CO JE CYKLUS BOLESTI A CO HO MŮŽE POMOCI ZLOMIT?

Cyklus bolesti je nekonečný řetěz negativních akcí, které mohou za sebou následovat a rozvíjet se, když utrpíme nějaké zranění/ trauma. V rámci toho existuje i pozitivní zpětnovazební efekt, který se vyskytuje v celém cyklu s tím, že zvýšení množství řešení jednoho faktoru, vede ke zvýšení řešení dalších faktorů celého cyklu. Tedy už uvědomění si tohoto cyklu, ke kterému často dochází, může mnohým pomoci ukázat důležité následující projevy bolesti, které mohou následně dopomoci k celému řešení.

Dobrá věc v pochopení bolestivého cyklu spočívá jak v pochopení bolesti a jeho následků, tak i v pomoci vidět, že existuje mnoho způsobů, jak vše překonat. Existuje mnoho věcí, které můžete udělat, abyste zvládli bolesti. Samozřejmě, že tento cyklus nemusí být úplný a že tam mohou být další faktory a tak ho můžou další věci zkomplikovat, ale jde tady o obecný náčrt událostí.

CYKLUS BOLESTI

BOLEST: Když dojde k fyzickému traumatu, pravděpodobně budete v rámci události konfrontováni bolestí. V tomto smyslu můžete bolest považovat za katalyzátor při zahájení cyklu bolesti. je to signál z vašeho těla do mozku, který pomáhá chránit naše tkáně, kloub, šlachy. Zde je nutné uvést malou poznámku, že výše bolesti nemusí souviset s velikostí poranění/ traumatu. Další poznámkou by mělo být, že bolest nemusí být vždy vyvolána nějakým přímým skutečným zraněním, ale s potencionálním, proto mluvíme i o traumatu jako takovém. Může být spojena s napětím svalů, nemocí, psychickým stresem a emocí, únavou atd.

OCHRANA: Bolest, kromě nepříjemného pocitu, působí jako signál pro tělo, že se jedná o zranění či možné ohrožení organismu. Nervový systém reaguje na tento signál pomocí ochrany tkání, což je mechanismus, v rámci kterého v dané oblasti dochází ke spasmu a dalším projevům a postupně se omezuje pohyb. Dochází také k funkčním kompenzačním mechanismům. Cílem je zabránit dalšímu zranění/ ohrožení.

OMEZENÍ ROZSAHU POHYBU: Zatímco cílem ochrany je minimalizovat pohyb v poškozené oblasti, může se to nakonec jevit škodlivě. Je to proto, že omezený rozsah pohybu může stále přetrvávat i po opravě poškozených tkání. Proč k tomu dojde, je do značné míry skutečností, že naše tělo již dávno bylo přizpůsobeno nepoužívání zraněné oblasti a okolního svalstva. V tomto okamžiku již ochrana tkání nemá pozitivní roli.

Například pokud je krk poraněný a výrazně ztuhlý z důvodu bolesti a následné ochrany svalů, vaše tělo bude typicky reagovat na tento ztracený rozsah pohybu kompenzací z jiných kloubních oblastí na těle. Namísto extenze krční páteře, abyste se podívali nahoru, se budete prohýbat ve spodních zádech apod. Takto podobně se vše děje ve zbytku těla.

SVALOVÁ SLABOST/ ATROFIE: Po dlouhém období ochrany tkání a omezení pohybu přichází na řadu svalová slabost a atrofie. Naše tělo je mimořádně efektivní při svém řízení a vyvaruje se investice do věcí, které neslouží svému účelu. Tedy ohrožená a chráněná oblast, bude jak omezena pohybem, tak určité svaly budou v oblasti slábnout, což ihned bude souviset i s dalšími oblastmi. Tedy bude zde docházet k atrofii/ ztrátě svalové hmoty a síly. To se nijak neliší od toho, proč začneme ztrácet svalovou hmotu, pokud přestaneme pracovat/ cvičit. Bylo by zbytečné, aby naše tělo nepřetržitě investovalo do těchto specifických svalů. Problém samozřejmě nastává nejen slabostí, ale především kompenzačními mechanismy, které přetrvávají a mohou se dále i rozvíjet.

SNÍŽENÁ FUNKCE: Dalším stupněm bolestivého cyklu je snížená funkce. Ve skutečnosti se to děje během celého cyklu tak, jak jsem popisoval. Nicméně, jakmile dosáhnete tohoto bodu, ideální odpovědí těla by mělo být začít obnovovat funkci v rámci uzdravovacího procesu. To by v podstatě zabránilo, aby byl cyklus vytvořen. To se však často neděje, proto existuje tento cyklus bolesti. Daná oblast je tedy funkčně do určité části omezena a nahrazována.

