OSOBNÍ TRENÉR? URČITĚ ANO!

Začal bych netradičně, takovým úsměvným a zároveň smutně pravdivým příběhem. Během mého tréninku s klientem jsem zahlédl dvě ženy kolem 50-tky, které  cvičily  série cviků na triceps a biceps, pak „něco“ mezi mrtvým tahem a dřepem v předklonu s činkou na zádech. Po chvíli se mě zeptaly také na cvik na trapézy, který je dle plánu čekal. V ruce držely cvičební plán, který jak mi bylo sděleno, dostaly zdarma k drahým spalovačům tuků, které si zakoupily. A právě  z tohoto důvodu měly v úmyslu se plánu držet ať se děje, co se děje. Prvním základním problémem bylo nejen to, že uvedený cvičební program byl sestaven pro muže, ale především fakt, že tento cvičební plán  byl vhodný  spíše pro pokročilého kulturistu, ale určitě nebyl vhodný  pro ženy – začátečnice.

Bohužel toto je klasický obrázek většiny cvičenců  v posilovnách a denně se setkávám s  podobnými situacemi. Časem jsem tento fakt začal brát jako smutnou skutečnost. Možná  se teď spousta z vás ptá,  proč? Asi každému přijde samozřejmé, že když se chce naučit boxovat nebo se zdokonalit v jiných bojových umění, musí si najít trenéra a učit se základům a dalším dovednostem pod jeho taktovkou, přebírá tak jeho dosavadní zkušenosti a hlavně znalosti. Většina lidí si však při cvičení v posilovně  stanoví svůj cíl ( většinou je cíl předem jasný : ženy chtějí  hubnout, zpevnit a zformovat „kritická místa“, muži chtějí většinou nabrat svalovou hmotu a ti co to potřebují, i hubnout). Většina lidí (hlavně začátečníci) se však cítí dokonalými a z neznámého důvodu jim přijde nepotřebné si pro své cvičení najít vhodného trenéra. V případě, že si nejsou svým cvičením jisti, obrací se pro rady a inspiraci na cvičební plány, získané z různých časopisů, dvd apod.  Jak dopadá výsledek tohoto cvičení, již naznačuje i příběh ze začátku tohoto článku. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že více než  80% lidí v posilovnách cvičí špatně či má nevhodnou skladbu a metodiku tréninku. Uvážlivý výběr trenéra je tedy na místě a měli bychom se řídit jeho předchozími výsledky. Vždy doporučuji s trenérem probrat svůj cíl, ale i svoje možnosti (časové, stravovací, zdravotní i finanční apod.)  Při cvičení bychom se měli s trenérem cítit  pohodlně a rozhodně by neměl od začátku nadhodnocovat naše fyzické možnosti.

STÁLÉ KONTROVERZNÍ TÉMA: JAKÉHO OSOBNÍHO TRENÉRA VYBRAT?

You tube trenéři versus vzdělání:

Vzdělání a to průběžné ať již chceme či nechceme je v této pracovní oblasti naprostou nutností. Dobrý osobní trenér musí mít chuť  neustále se vzdělávat, vyhledávat a zkoušet různé novinky v oblasti fitness a výživy. Bohužel praxe je dnes  taková, že si mladí lidé často udělají kurz osobního trenérství a rovnou jdou trénovat klienty.  Pro tyto „trenéry“  se z klientů stávají pokusní králíci. Zdrcující skutečností  a ostudou tohoto odvětví jsou stovky trenérů, kteří se bez jakékoliv certifikace a zkušeností vrhají na trénovaní lidí. Svoje inspirace čerpají na serverech,  jako je např. youtube.com apod. sledováním volně přístupných videí, či tím co vyčtou z knížek. Takto nabité zkušenosti jdou testovat právě na své klienty. Většinou zkouší novinky, které právě vyhledali na googlu. Jsou i tací, kteří s těmito zkušenostmi pořádají různé semináře a workshopy a za ně si účtují neskutečné sumy peněz.

Velice málo trenérů si uvědomuje pravý význam pojmu   individuální trénink, za který si klient svého trenéra platí.  Lidé si dnes nebudou přeci platit trenéra, který jim nabídne pouze svůj univerzální trénink aplikovaný na všech svých klientech bez výjimky. Kdy nehledí na individuální přístup a potřeby jednotlivého klienta. Dobrý a kvalitní osobní trenér by měl cvičební program sestavit klientovi na míru, na základě všech diagnostikovaných parametrů a informací, které by si měl  od svého svěřence snažit získat.

Rychlokvašky versus zkušenosti:

Udělat si kurz fitness trenéra není v dnešní době žádný problém.  Je  šokující zážitek sledovat, jak desítky lidí, které každé tři měsíce opouštějí levné fitness kurzy s tím, že jdou zkusit štěstí v pracovní  oblasti trénování široké veřejnosti. Osobního trenéra ale nedělá rychlokurz, ať je tento kurz sebelepší či sebehorší, ale především dlouholeté zkušenosti a dovednosti a neustálé sebevzdělávání v tomto oboru.

Osobní dojem, charakter, vlastní praxe a specializace:

Trenér  by nám měl  jít příkladem a měl by nás zároveň i motivovat. Určité věci jsou dle mého názoru logické. Pokud má trenér  nadváhu, těžko od něho mohu  očekávat radu ohledně  redukce tělesného tuku. Pokud je trenér vyhublí a připadá nám, že trpí podvýživou, těžko od něho budu požadovat radu jak si pomoci k nárůstu svalové hmoty. Trenér, který nikdy se svým vlastním tělem neudělal žádné viditelné pokroky (přes jeho očividnou snahu) nemůže bohužel udělat pokroky ani u ostatních lidí, které trénuje. K tomuto je potřeba mít za sebou mnoho let zkušeností, tak aby byl trenér schopný fundovaně radit ostatním lidem. Měnit těla a výkony svých svěřenců v rámci jejich požadavků a především zabránit poškozovaní zdraví svých klientů stejně tak jako zhoršovat stav jejich dysbalancií.

Dalším důležitým předpokladem k profesi osobního trenéra je veselá povaha  a  zábavnost – určitý altruismus. Kdo by chtěl nudného a zamračeného trenéra, který se nedokáže do svého klienta vcítit? Klient potřebuje nejen pomoci s tréninkem a stravou, ale často si chce i  popovídat o svých problémech a relaxovat. Na druhou stranu je nutné klienta neúprosně motivovat k výkonům. Umět vyburcovat k akci, kdy je klient schopen přesáhnout své hranice a to vše bez jakéhokoliv násilného náznaku.

Vlastní praxe v určitém sportovním oboru či oblasti fitness je obrovskou výhodou a specializace samotného trenéra v určitém odvětví spojené s kladnými referencemi jsou rozhodně jasnou pozitivní známkou, která podpoří váš výběr.

ZÁVĚR

Pokud jste si tedy vybrali  vhodného trenéra a chcete do budoucna využít jeho služeb, určitě to budou dobře investované peníze. Jelikož investice do vlastního zdraví se přeci vyplatí.  Je potřeba si uvědomit, že s pomocí osobního trenéra jste schopni dosáhnout požadovaných výsledku mnohem dříve a efektivněji.  Zamyslete se na tím, kolik svých peněz a času jste již investovali do svého cvičení a zda to nebyly měsíce či roky tápání a špatného cvičení ve stylu “ pokus, omyl“.

Není tedy  lepší a jednodušší  pro vás samotné, využít služeb osobního trenéra, který vás vše naučí?  Tak na co čekat? Vyberte si svého trenéra co nejdříve!! A nezapomeňte – vybírejte svým srdcem i hlavou !!!