SÍLA JAKO CENNÝ LÉK PRO PREVENCI/ REHABILITACI BOLESTI ZAD

Doslova každý den mě kontaktují lidí s problémy se zády a hledají nové/ další cesty k nápravě jejich problémů s výhřezy meziobratlových plotének apod., se kterými se určitou dobu trápí. Kontaktuje mě celá široká řada lidí od aktivních sportovců po podnikatele, velmi mladí či starší lidé. Jejich příběhy jsou však často podobné v tom, že prošli mnohé ordinace, kliniky či centra a často se přístup v základě velmi shodoval. Tedy od lékařů různé zásahy do těla spojené s prášky na uvolnění svalů. To vše v rámci fyzioterapie často 15967565_1149817835137432_1672325992_ospojené s uvolňováním a protahováním. Když došlo na nějaké cvičení, bylo doporučováno maximálně cvičení s vlastní váhou, a to navíc formou typu jóga či pilates. (Abych však nikomu nekřivdil, mám velkou radost, že určité kliniky a fyzio si začínají uvědomovat potřebu síly, která je vhodně aplikovaná a stále více mně posílají klienty či se v této oblasti vzdělávají). Nepíšu o tom z pohledu toho, co je dobré či špatné, o to zde nejde. Píšu o tom spíše z hlediska toho, že velmi a velmi často je tento přístup pasivní, omezený a neprogresivní. V tomto přístupu chybí jedna zásadní věc, která je pevným stavebním kamenem naší filosofie nápravy, a tou je SÍLA. Osobně bych doplnil označení OPTIMÁLNÍ A CÍLENÁ SÍLA, protože to je jeden z důležitých rozdílů, který je odlišný od toho, co by někdo mohl chápat ve smyslu pouhého prostého cvičení se zátěží, obecného silového tréninku, který může být aplikován všemožným způsobem.

Na začátek by chtělo určitě vysvětlit, o jaké síle se vůbec bavíme a proč vůbec mluvíme o síle a silovém tréninku ve spojení s problémy zad. V rámci silového tréninku můžeme sílu rozdělit na dvě základní skupiny. Na sílu vnitřní, kde mluvíme o tom, jak mezi sebou uvnitř těla působí na sobě navzájem kosti, svaly, šlachy, vazy. Druhou skupinou je síla vnější, kde působí na tělo okolní prostředí. Toto je velice důležité si uvědomit v rámci pochopení síly a následně silového tréninku, protože pak zjistíme, že je v rámci tohoto důležitá jak motorická kontrola, tak svalová koordinace a následně biomechanika, aby síla byla optimální. Když toto funguje v souhře a je to dostatečné (tedy silné), nazývám to OPTIMÁLNÍ SILOU či SILOVOU SYNERGIÍ. Na začátku je však toto všechno nutné potřeba10 zjistit. Tedy je důležitá funkční komplexní diagnostika, kde zjišťujeme, jak se daný člověk hýbe a jak se určité svaly zapojují do pohybu. Je třeba zjistit, jaké má člověk pohybové návyky, spojené s určitými vrozenými dispozicemi, které mohou také ovlivňovat rozložení síly v těle, tedy vnitřní síly a současně síly vnější. Když zjistíme tyto věci a poznáme určité přirozenosti daného člověka, pochopíme, proč je někde na těle zbytečně zvýšené napětí a na jiném místě zase slabost či chybné zapojení do kinetického řetězce. Je třeba zjistit svalovou sílu nejen více fázických svalů, jak se často provádí, ale i více tonických svalů a potřebujeme pochopit souvislosti, proč ve smyčkách a řetězcích tyto svaly spolu nespolupracují optimálně. Zjišťujeme pohybové rozsahy s tím, že potřebujeme rozumět tomu, proč je kde jaké omezení a jaký to má důvod. Časté omezení pohybu totiž má mnohdy svůj důvod a mnohé protahování ničemu nepomůže. Velice často se u běžných lidí stahuje určitá oblast, protože je jednoduše slabá a následné protahování a uvolňování může problém akorát zhoršit. Velice často se určitá část stahuje, protože jiná oblast ve smyčkách a řetězcích není dostatečně silná a nestabilizuje danou oblast nebo její činnost je kompenzována.

Toto všechno souvisí s určitou filozofií silové nápravy v rámci rehabilitace. Když totiž v rámci diagnostiky máme potřebný výstup, víme, jak nastavit postup k nápravě. Naše cesta není založena na třech protahovacích cvicích a nějakému dechovému cvičení, ale na komplexně postaveném tréninku, který má vrátit vnitřní sílu do tak optimální situace, aby se vůbec mohly zlepšit podmínky k nápravě a určitá zranění vyhojit, tak aby tělo bylo schopné odolávat vnějším silám. Když určité svaly nebudou dostatečně silné a funkční, nemůže být náprava v oblasti dýchání či stabilizace efektivní. Jsem hluboce přesvědčen, že IMG_2112klienta s bolestmi a problémy se zády nesmíme automaticky chápat jako pacienta, ale většinou potřebuje aktivní a progresivní přístup. To také velmi ovlivňuje další faktory nápravy jako např. jeho psychiku. Klientovi, který sleduje, že se zvyšuje jeho síla a zlepšují se jeho odolnost a kondice, se i podstatně zlepšují i jeho psychické podmínky.