PSYCHICKÝ STRES: Logicky nastávají různé formy psychického stresu jako jsou: frustrace, zlost, deprese, bezmocnost a celá řada dalších negativních emocí, které se promítají do života celého přístupu. S tím souvisí zhoršení životního stylu, spánku, denních a pracovních rituálů a oblíbených činností atd. U lidí s chronickou bolestí se můžeme často setkat, jak jim bolest více či méně ovlivňuje jejich chování a uspořádání celého denníhoBolest zad života. Negativní události samozřejmě vedou právě k těmto emocím a ty zároveň zase zvyšují v těle napětí a mají velkou tendenci nabalovat další problémy k těm již přetrvávajícím. To vše může vést k další či větší bolesti.

Vezměme si, že daný člověk již nemá moc pohybu a určitých pohybů se vyhýbá a dokonce se vlivem celého cyklu změní. Neprovádí mnoho “oblíbených” činností na které byl zvyklý. Má horší spánek, má zhoršené sociální podmínky.

Jak můžeme vidět, každá součást cyklu bolesti do dalšího dokud se neskončí s místem, kde se začalo či je nejpodstatnější, což dokládá pozitivní zpětnovazební efekt, který byl zmíněn dříve.

 

JAK PŘERUŠIT CYKLUS BOLESTI?

 

Abychom narušili cyklus bolesti, musíme se zaměřit nejvíce na faktor, který hraje v celém cyklu největší roli: bolest. Existuje však rozdíl mezi bolestí vzniklou ze zranění a “zbytkovou” bolestí, která se stále přenáší z celého cyklu. Jakmile dojde ke zranění tkání (např. Naraženina, zlomenina, podvrtnutí, natažení), začne se daná oblast uzdravovat na funkční úroveň, avšak “zbytková” bolest, kterou i nadále trpíme, je vlastně důsledkem událostí, ke kterým došlo během “dysfunkčního” období celého cyklu. Je tedy důležité zaměřit se na komplexní nápravu ve všech daných faktorech celého cyklu.

Můžeme použít velkou řadu metod pro řešení “zbytkové” bolesti.

První jsou pasivní techniky, které mohou být velmi užitečné, zejména v časných pokusech o zvládnutí bolestivého cyklu. Ty může zahrnovat:

  • Aplikace tepla nebo ledu (teplo je obecně lepší pro stažení/ napětí, protože podporuje zvýšení průtoku krve do oblasti, zatímco led je typicky lepší použít při otoku/ zánětu)
  • Relaxační strategie (hluboké dýchání, pozitivní mentální postoj, meditace, pobyt v přírodě a vše, co najdete, co Vám pomůže omezit psychický stres a doprovodné fyzické napětí)
  • Pasivní terapie (rázová vlna, uvolňovací techniky a masáž, akupunktura, laser a mnoho a mnoho dalších služeb, které vám mohou poskytnout vyškolení profesionálové jako jsou fyzioterapeuti, chiropraktici a další)

Zatímco pasivní techniky mohou mít obrovské výhody, mohou být také omezeny schopností úplného zlomení bolestivého cyklu, který stále přetrvává a může trvat velice dlouho. Důvodem je, že spousta těchto technik způsobuje pouze dočasné řešení problému. Tedy to, co by mělo následovat a je velice klíčové k přerušení tohoto cyklu jsou aktivní techniky. Aktivní techniky by měly být postupně začleňovány, jakmile byla obnovena adekvátní funkce pasivní rehabilitací.

Aktivní techniky můžeme definovat jako cokoliv, při čem jste schopni snést fyzicky svalovou činnost v místě úrazu a kolem něj. Jinými slovy obecně, postupně zvyšujete úrovně pohybu a síly. To může zahrnovat vše od procházky nebo běhu, posilování až po začleňování se do tréninku nebo postupné aplikace svého koníčka (tenis, turistika atd.). Zde je místo pro silově a pohybově- nápravný program, který by měl být postupně a progresivně aplikován, aby vše vedlo k postupné rehabilitaci, ale také následně prehabilitaci, na což se zapomíná.

Jestliže je dobře provedena pasivní a aktivní strategie a je vše dost komplexní, co se týká všech faktorů, měl by být cyklus přerušen. Bolest se snižuje a svaly již nemají důvod chránit danou oblast. To nám umožňuje zlepšit rozsah pohybu a také budovat sílu apod. Samozřejmě je zde nutný stálý aktivní přístup a také dobrý psychologický přístup, aby vše bylo úspěšné, protože vše může mít tendenci se vracet či se může problém přesouvat na jiné oblasti. Jak vidíme sami, je zde nutný aktivní a pozitivní přístup daného jedince, bez jehož úsilí je úspěšné zlomení cyklu velmi ohroženo. Čím déle bude daný člověk sedět a doufat, že to snad bude lepší nebo hůře, že je to všechno špatné, tím více napájíme cyklus bolesti a zhoršujeme situaci. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že ti, co se postavili ke svému problému aktivně a začali kolem sebe měnit mnoho věcí a všeho se drželi pravidelně a delší dobu, byli z valné většiny úspěšní.

