Důvody proč odmítnout strečink

Většina z nás sportovně vyrůstala s tím, že jsme byli utvrzováni, že před cvičením je třeba se zahřát a poté se pořádně protáhnout. Tedy klasické strečinkové držení kolem 30sec. s dotykem prstů u nohy atd.. Nebudeme rozebírat samotnou správnou formu strečinku a jednotlivé pozice, avšak kdo se více zajímá o nové poznatky v oblasti fitness, jistě narazil na informace, že nové studie podkopávají tuto myšlenku protažení s tím, že pro většinu sportovních činností okolo silových a silově výbušných  sportů toto není vhodné. Vědci zjistili, že tzv. statické protahování u sprinterů i výškařů snižovalo rychlost či doskok a ani proklamovaná možnost zranění se nesnižuje.

Nyní jsou zde další 2 nové studie potvrzující tyto důvody k neprotahování se. Jedna studie byla publikována zcela nedávno v Journal of Strenght of Conditioning Research, kde došli k závěru, že pokud se protahujete před silovým tréninkem, můžete být o poznání slabší. Toto zjištění potvrzuje nová studie z Chorvatska, která zjistila, že klasický strečink není před cvičením nejen zbytečný, ale i kontraproduktivní.

Jediné co není zcela jasné je to, jestli vše platí pro všechny druhy sportů a do jaké míry to tak je. Jasné jsou silové a silově-výbušné druhy sportů, naopak běžecké a vytrvalostní sporty jako cyklistika, vykázalo statickému protahování mnohem větší užitečnost.

Studie v Záhřebu provedla rozsáhlé testování, kdy sledovali sportovce, kteří prováděli silová cvičení, sprintovali, a prováděli podobná cvičení. Jedna část sportovců se před cvičením protahovala a druhá nikoliv. Čísla, zejména pro sportovce, jsou alarmující. Podle jejich výpočtů, statické protahování snižuje sílu v protažených svalech téměř o více jak 5,5 %. Je třeba podotknout, že čím kratší bylo protahování, tím jsou procenta nižší. Výbušná svalová síla např. u sprintu klesá zhruba o 3%. Co je dost podstatné je, že riziko zranění u statického protahování neklesá, ale naopak stoupá.

Toto odkazuje na jednu starší studii, kdy muži prováděli standartní dřepy s činkou buď s protahování či bez něho. Dobrovolníci, kteří se před dřepy protáhli, měli o skoro 9% nižší výkon než ti, kteří tak neučinili. Co však je ještě zajímavější je to, že se cítili mnohem méně stabilnější  a jistější v pohybu než bez protažení. Proč právě strečink brzdí výkon není zcela znám, i když autoři obou nových studií popisují, že se domnívají, že problém je právě v části, který v podstatě od strečinku očekáváme a který sám dělá.. Uvolňuje svaly a jejich doprovodné šlachy. Ale v tomto procesu jsou pak svaly méně výkonné a nejsou schopny lépe ukládat energii.

Jak tedy sám řekl jeden z hlavních Chorvatských vědců Goran Markovic „ Nyní můžeme s jistotou řící, že statický strečink sám o sobě by neměl být doporučován jako vhodný warm up před cvičením, samotný výkon se poté může zhoršit“. Lepší dle něho je vhodná dynamická forma strečinku a zahřátí, navíc je to také mnohem zábavnější.

http://www.coretraining.cz/2012/10/workshop-funkcni-dynamicky-strecink/

 

Zdroj:

well.blogs.nytimes.com