Core, funkční pohyb a výhody primitivních vzorů

Expert na funkční pohyb jako je Gray Cook říká, že nejdůležitější pohyby jsou ty, které jsme dělali jako malé děti – tzv. primitivní vzory. Ne primitivní v tom smyslu, že je dělali naši předkové, i když v jistém smyslu by se to taky tak dalo mnohdy použít, ale ve smyslu, že k nim docházelo dřív, než ke složitějším pohybům jako je běh či skákání. Naši experti jako je Pavel Kolář vám sdělí to samé s důrazem na funkční pohyb v jeho správné posturální funkci.

Toto můžeme vidět každý den, když se snažíme dostat člověka do pohybu či nápravného cvičení a pro něj je to velice těžké. Je však velmi důležité obnovit tyto ztracené pohyby jako je hluboký dřep či právě lezení a to ve správném pohybu, tedy zacentrovanými klouby, ve správné stabilizaci. To je další rozdíl mezi malým dítětem a dospělým. Je lezení a lezení, stejně jako je vzpor a vzpor, či poloha v kočce a poloha v kočce. Ono samotný zved z kočky do vzporu či správné lezení ve správném nastavení není pro dospělého člověka, nic lehkého a pozorujte většina nejmenších dětí, jak vám vše bude zvládat.
Už jako děti po narození jako první ležíme na zádech v pozici brouka, který není schopný se otočit a hýbáme jen rukama a nohama, zkoumáme věci kolem sebe a zjišťujeme, co je pro nás bezpečné. Již zde můžeme najít základní cvičební pozice, ve kterých začínáme se cvičením a aktivací. Poté začneme otáčet hlavu a překulovat se na břicho a zpět, zde vidíme důležitost samotného rolování po zemi, které je součástí FMS. Je to jeden z důležitých pohybů, který nám rozvijí rovnováhu, pomáhá stabilizaci. Následně se malé dítě vytlačuje v rukách od hlavy nahoru, a znovu můžeme vidět rozdíl ve stabilizaci z dospělým člověkem. Ten vidíme i v překulování ze strany na stranu, s polohy na zádech do polohy na břichu v podporu, kdy i tento pohyb je pro nás nesmírně těžký udělat správně.
Dítě postupně získává sílu dostávat se do větších poloh a nastává lezení, chytá se věcí, snaží se zvednout. To vše předchází dřepu a přirozeně prvnímu balancování v chůzi, a tedy prvním krůčkám či prvnímu rozběhnutí. Tak jak se skutečný funkční trénink spojuje s fyzioterapií, tak se i samotné cvičení a pohyb dostává do naprostých základů. Ve funkčním screeningu pohybu (FMS) můžeme najít jak v testu, tak v následných nápravných cvičení mnoho z takových poloh a dbá se důsledně na postupné zlepšení a napravení základních pohybových vzorů a to právě ve správném funkčním posturálním pohybu. To vše musí být doprovázeno správnou stabilizací od základů, která je součástí core tréninku. V systému Primal move můžeme najít lezení jako jeho důležitou součástí stejně jako mnoho dalších vývojových a nápravných poloh. Jen musí člověk více pozorovat a vše brzy zjistí.

Tyto systémy spolupracují dohromady a vidí důležitost v tom, dostat se zpět na zem, začít od základů směrem nahoru, dříve než vezmete do ruky jakoukoliv zátěž. Nejdříve je třeba se začít správně pohybovat, než začneš cvičit. Toto ale spolu souvisí. Podívejme se na FMS a jeho základní testy jako hluboký dřep, rotační stabilitu, krok přes překážku či test stability trupu atd., to vše jsou základní pohybové vzory k mnohem složitějším pohybům a kdo je zvládá? Jsme obdaření mnoha omezeními, asymetriemi, aktivací, špatnými návyky a pak jdeme do výkonů, který nejen že nás ohrožuje, ale není ani efektivní. Také pro to je třeba se vrátit zpět k testování, k nižším polohám, lezení.
Lezení a podobné variace mají i mnohé další výhody. Kolik máte lidí, kteří nejsou schopni udělat ani jediný klik správně. Tedy je třeba se se dostat do správné core stabilizace v celém těle a ve správném lezení posílíte důležité segmenty v celém těle. Důležité je zacentrování, když k němu např. v humeru nedojde, nedojde ani např. ke správnému posílení tricepsu, nedojde ke správnému rozsahu v rameni atd. V lezení se naučí jak správné dynamické stabilizaci a v těchto zkrácených pákách se dokáže pomalu vše efektivně naučit. Přirozeně stejně jako u dítěte i tomuto, v případě, že to nezvládne, musí další věci předcházet. Dítě dělá pohyby přirozeně, dospělý se musí jako malé dítě vše často učit od začátku. Zní to legračně, ale je to tak!
Výhodou těchto primitivních pohybů je to, že mnoho z nich nutí tělo k práci na obou protilehlých stranách se stabilním jádrem. Nutí pracovat správně tělo jako celek. Stejně jako u mnoha běžných věcí, i u cvičení je mnohdy to nejjednodušší to nejlepší, ale základy musí být, stejně jako když stavíte dům, správné, jinak vám spadne či minimálně ho budete neustále dokola opravovat. Nepodceňujte prospěšnost těchto cviků a přidejte je do svého cvičení a uvidíte sami, jak se zlepší vaše výsledky.

Zdroj:

http://www.cardiohaters.com/