3S DIAGNOSTIKA

3SD_53S DIAGNOSTIKA (3SD) je náš diagnostický koncept pro sportovce, který se snaží co nejvíce splnit heslo 3SD, tedy „LEPŠÍ SPORTOVNÍ VÝKON BEZ ZRANĚNÍ“. Koncept je vyjímečný svou komplexností, kdy bereme v úvahu komplexní vyhodnocení mnoha faktorů a souvislostí, ať již se týkají pohybu, síly, svalové funkce, mechaniky pohybu základních pohybových vzorů bez zatížení a v zatížení, nastavení tréninku a jeho periodizace a dalších možných individuálních faktorů, které dle našeho konceptu zjišťujeme . Vyhodnocujeme tedy i celý tréninkový systém, kde může být celá řada chyb, z kterých může vznikat riziko zranění, zdravotních problémů a také zhoršená výkonnost. Vyhodnocujeme mechaniku pohybu a techniku cviku pro typ daného sportovce,  jeho individuální odlišnosti ve sportovní zátěži a posuzujeme, co bude nejvíce pro daného jedince optimální. Dále vyhodnocujeme nastavení a rozložení celého tréninku adsc_0135 jednotlivé cyklování vzhledem k celé přípravě, tak aby zatížení bylo adekvátní a nedocházelo k přetěžování či naopak. Posuzujeme mnoho dalších faktorů např. i psychických, které mohou mít souvislost s výkonem a možným zraněním. Celý koncept byl vybudován na našich rozsáhlých zkušenostech v naší práci s mnoha sportovci i zkušenostmi s jinými koncepty, kde jsme zjistili, co je třeba vše zahrnout do vyhodnocení, aby výsledek pro lepší výkon bez zranění byl co nejlepší.

Tento dvoudenní kurz Vás seznamí s 3SD a zároveň Vám předá možnost s tímto konceptem pracovat.

 

Program:

 

  1. Seznámení s konceptem 3S a jeho rozdělením a principy práce.Rozdíl s jinými koncepty.
  2. Faktory, které mohou vést ke zranění. Co je třeba posuzovat a na co klást důraz?
  3. Jednotlivé chyby ve stabilitě postoje a mechaniky pohybu a jeho možný přenos do pohybu
  4. Vyhodnocení a testování jednotlivých pohybových vzorů, testů na mobilitu a stabilitu.Deadlift01
  5. Testování svalové koordinace, timingu a funkce stabilizačního systému a jejich souvislostí dle 3SD
  6. Testy svalové síly, vyhodnocení a nastavení dle tabulek
  7. Mechanika pohybu prováděného cviku / technika cviku a její vhodnost pro typ daného sportovce
  8. Vyhodnocení celé tréninkové jednotky vzhledem k potřebám a cílům sportovce
  9. Vyhodnocení nastavení a periodizace tréninku vzhledem k celé sportovní přípravě
  10. Samotná 3S DIAGNOSTIKA se skládá z těchto součástí a jednotlivých testů, které budou podrobně rozebrány dle konceptu 3SD:                               A)Stabilita: 8 základních testů                                                                  B)Mobilita: 8 základních testů                                                                          C) Síla: 4 základních testy                                                                                D) Dynamická stabilita a koordinace : 3 základní testy                        E)Vyhodnocení mechaniky pohybu                                                                    C) Vyhodnocení celého programového systému tréninku                                                                                         E)Vyhodnocení dalších možných faktorů, které mohou vést ke zranění

 

 

Termín: V přípravě

Lektor: Martin Snášel

Cena: 5990kč

Čas:

1.den   9:00 – 18:00

2.den  9:00 – 17:00

 

3SD_3Co kurzem získáte:

Certifikát 3S Diagnostiky

Schopnosti a znalosti pracovat dle konceptu 3SD

Možnost pokračovat na level 2

Manuál

 

 

Přihlášky posílejte na náš email: info@coretraining.cz

Do přihlášky napište jméno semináře, jméno a přijmení, adresu a tel..

 

Přihlášovací formulář na kurz: 

3S DIAGNOSTIKA

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Váš telefon

Vaše adresa (ulice, město, PSČ, stát)

Další poznámky