PAIN COACHING – Jak pracovat s chronickou bolestí

Několik let se intenzivně zajímám o vědu o bolesti a snažím se tyto poznatky praktikovat na svých klientech a vzdělávat je. Po pozvání Dr.Grega Lehmana v roce 2018 se můj zájem ještě více zaměřil na mnoho autorů a na mnoho školení, prací a výzkumů v této oblasti. V tomto školení bych rád shrnul všechny důležité informace z této úžasné oblasti a předal ho co nejsrozumitelněji vám.

Kurz nebude jen teoretický, ale také s praktickým nácvikem různých postupů a aplikací. Kurz nebude jen o vědě o bolesti jako takové, ale o všech aspektech, které mohou bolest ovlivňovat a proč. Proto budeme rozebírat změnu myšlení a přesvědčení, vzorce chování a jejich ovlivnění, životní styl a na co se zaměřovat, komunikaci s klientem a druh pohovoru, nastavení pohybového režimu, ale také např. možné otázky stravování a suplementace s ohledem na bolest. Tedy záměrem kurzu je shrnout vědu o bolesti a naučit se tyto informace aplikovat v praxi.

 

Stručný program:

Co je vlastně bolest?

 • Věda o bolesti / Nocicepce a mozek / Jak porozumět mechanismu bolesti
 • Faktory, které zvyšují senzitivitu bolesti/ Komunikace s klientem a v běžném životě
 • Neuroplasticita
 • Přesvědčení a vzorce chování
 • Chemie těla/ Vliv hormonů na bolest
 • Biopsychosociální přístup / Definice BPS faktorů/ BPS v našem životě a jak s nimi pracovat/ Vztahy
 • Bolestivé myšlenky a pocity / Kognitivně behaviorální terapie/Běžné vzorce chování
 • Strategie k ovlivnění vědomí a podvědomí
 • Efektivní techniky a strategie ke zvládání stresu a změnu myšlení
 • Relaxační techniky / Rozpoznávání napětí/ Dechové techniky/ Body scan/ Uvědomování
 • Vědecký přístup ke cvičení/ pohybu / KInesiofobie/ Periodizace a dávkování rehabilitace/ BPS cyklus
 • Strava a suplementace při bolesti/ zranění
 • Otázky/ Odpovědi

Kdy: 14.5.2023

Čas: 9:00 – 16:00

Cena: 3 500 kč

Kde: Silové a pohybové centrum CORE ( Rýmařovská 561, Praha Letňany, 2.patro)

Lektor: Martin Snášel

Přihlášky: info@coretraining.cz