CO NÁM JEŠTĚ MŮŽE A CO NEMUSÍ POMOCI?

 

  • Greg Lehman mluví o sklenici, kterou bychom měli naplnit faktory, které považujeme za podstatné rozvijející naši bolest. Pro mnoho lidí je pojem bolesti složitý a tato metafora jim může pomoci k lepšímu pochopení. Metafora sklenice naznačuje, že bolesti nastávají, když všechny stresory / zatížení v našem životě přesáhnout prostor ve sklenici. Jak pohár přeteče, nastanou bolesti. Může to být psychika a náš strach, zdraví a stav tkání, návyky, práce, spánek, pohyb a síla, atd…  .Co můžeme dělat je snížit některé stresory a zatížení, které jsou ve sklenici nebo můžeme vytvořit větší sklenici. Tato sklenice nám také ukazuje, že bolest je více než jen fyzické zatížení či degenerativní změny apod.                              Tedy zkuste se zamyslet jaký stresor/ stresory mohou naplňovat vaši sklenici!

Bolest sklenice

  • Rozptýlení je technika, která může pomoci a kterou sám aplikuji. Člověk je často velmi zaměřen na bolestivou oblast či bolest samotnou. My ho však můžeme různými způsoby nasměrovat jeho pozornost jinam na jinou oblast či věc. Člověk se většinou nedokáže soustředit na více věcí najednou a bolest se tak může zmenšit. Znáte to jistě u dětí když spadnou či začnou brečet, že jejich pozornost začnete intenzivně soustředit na jinou věc a dítě přestane plakat a vše je najednou v pořádku.
  • V rámci toho je třeba zdůraznit opačnou negativní věc, s kterou se velmi často setkávám a to nejen ještě větší zdůraznění daného problému či dokonce cílená snaha nacházení dalších problémů, které mnohdy ani problémem nejsou. Síla slov je skutečně velká a dnes je velká móda vidět ve všem vše dysfunkční, chybné. Navíc je mnoho těch, kteří se k něčemu vyjadřují aniž by problematice rozuměli, ale jejich snaha zaujmout může vest k tomu, že najdou na určitém člověku desítky negativ. Tedy člověk, který přijde s bolestí v zádech, která nemusí nic znamenat si odnese to, že má dysfunkci středu těla, že je všude možně slabý a křehký, má prohnutá záda a špatní držení těla, skoliózu ( I když ji ve skutečnosti nemá). Toto je tedy takový extrémní opak rozptýlení, kdy si někdo, kdo potřebuje pomoci odnese mnohem více problémů na svých bedrech. Dokonce mu můžeme I bolest vyvolat, protože si bude najednou připadat velmi zranitelný/ ohrožený a dle toho začne měnit jak svůj pohyb, tak svou psychiku či životní styl.
  • Často říkám, aby se lidé snažili si denně udělat nějakou radost a pomalu se vracet k věcem, které mají rádi či jim dělají radost místo toho aby se jim vyhýbali. S tím může souviset i činnost na kterou se zaměřit. Často se lidé ptají, jakou činnost/ cvičení by měli dělat. I studie nám říkají, že podstatné je provádět pohyb/ cvičení, které nás baví, které máme rádi. K tomu je samozřejmě důležité přidat to, co potřebujeme ideálně k návratu pohybu a síly.
  • Úprava životního stylu a stravy i když nemusí souviset přímo, tak může více čiimages méně pomoci. S tím bych podtrhnul zvýšený přísun vitamínů a dalším možných látek, které i když nemusí přímo s bolestí souviset, mohou zlepšit celkovou vitalitu, energii a stav organismu, což může v důsledku pomoci. Tím se dostáváme znovu ke stravě, kdy určitý stravovací návyk může zhoršovat únavu či negativně ovlivňovat vnitřní orgány.
  • Vše, co pomůže zklidnit mysl, zlepšit relaxaci a odpočinek je vítáno. Tedy samozřejmě s tím souvisí hluboké dýchání a různé relaxační metody. Některým lidem může velmi pomoci již to, že odjedou na dovolenou a odpočinou si od mnoha starostí.
  • Každý je jiný, takže je mnohdy potřeba vyzkoušet různé techniky a metody, aby vše fungovalo až zjistíte, co vám vyhovuje/ funguje. Proto jsou někdy lidé zbytečně zklamáni, že něco na ně nefunguje i když jim bylo sdělováno, že je to dobré či dokonce účinné.

(Copyright© Martin Snášel/ Coretraining.cz 2019)

 

 

Zdroje:

www.novaactiverehab.com

www.greglehman.ca

www.coretraining.cz