Rehabilitace kolene: Vastus medialis oblique

Tenis vmo rehabFunční anatomie

Vastus medialis je vnitřní hlavou čtyřhlavého svalu stehenního známého jako kvadriceps.Vnitřní hlava, m. vastus medialis je podle novějších údajů složen ze dvou, funkčně odlišných částí. Každá ze dvou částí m. vastus medialis má jinou funkci. Proximální část svalu extenduje kolenní kloub. Distální část stabilizuje polohu čéšky a zabraňuje jejímu bočnímu posunu (lateralizaci).

 Proximální vlákna odstupují od linea aspera femoris a upínají se na mediální okraj báze pately. Probíhají téměř vertikálně a s anatomicku osou femuru svírají úhel 15º-20º. Tato část svalu je nazývána m. vastus medialis longus a působí zde jako extenzor kolene. Distální část mediálního vastu začíná od mediálního intermuskulárního septa a jeho vlákna probíhají více horizontálně. S dlouhou osou femoru svírají úhel zhruba 50º. Vytvářejí krátkou a silnou šlachu inzerující na horní polovinu vnitřního okraje čéšky a spolu s částí šlachy m. adductor magnus tvoří m. vastus medialis obliquus (VMO). Jeho funkcí je stabilizace pately v sulcus femoralisa. (Bartoníček, 1986). Toto funkční spojení nám také pomůže při možné aktivaci tohoto svalu, což si ještě ukážeme.

M. vastus medialis obsahuje i významně větší množství svalových vláken II. typu, tj. rychlých, fázických vláken. Jsou to vlákna rychlá, asi 3krát silnější než vlákna tonická, ale rychleji se unaví. Negativní podněty z kloubu jako je bolest, reflexně způsobí hypotrofiivmo rehab těchto vláken. Následkem je dysbalance m. quadriceps femoris s negativním dopadem na patelofemorální skloubení. Mění se rovnováha mezi m. quadriceps a hamstringy. (Songová, 1994). Jistě i mnozí z Vás znají, především aktivní cvičenci, že když nějakou dobu nohy necvičí, začnou mít problém s nestabilitou kolen.

VMO je tedy velice důležitým pro udržení správné kontroly kolene. Je to aktivní a dynamický stabilizátor čéšky. U zdravých a silných lidí bez bolesti je aktivní v celém rozsahu pohybu. Specifická úloha VMO je stabilizovat čéšku uvnitř čéšky a kontroly pohybu čéšky, kdy je koleno ve flexi či extenzi. Neaktivita či oslabení VMO způsobuje nestabilitu čéšky a následné možné poškození okolních struktur a bolesti.

Funkční náprava VMO

Nejprve je nutné se naučit efektivně aktivovat VMO. Dlouhodobé zranění, jako je např. patelofemorální bolest kolena jsou často způsobeny dysfunkcí VMO, nicméně některé úrazy či přetížení také mohou způsobit inhibici VMO. Úraz způsobí změnu svalové koordinace kolem kolene, tedy komplexnější pohyby vám zpočátku k správnému posílení nepomohou.

IMG_20150603_163434Tedy hned na začátku je třeba se naučit vnímat a aktivovat VMO izolovaněji. Bez toho nedokážete v komplexních pohybových vzorech pracovat efektivně, ba naopak. Chcete-li nacvičit aktivaci VMO, mám jeden cvik, který by měl postupně zlepšit i extenzi v koleni (Viz.foto vlevo). Sedněte si s nohama tak, kde bude pod nohou v podkolenní jamce srolovaný ručník, polštář či overball, aby byla mírně ohnutá. Položte prsty na daný sval na vnitřní ploše stehna a mírným tlakem do overbllu do extenze se snažte o aktivitu svalu. Měli byste cítit postupně zesilující kontrakce pod prsty.

Pokud sval není dobře aktivován, pokračujte v praxi s tím, že dáte gumičku či band ze strany, aby byly aktivovány adduktory a zkoušíte znovu. Či jak palpujete prsty na daném místě, je možné tlačit ze strany do nohy. Jestliže se daří v aktivaci, dejte ho na první místo a později pokračujte s dalším cvikem.

Vastus medialis dělá jednu důležitou funkci a to tu, že vás dostává společně z hamstringyIMG_20150603_162708 nahoru z dolní poloviny v dřepu.  To je problém, z kterého vychází mnoho problémů kolen a to je chybná mechanika dřepu, z které vychází nepoměr svalové aktivity mezi jednotlivými svaly kvadricepsu a hamstringu. Tedy nedostatečný rozsah v dřepu je častým původcem problémů s koleny, ne dostatečný rozsah pod 90°. U klienta po operaci či úrazu kolene si však můžete dovolit méně a musíte pracovat postupně.

Poté, co dokážete udržet kontrakci a zlepšuje se i pohybový rozsah, začněte vše aplikovat do celých funkčních komplexních pohybů, jako jsou boční výstupy a výpady. Boční výstupy či výpady byly v mnoha studiích vyhodnoceny jako cviky z nejsilnější aktivitou VMO.

 Pro zlepšení aktivace můžete znovu využít adduktory, kdy použijete band/gumu či můžete mezi obě nohy při dřepu umístit overball, medicinbal či pěnový válec a jdete v dřepu nahoru a dolů, kdy se snažíte postupně zvyšovat rozsah s cílem dostat se pod 90° a zde se následně pohybovat. (Viz.foto vpravo)

Příště si něco více řekneme o dalším důležitém stabilizátoru kolene.

(Autor: Martin Snášel / Copyright Coretraining 2015)

Zdroje:

www.physio-pedia.com

www.youtube.com

www.livestrong.com