Dřepy přední či zadní? Které jsou horší pro naše záda a jak rozdílná je svalová aktivita?

frontsquatsquatNení to dlouho, našel jsem v jednom z našich známých fitness časopisů článek na téma dřepu, kde se tvrdilo, jak jsou ve svalové aktivaci rozdílné přední dřepy od dřepů se zátěží vzadu. V článku nebyla zmíněna žádná studie, jen sděleny informace o rozdílné aktivaci a zátěži na naše záda. Je to ale skutečně tak? Již dosti známá studie z Floridské univerzity objevila, že při srovnávání účinků tradičních zadních dřepů s předními dřepy, nenašli žádné podstatné rozdíly.

V tělocvičnách stejně jako v článku, se však můžeme setkat s tvrzením, že přední dřepy zatěžují spíše kvadricepsy a že méně zatěžují spodní záda než zadní. 15 mužů a žen(9mužů a 6 žen) byly zkoumáni během jednoho roku, kdy jedna část prováděla zadní dřepy a druhá přední. Jejich svalová aktivita byla měřena elektrody(EMG) na těle, aby se zjistilo, jak moc svaly pracují. Studieměření skončila s výsledkem, že se nenašel větší rozdíl v aktivaci.

Měřeny byly tyto svaly(Viz. výsledky v tabulce): Biceps Femoris(BF), Rectus femoris(RF), Semitendinosus(ST), Vastus lateralis(VL), Vastus medialis(VM), Erector spinae(ES).

Vědci také měřili hodnoty množství tlaku na klouby a zde rozdíly zjistili u kolenního kloubu. Výsledky ukázaly, že přední dřep způsobil o 18 procent menší tlak na kolenní kloub, než zadní dřep. Tedy pro sportovce, co mají problémy s koleny, se jeví přední dřepy jako lepší alternativa. Smykové tlakové síly byly však stejné.

Kde se ale vzala informace, že zadní dřep více přetěžuje záda? Logicky z důvodu neřešení příčin, tedy časté neschopnosti dosáhnout biomechanicky optimálního pohybu při zadním dřepu. V případě mnoha problémů v mobilitě, stabilitě či samotné motorické kontroly, kdy náš zadní dřep často připomíná spíše zcela jiné cviky, jsou logicky více zatěžované erector spinae a svalový záběr v načasování svalů v řízení pohybu je celkově rozdílný, což je velice podstatné. Tedy takový člověk bude mít zcela grimekjinou aktivitu svalů. Tedy jako tradičně, nejednoduší je ale něco zakázat či pomluvit než odpovědně řešit.
Zadní dřep je jistě celkově složitější na technické provedení a optimální koordinaci pohybu, a může mnohdy činit problémy u začátečníků či sportovců, kteří nejsou na pohyb a zátěž připraveni . Zde může být přední dřep vhodnější alternativou a samotná zátěž vpředu může dobře posloužit i v rámci řízení pohybu, tedy přednastavení. V samotném základě je však dřep dřepem, tedy stejným pohybovým vzorem a když existuje problém, bude existovat všude.
Je třeba zdůraznit, že i v samotné studii dokonce přední dřep vyšel jako o málo více zatěžující pro erector spinae než dřep zadní.

Osobně nesouhlasím s upřednostňováním jednoho či druhého dřepu, obě varianty mají svá pozitiva a negativa. Uvažujte spíše tedy, jaké máte problémy a jaká je Vaše potřeba a Váš sportovní, či v tomto případě i rehabilitační(otázka kolen) cíl. Pak zvolte jednu či druhou variantu. Z hlediska svalové aktivity však nevybírejte, v tomto neexistuje žádný důvod, proč si vybrat jednu variantu před druhou. Účinek je stejný. V rámci svalové aktivity se ptejte, jak pohyb vedete a kam až pohyb vedete, ale o tom už jsem psal v minulosti v článku zde: http://www.coretraining.cz/2014/02/pravda-o-hlubokem-drepu-a-jeho-10-vyhod/ .

(Autor: Martin Snášel)

 

 

 

Zdroj:
J Strength Cond Res. 2009 Jan; 23(1): 284-92.