Bolest ramene – základy, prevence a rehabilitace

Rameno je kloub s největším rozsahem pohybů a tím pádem velmi snadno zranitelnou strukturou. Bolest v rameni se může rozvinout z rozmanitých příčin, nejčastěji je to ale přetěžování ramene, třeba při sportu nebo jiné namáhavé činnosti. Přetěžování ramene a nevhodný trénink můžeme vidět velice často. Dochází k tvorbě drobných poranění svalů, šlach a kloubních struktur, které vyústí v akutní, při stálém dráždění chronický zánět, který vyvolává pocity bolesti.Jaké jsou nejčastější druhy bolesti či zranění? Jak problémům předcházet? Jak pomoci ramenu? Na toto vše se budu snažit v tomto článku v základu odpovědět.

Bolest ramene je často řada událostí, z nichž každá je víc znepokojující než ta předchozí. Vše může začít s bursitidou nebo zánětem šlach, následně syndromem bolestivého ramene a vše může končit závažným poraněním rotátorové manžety. Většina zranění ramen mají často společné příčiny (přetěžování ramene), ale i symptomy (bolest ramene).

Bolest v přední části ramene je často kvůli nedostatku stability lopatky. Svaly odpovědné za stabilitu lopatky většinou pocházejí na zadní straně. Kontrola těchto svalů zajišťuje pohyb lopatky a umožňuje rameno dosáhnout nad hlavou. Při postižení šlachy bicepsu (tendopatie m. biceps) je bolestivost na přední straně kloubu, především při předpažování. Do ramene se také často přenášejí bolesti z krční  a hrudní páteře, proto je nutná správná diagnostika problému.

Zmrzlé rameno (adhezivní kapsulitida)– Jedním relativně častýma frustrujícím zdrojem bolesti je zmrzlé rameno. Stav, kdy hybnost v rameni je ve všech směrech značně ztuhlá, omezená a pracná.

Bursitida – Kolem svalů se v blízkosti kloubů nacházejí tzv. burzy – tíhové váčky vyplněné tekutinou. Jsou zde proto, aby zmírnily tření v místech vystavených značným pohybům, což bezpochyby ramenní kloub je. Bursitida může vyvinout v důsledku přímého úderu, dlouhodobého tření v kloubu, nebo infekcí. Ve středním věku a dlouhodobém sportování často vznikají vápenité usazeniny, které dráždí kloub a vzniká bolest.

Tendinitida (Zánět šlach) Okolo ramenního a ostatních kloubů ramenního pletence probíhá množství svalů a také jejich šlach. Často se mluví o tzv. rotátorové manžetě. Říká se tak souboru 4 šlach svalů – rotátorů, které se upínají na hlavici kosti pažní. Jejím účelem je stabilizace ramenního kloubu. Zánět rotátorové manžety je nejmírnější forma  zranění v rameni z jeho přetěžování. Zánět se vyvíjí v jednom nebo více šlach, které spojují čtyři svaly rotátorové manžety ke kostem.

Impingement syndrom (Syndrom bolestivého ramene)– Při Impingement syndromu dochází v oblasti pod výběžkem lopatky – akromiem k rozmanitým procesům, jejichž následkem je zúžení tohoto subakromiálního prostoru. Nejčastěji vzniká akutním nebo chronickým přetížením v rameni, kdy tíhový váček zde umístěný a šlachy přilehlých svalů narážejí na dolní okraj akromia a tak dochází k jejich traumatizaci. Příčin ale může být řada: zduření burzy při jejím zánětu, prosáknutí, trhlina, prokrvácení při úrazu, degenerativní vápenatění šlach, atd.. Při impingement syndromu je typicky bolestivé upažení a to nejčastěji v rozsahu 60–120°. Je to proto, že v tomto rozmezí pohybů je v oblasti ramenního kloubu poměrně těsno a dochází-li k jakémukoliv zduření, objeví se při upažování taková bolest, že jej často vůbec nelze provést. Potíže narůstají postupně, síla v rameni se snižuje, časem se bolest objevuje i v klidu. Typicky rameno bolí v noci, zvláště při jeho zalehnutí.

Artróza– Artróza ramenního kloubu začíná nenápadně. V 99% případů signalizuje začínající artrozu opakující se bolest ramena. Nemoc postihuje ve velkém měřítku především sportoce a pracující, kteří rameno přetěžují. Stejně často s evšak pbjevuje u zapřísáhlých nesportovců, lidí se sedavým zaměstnáním, řidičů, počítačových  fanoušků a těch co ignorují problémy na těle. Artroza v rameni je opotřebovaná kostní tkáň, která se tře o šlachy, nervy, nebo jiné kosti. Tak vzniká bolest. Je možné mít atritidu pro mnoho let bez příznaků, ale když toto objeví, poznáte to, protože přijdou bolesti a začnete mít omezený rozsah pohybu v rameni. Samotná bolest bývá tedy provázena sníženým rozsahem pohybu, tedy zamrzlým ramenem.

