3 silové core cviky se sandbagem

Sandbag je pomůcka, jejichž jsem velkým zastáncem, který ale zatím bohužel u nás nemá takové jméno, jaké získává např. kettlebell, což je dost škoda. Stejně jako kettlebell není totiž ničím novým, ale obrozením staré osvědčené pomůcky, která má nestabilní základ a která podobně jako kettlebell, má potenciál vytvářet velké silové výsledky a zároveň posilovat důležité stabilizační svaly na těle a celé tělo v komplexu. Pozitiva z tréninku získají především příznivci bojových umění či silových sportů, dá se ale použít i pro určité rehabilitační účely apod.. Ti co již zvládají cvičení s váhou svého těla a mají ho pod kontrolou se správnou aktivací, mohou ze silového tréninku se sandbagem vytěžit velké výsledky, které jim pomůžou posunout se blíže ke svému cíli.

Zde jsou tři cviky, které patří mezi mé oblíbené:

Dřep s medvědím objetím


 Tento dřep s medvědím objetím patří ke cvikům, který vypadá jednoduše, ale tento pocit je omylem. Jde o dost náročný cvik, který má komplexní silový účinek na celé tělo. Správná zátěž by měla být totiž pro muže od 60kg a pro ženy od 20kg, což je dost náročné pro celé tělo. Ke kombinaci hlubokého dřepu se současným držením v objetí takové zátěže je třeba jak mít již určitou sílu, tak flexibilitu, tedy celkový správný pohybový vzorec, což může být pro mnoho lidí limitujícím faktorem.

Výpad s rotací

Výpad s rotací se sandbagem je o dost jiným cvičením, než se zdá s tradičního výpadu s rotací. Sandbag totiž je dost nestabilní a tedy i v rámci své hmotnosti nám dost ztěžuje naši práci a mění tento cvik i ve skutečné silové cvičení. V tradičním výpadu s rotací je pohyb dost pod kontrolou, v tomto případě jde o pravý opak. V tomto případě jde o dost nestabilní silové cvičení, navíc znovu spojená i se zlepšením mobility. Navíc hmotnost se volně pohybuje kolem těla a ne pevně v rukách. Navíc je tento cvik možné doplnit o různé variace, jako je např. přemístění apod.  ( Doporučená zátěž: Muži od 35kg, ženy od 15kg)

Vztyk se sandbagem

Turecký vztyk (Turkish get up)  patří mezi můj dost oblíbený cvik, který spojuje sílu, zapojení core, zlepšení stability a i mobility dohromady. V tomto případě jde o variaci tradičního vztyku s kettlebellem, který u nás již mnozí znají, v tomto případě však se sandbagem. Tato variace není lehčí či těžší, spíše jiná. Oboje mají své výhody. Místo v napnuté paži, se celá zátěž sandbagu musí držet v objetí mezi hrudní částí a ramenem a provádí se také s větší zátěží. Větší cílené zatížení jde automaticky tedy na celkovou sílu a stabilitu. Pro ty, kteří mají jako já problémy s ramenem, může být tato forma vztyku vhodnou, ale i v rámci síly efektivní alternativou.