kyčli či vnější a vnitřní rotace v kyčli apod. Také k tomu, jak celé tělo v určitých oblastech reagovalo. Velmi stažené, ale slabé extenzory páteře. Slabé dolní a střední fixátory lopatek. Celá oblast kyčlí a ramen byla oslabená. Je logické, že když diagnostikanepracuje dost silně dolní trapézový a latissimus a na druhé straně hýžďový sval, Erector spinae budou nucené hodně pracovat. Když budou velmi dominantní a stažené břišní svaly jako zde, řešení pro slabá záda to rozhodně být nemusí, což se ukázalo i zde. Kdyby někoho napadlo zde uvolňovat ještě více již tak dost volný iliopsoas, který navíc vyšel i jako slabý, problém by se tím tak mohl ještě zhoršit.

I oblast kotníků se zdála být reakcí na celkovou volnost a slabost v oblasti kyčlí a při možné kondičním zatížení tím o to rychleji mohla tuhnout. Mnohdy ale nemáte vždy jasnou odpověď na to, jestli byla první slepice nebo vejce. Stejně tak mohla mít zde souvislost menší zranění v oblasti kolene, což na druhé straně mohlo mít také příčinu v daném stavu pohybového aparátu, jestliže byl dlouhodobý.

V naprosté většině si nechávám výstup z diagnostiky na večer, abych ho v klidu doma prošel a zamyslel se na možným řešením – nápravou. A to přesto, že určitá možná řešení i určitá cvičení a přístupy již mnohdy člověk zná již často hned po diagnostice. Je však důležité vše v klidu podrobně projít a najít přesné řešení a sepsat vše do celého tréninku. Ano, říkám tréninku a nikoliv jednoho, dvou cviků. Je důležité si uvědomit, že z většiny není náprava o nějakém cviku, ale o celkovém přístupu jak ve cvičení, tak v životním stylu a mnoha faktorech s ním spojení.

V tomto článku jsem chtěl ukázat, jak výstup může být různý a jak je třeba vnímat 11souvislosti a dělat diagnostiku komplexně, protože jedině tak se vám určité věci lépe propojí a nebudete dělat zjednodušené závěry. Pak také velmi záleží na daném člověku, jaký má cit pro svojí práci a pro druhého člověka. To však ale naučit asi neumím, to je dar, který se koupit moc nedá. Něco můžete vypěstovat, ale základ zkrátka musíte mít od boha. Co musíte mít také od boha, je kritický přístup k vlastní práci a chtít svojí práce dělat kvalitně a s radostí.

(Autor: Copyright © Martin Snášel/ Coretraining.cz 2017)