Co je valgozita kolen a jak ji napravit?

valgusValgozita kolen je označení pro mediální vybočení kolene. To se vyznačuje tím, že dochází k addukci a vnitřní rotaci kyčle, většinou když se koleno ohýbá. Často se právě s touto chybnou funkcí setkáváme u dřepu, výpadu, skocích, ale i chůzi apod.
Valgozita kolen může vést k bolestem kolene, patelofemorálnímu syndromu, ke zranění předního zkříženého vazu, k syndromu iliotibiálního traktu a dalších zraněním a bolestem, které se mohou vzhledem k decentraci kloubu přenášet dál. Často lidé chodí k ortopedům kvůli bolestem kolene a nestabilitě pately, která je dosti nepříjemná, a vše se často řeší ortézou či metodami, které nejsou schopné problémy vyřešit, ba naopak stav kolene prodlouží či spíše zhorší.

Co je příčinnou?

Pokud jde o to, co je příčinou valgozity kolen, může být způsobeno mnoha faktory, já vyjmenuji nejčastější faktory, které se mohou společně či samostatně podílet na tomto problému.

1. Nerovnováha svalů v kyčlích590img-300x132

Nedostatečná síla a funkce hýžďového svalstva ( gluteus minimus , glute medius , gluteus maximus ) , případně ve spojení s hyperaktivními kyčelními adduktory , brání správné stabilizaci stehenní kosti . Kyčle se často poté uchylují do addukce a vnitřní rotace.

2. Nedostatečná dorziflexe kotníku

Nedostatečné dorsiflexe společně se zkrácenými lýtkovými svaly a staženými tkáněmi zabraňuje kolenu dostat se dostatečně dopředu, kde je potřeba minimálně 30°-40°. To způsobí, že tělo vše začne kompenzovat pohybem do pronace, aby se mohlo koleno dostat více dopředu, a tak nutí holenní kost do vnitřní rotace.

3 . Nedostatečná funkce VMO

Nedostatečné síla VMO ( vastus medialis obliquus ) a naopak hyperaktivní vastus lateralis způsobí, že koleno se uchyluje mediálně.

4 . Porucha funkce hamstringů

Nedostatečné síla mediálně položených svalů hamstringů ( semimembranosus a semitendinosus ) mohou bránit správné stabilizaci kolene , což pomáhá mediálnímu vychýlení kolene, podobně jak s poruchou funkce VMO, ale na opačné straně kolene.

5. Pronace chodidlavbočené paty-timi

Chybná opěrná plocha na chodidle může celkově ovlivnit celkové držení těla a zapojení svalových řetězců. Ploché nohy, tedy pronace chodidel může rozvinout či zhoršit stav kolene o to více, když není stabilita v uvedených bodech. Mnohdy může jít o nevhodnou či sešlapanou obuv, která může ovlivnit chodidla a celé kinetické řetězce. Zkuste sundat boty a vnímat jak stojíte a kde se Vaše chodidlo opírá o podlahu. Zjistěte postavení chodidla a v případě problému ho opravte. Již to může udělat mnoho v samotném držení a zapojení svalů.

Anatomie hraje také významnou roli v získání valgozity. Na vbočení kolen se totiž může podílet též vadné postavení kostí v jednotlivých skloubeních hlezna (kotníku) spolu s rozvinutou plochou nohou nebo i vady v kolenním kloubu (vadné statické poměry v kloubu v důsledku úrazu, zánětu, poranění menisků apod.) či šířka pánve. Zkrátka někteří jedinci jsou mnohem náchylnější k získání mediálnímu vychýlení kolene, než ostatní jen na základě anatomie. Např. ženy trpí tímto problémem více než muži.

Chybný pohybový vzor

nrrheum.2012.119-f3Problém je, že časem si mozek osvojí tento druh pohybu a chyba se stává zažitým pohybovým vzorem, který se i po nápravě jednotlivých problémů, bude pomalu odbourávat.
Jak bylo uvedeno výše, valgozita kolen je často kvůli nedostatečné stabilitě kyčlí nebo nedostatečné mobilitě v kotnících. Nicméně, často to může být u začátečníků jen projevem určité celkové slabosti spojené s chybným pohybovým vzorem. Mnoho lidí se např. takto učili dřep a nikde je správnou techniku nenaučil. Přitom mohou mít i potřebnou stabilitu i mobilitu k dobrému dřepu, jen vyžadují správného trenéra a praxi.

Jaké jsou kroky k nápravě?

Nejprve musíte zjistit, v čem je konkrétně problém. Tedy znovu se dostáváme k přesné a podrobné diagnostice pohybového aparátu. Od bodu 1 až 5 si vše zjistit a napravit.
Napravit valgozitu kolen lze během 5 min, ale také může často trvat i měsíce v závislosti na spojených okolnostech, stavu a času, který v tomto držení člověk strávil. Náprava může být celkem rychlá, ale přeprogramovat naučený pohyb může trvat dlouho a vyžaduje trpělivost. Vhodné jsou tedy cviky zaměřené na zlepšení funkce svalů, které se mohou podílet na přetrvávajícím vbočení či vybočení kolen, ke zlepšení pohyblivosti kyčelního kloubu a hlavně ke zvýšení jeho stability. Rozhodně jako vždy je třeba začít mobilitou, tedy cíleným uvolněním a poté stabilitou a následně přeučením pohybového vzoru. Přeučení pohybového vzoru vyžaduje mnohdy i tisíce opakování, aby se hluboce zakořenil. Samozřejmě existují lidé, kteří se učí mnohem rychleji než ostatní, v důsledku zvýšeného vnímaní svalové práce a kinetických vzorů a také zaleží na dalších faktorech, které můžeme použít k větší efektivitě motorického učení.
Připravujeme praktický video a článek s ukázkami cviků na stabilitu a nápravu kolen, tedy se můžete těšit.

(Autor: Martin Snášel)

 

 

 

 

Zdroje:

www.imzadi.cz
www.nature.com
syattfitness.com