FSU Level 1

fsu2a

FSU je nový integrovaný nápravný a preventivní systém zaměřený na páteř jako celek, který vychází jak z dlouhodobé naší praxe, tak z vědecky ověřených důkazů.

Funkční pohybová a silová rehabilitace a prehabilitace/ prevence, zajištění potřebné mobility a stability/ síly je to, co nabízí koncept FSU. FSU je prověřený integrovaný systém, který má za cíl zlepšovat funkční stav páteře. Obnovit stabilní prostředí a především zlepšit a udržet stav, aby nedošlo k opakování nebo obnovení recidivě bolestí/ zranění. Právě proto je jedním z jeho důležitých stavebních kamenů silová (p)rehabilitace. FSU prošel za léta řadou úprav a praktických prověření, proto je jeho program postavený na přehlednosti, efektivitě, logické návaznosti a postupné progresi.

TEORIE:

 • Co je FSU?
 • Co je bolest a možné funkční přičiny bolestí zad
 • Základní principy a metodika práce FSU
 • Ukázky výsledků nápravy dle FSU
 • Jak pracovat v regresi a progresi cvičení
 • Souvislá nápravná komplexní opatření
 • Proč silová (p)rehabilitace? Efektivita využití silového tréninku v prevenci a nápravě/ rehabilitaci
 • Rehabilitace vs prehabilitace
 • Vysvětlení programu na 3 části : 1 fáze: počáteční fáze: střední   3.fáze: Pokročilá.
 • Obecné kontraindikace/ zásady

PRAXE FSU LEVEL 1

 • Cvičení a pohyb v akutní fázi
 • Kyčle a core stabilita
 • Sakroiliakalní (křížokyčelní) skloubení
 • Bederní páteř
 • Hrudní páteř / Krční páteř
 • Cílené cvičení na jednotlivé nejčastější problémy
 • Otázky a opakování

 

Termíny: 22-23.10.2022

Cena: 5990kč 

Místo: Core centrum, Praha – Letňany, Rýmařovská 561, 2.patro  www.corecentrum.cz 

Čas:

1.den: 9:00 – 17:00

2.den: 9:00 – 15:00

Podmínky k platbě:

Přihlášky posílejte na náš email info@coretraining.cz

Přihláška je plně platná až po uhrazení částky kurzu.

www.functionalspine.cz