Natržení či přetržení rotátorové manžety – Poranění rotátorové manžety dochází často u sportovců ve středním a starším věku. Rotátorová manžeta má zde již degenerované změny a tak při prudkém švihovém pohybu nevydrží a trhá se.

Při přetěžování svalů v oblasti ramene dochází k tvorbě drobných poranění, která jsou doprovázena zánětem. Jestliže nedojde k přerušení zátěže a tyto tkáně jsou opakovaně namáhány, šlachy zprvu otékají, postupně ale dochází k jejich ztenčování a mohou prasknout. Při chronickém zánětu šlach také dochází k ukládání vápenatých solí a „kostnatění“ šlachy, všechny tyto degenerativní změny vedou k snížení kvality postižené šlachy. Tato postižená šlacha je postupně oslabována a je náchylná k poranění. Kombinace přetěžování ramene a věku, tedy degenerace je ideální pro poranění ramene.

Komu nejvíce hrozí problémy s ramenem?

Všude tam, kde probíhá přetěžování ramene či dochází k prudkým pohybům či nárazům ramene, navíc často s rukami nad hlavou. Velice rizikové je používání pohybových rozsahů a zátěže do krajních mezí. Ohrožení jsou tedy např. hráči baseballu, tenisté, vzpěrači a to jak profesionální, tak amatérští (tedy logicky především fanoušci crossfitu), boxeři, volejbalisté, veslaři, atleti v hodu oštěpem či koulí. K tomu jsou v ohrožení všichni ti, co mají špatné držení těla či dlouho drží ramena ve špatné pozici, obzvláště nad hlavou. Na druhé straně jsou v ohrožení ti, co mají hyper mobilitu ramen, tedy chybí jim správná stabilita rotátorové manžety.

Varovné příznaky
– Bolest, zejména v přední části a horní části ramene
– Ztráta pohyblivosti (nemusí k ní dojít, pokud jde jen o zánět šlach)
– Zvýšená bolest při pohybu ramen (zánět šlach)
-Procvaknutí v kloubu v horním pohybu (zánět šlach)
– Postupný nástup příznaků (bursitida)
– Rameno je více bolestivé, když dochází k extenzi ramene (bursitida)
– Bolest na dotek (bursitida)

Počáteční léčba a strategie

Spočívá jednak v odstranění zátěže a pohybu, která bolest způsobila – klidu ramene. Dále podávání léků na zmírnění bolesti (analgetika) a příznaků zánětu (nesteroidní antirevmatika), a to jak v tabletové, tak v masťové formě. Následně je zahájena rehabilitace, jejímž cílem je zachování hybnosti ramenního kloubu, k tomu se využívá nejen fyzioterapie, ale také tzv. fyzikální terapie. Důležité je napravit chybné držení těla a pozice, správně nastavit lopatky a udržet ramena ve správné pozici.
Rozhodně pokud je bolest dlouhodobá a přetrvává déle než týden, nebo pokud nemůžete použít svou ruku, vyhledejte co nejdříve lékařskou pomoc.

Jak se vyhnout bolesti ramene?

Jako obvykle vychází z vyhýbání se rizikových faktorů. Často se rameno zbytečně přetěžuje, nevhodně zatěžuje, je prováděn nevhodný pohyb, nedbá se na dostatečnou regeneraci. Chyby v tréninku či běžné denní činnosti jako je jízda autem či psaní na počítači. Omezte trvalé přetěžování paže nošením a zvedáním těžkých břemen. Zpevněte vaši páteř a vaše core a napravte vaše držení těla.

Důležité je průběžné testování a dohlížení na správné mobilitě a stabilitě v této oblasti a sledování vzniku bolesti, tedy jeho podchycení v začátku. Takové testování pohybu a bolesti probíhá např. v FMS screeningu, který nabízíme.

Doporučuji začlenit prehabilitační cvičení do svého tréninku, tedy cvičení, které přispívají k prevenci rizika problémů s ramenem. Jde o celou řadu cvičení, kterou si popíšeme v dalším článku. Dále jde o správné zahřátí, správný objem a intenzita tréninku, správná technika cvičení, mobilizační cviky či rolování. Důležité je i nosit teplé oblečení či v určitých sportech nosit ochranné prostředky ramen.

http://www.coretraining.cz/2012/11/10-rad-jak-zamezit-bolesti-a-zraneni-ramen/

 

 

(Autor Martin Snášel)

Fotky:

Livestrong.com 

cnyphysicaltherapy.com