Mohu popravdě říci a jsem za to rád, že to již léta víceméně úspěšně funguje a je radost pomáhat těm, co jsou často měsíce a léta bezradní. A nejde o nějaké komerční sdělení, jde o desítky a stovky evidovaných diagnostik, jde o mnohé lékařské zprávy a snímky MR, což jsem dokládal v článcích ( zde) a (zde).

Zkusme se vrátit znovu na začátek, když daný člověk přijde. Bolest danému člověku nabourala psychiku, jeho životní styl, ale co se týká těla, tak nabourala i jeho pohyb a mnohé vzory, nabourala jeho sílu a svalovou koordinaci. Nabourala také rekrutaci motorických jednotek a tedy nervový systém využívá svalovou sílu nekoordinovaně, nekontrolovaně a oslabeně. Takový člověk má po mnoha zásazích, jako jsou např.obstřiky, se kterými se musí tělo znovu vypořádat, logicky ještě více znovu již tak oslabenou oblast a s ní často složitě spolupracující části. Nervový systém se nás snaží logicky často chránit, je to jeho úkol, tedy takovéto ohrožené oblasti, navíc slabé často stáhne, omezí je v pohybu. Jestliže následuje protažení a uvolnění, může na krátký čas dojít k mírnému zlepšení příznaků, ale následně se vše vrátí či se mnohdy ještě více zhorší. Je to tím, že je potřebný progresivní koncept nápravy, a tím je postupně aplikovaný silový trénink. Běžně praktikované zmiňované spíše pohybová cvičení mohou být vhodná spíše pro motorickou kontrolu, jestliže se praktikují cíleně a vhodně, nemohou však být20891502_10210242077709744_1207532060_n dostatečné pro potřebnou silovou nápravu, o které je řeč. Mohou být vhodným doplňkem, ale obecně řečeno jsou většinou velice pasivní, tedy dlouhodobě neefektivní, o čemž jsem psal již zde ( odkaz) a (odkaz). Nedokážou skutečně napravit to, co může podstatně pomoci klientovi. Tou nápravou, kterou přináší cíleně nastavený a postupně progresivní silový trénink, je především zlepšení hypertrofie, zlepšení rekrutace a synchronizace motorických jednotek, což velice zlepšuje svalovou koordinaci. Zvýšený odpor v určitém pohybovém vzoru velice efektivně zlepšuje pohybovou koordinaci a neuromuskulární aktivitu. Tedy se zlepšují pohybové vzory a synergie napětí ve svalovém řetězení. Optimálně silný sval má podstatně menší inklinaci ke stažení, zkrácení a má podstatně lepší neuromuskulární aktivitu, tedy lépe i plní úkoly, které má dle své funkce provádět. Tou je stabilizace určité lokální kloubní oblasti či pohybu v daném kloubu / kloubech. Psal jsem o potřebě silných svalů, které jsou důležité pro stabilizaci, ale jsou stále proklínané zde (odkaz). Psal jsem o mýtech kolem Erector spinae zde (odkaz) a m.multifidi (odkaz). Mnohé studie dokazují o úzké spolupráci Erector spinae a m. multifidi v rámci základních cvičení / pohybových vzorech. Na toto téma připravuji další článek, kde doložím velkou řadu studií a vše ještě více detailně popíšu. Mnohé studie dokazují efektivitu silového tréninku nejen pro prevenci, ale i právě rehabilitaci zad.

Tedy jak studie, tak i mé již široké zkušenosti v rámci aplikace silového tréninku v rehabilitaci zad/ páteře dokazují, že je to velmi účinný a stále velmi podceňovaný nástroj v rámci terapie. Síla je skutečný velmi cenný lék, ale stejně jako lék může mít neblahé účinky, když se aplikuje chybně. Je to stejné, jako byste si dali 5 tablet ibuprofenu. Jeden může v akutní fázi bolesti pomoci, při podání více tablet vás může i zabít. Tedy síla musí být optimální, musí se aplikovat postupně a musí být cílená, tedy na základě dobře provedené cílené diagnostiky. Když někdo vše špatně pochopí či problematice nerozumí, může jeho práce spíše pro daného člověka ještě větším rizikem. Cílená optimální síla je ale úžasným lékem, který byste měli dostávat v první řadě ke svému předpisu v lékárně a především ještě dříve, než budete nuceni na taková místa chodit.

(Autor: Copyright©Martin Snášel/coretraining.cz2017)