ATHLETIC PELVIS / Bill Taylor

ATHLETIC PELVIS

 Komplexní pohled na zdraví pánevního pletence 

 

Tento jedinečný kurz zkoumá souvislost mezi funkcí a dysfunkcí pánevního dna a roli, kterou hraje pánevní dno ve sportu a aktivitě u mužů i žen. Pomůže porozumět tomuto spojení do hloubky a poskytnout náhled na léčbu sportovců s pánevní bolestí.

Je toho hodně, co je třeba vzít v úvahu při práci se sportovci, kteří trpí bolestí v oblasti pánve. Velmi důležité je rozsáhlé vyšetření a diferenciální diagnostika. Tento kurz se tomu bude důkladně věnovat a učiní vás velmi zkušené v nastavení správného rehabilitačního programu a dosáhnete lepších výsledků u klientů ve sportovní populaci.

Kurz bude mít teoretický základ i praktické hodnocení a klinické uvažování a bude sestávat z přednášek, kde bude podporována interakce.

Praktické laboratoře pomohou upevnit klinické uvažování s naučenými praktickými dovednostmi.

 

Kurz se především zaměří na:

Rozvíjení a  porozumění atletické pánvi v komplexním pohledu

– Zvažte kritické posouzení bio-psychosociálního paradigmatu

– Prozkoumejte mnoho příčin pánevní bolesti u sportovců

– Prozkoumejte nové paradigma pohledu na bolest pánevního pletence

– Získejte nové důkazy informované techniky hodnocení pro pánevní pletenec. Rozvíjejte dovednosti klinického uvažování, abyste mohli aplikovat léčbu na základě důkazů a předepisovat cvičební programy.

Praktická laboratoř 1: Hodnocení pohybu při pánevní bolesti

– Posouzení a rehabilitace diastázy a otázka pánevní dysfunkce

– Prozkoumejte koncept entit při zvažování anteromediální a laterální bolesti kyčle.

– Praktické hodnocení a dovednosti léčby AM a laterální bolesti kyčle / Praktická laboratoř 2.

– Jak posoudit spojení mezi kyčlí, třísly a pánevním dnem

– Jak posoudit bederní páteř, sakroiliakální klouby a dolní končetinu z hlediska faktorů přispívajících k pánevní bolesti.

– Testy, které můžete provést, abyste odlišili postižení kyčelního kloubu, sakroiliakálních kloubů a bederní páteře při bolesti pánve

– Zkoumání kýly a impingementu kyčelního kloubu a fyziologická role v těchto stavech

-Hodnocení Posterior Gluteal pain a Anterior Gluteal pain.

– Praktické hodnocení a léčebné strategie pro výše uvedené

 

 

Pánevní bolest

Teorie bolesti

Hodnocení bolesti

Kognitivní funkční terapie pánevní bolesti

Pánevní neurologie

Pokročilá manuální terapie pánevní bolesti (uvolnění nervů, měkkých tkání)

Cvičení na bolesti pánve

Praktické laboratoře pro hodnocení pánevní bolesti / Hodnocení můžské I ženské pánve

 

–         Kurz je dvoudenní s velkou praktickou složkou

 

Lektor: Bill Taylor

 

Kdo je Bill Taylor?

Bill Taylor je fyzioterapeut se sídlem v Edinburghu s více než 30 lety zkušeností s léčbou pánevní dysfunkce. Je široce uznáván ve Velké Británii a mezinárodně jako jeden z předních fyzioterapeutů v oblasti pánevního zdraví a jeden z mála, kteří se specializují na dysfunkci mužského pánevního dna.

Bill přispěl kapitolou do učebnice Chronická pánevní bolest a dysfunkce s názvem „Vliv sportu a cvičení na chronickou pánevní bolest“. Vyplnil také kapitolu Hodnocení pánevního pletence v učebnici Nicoly Petty – Neuro-muskuloskeletální hodnocení.

Bill ve Velké Británii, Evropě a Izraeli široce vyučoval o fyzioterapii zdraví mužů a zdraví pánve mužů a žen.

Je jedním z mála britských fyzioterapeutů, kteří pracují na plný úvazek v oblasti pánevního zdraví mužů a žen, a vybudoval jednu z největších klinik pánevního zdraví ve Spojeném království.

Bill je konzultant fyzioterapeut pro Scottish Ballet, který s nimi pracoval více než 15 let. Byl nedílnou součástí rozvoje fyzioterapeutických služeb na plný úvazek pro balet a nadále pracuje s tanečníky všech věkových kategorií a schopností na své klinice v Edinburghu.

Je hostujícím lektorem na Edinburghské univerzitě, kde přispívá k magisterskému studiu taneční vědy a vzdělávání a vyučuje modul preventivního tanečního úrazu.

Je také hostujícím lektorem na Edinburgh Napier University, kde vyučuje na BSc/MSc kursu porodní asistence a magisterském kurzu fyzioterapie.

Bill má vášeň sdílet své znalosti o dysfunkci pánevního dna a fyzioterapii v této oblasti.

 

Termín: 27-28.5.2023

Místo: Core centrum Praha (www.corecentrum.cz)

Cena:  420 eur / 10 950 kč 

 

Účastí na tomto kurzu získáte certifikát a mnoho teoretických informací a praktických nácviků od jednoho z velkých odborníků na problematiku pánevní dysfunkce

 

Přihlášovací formulář na kurz:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Váš telefon

Vaše adresa (ulice, město, PSČ, stát)

Další poznámky