FMS – řetěz je tak silný, jako jeho nejslabší článek!

U běžných fitness testů může být obtížné správně určit pohybové asymetrie. FMS však tyto nedostatky v pohybu analyzuje objektivně.

zdroj: www.orthotrain.de

Řetěz je tak silný jako jeho nejslabší článek. Pokud je nějaká část více oslabena či ji chybí plný rozsah, ostatní svaly se to budou snažit v pohybu kompenzovat. To se často stává na úkor správného a vyváženého provedení komplexních pohybů. Následek je jednoduchý –  zranění. U amatérských či i profesionálních sportovců je možné často pozorovat, že mnozí praktikují intenzivní tréninky a výkony, a to i když jejich pohybové vzorce nejsou správné a pohyby jsou nedokonalé. V dlouhodobém horizontu je tato situace neudržitelná.  V běžných fitness testech, které zkoumají jednotlivé skupiny svalů nebo kloubů, tedy izolované pohyby, je velice obtížné identifikovat správné pohybové vzorce. Stabilita i mobilita v jednotlivých částech může být ve zdravém rozsahu, ale přitom pohyb bude neefektivní a asymetrický. Dokonce i u vysoce trénovaných sportovců, kteří se připravují pod odborným dohledem, tyto nedostatky u analýzy pohybů, které jsou nějak kompenzovány, jsou časté. V Německu již FMS screening pohybu, využívají  od roku 2006 některé fotbalové národní týmy a zaznamenávají dobré výsledky. FMS má totiž přehledná a objektivní kritéria, jak vše hodnotit. Na základě naměřených hodnot může fitness trenér či fyzioterapeut navrhnout individuální nápravný a tréninkový program a efektivně reagovat na jeho nedostatky a tedy rychle je zlepšovat.

Samotná testovací zkouška se skládá ze sedmi cvičení, které patří mezi základní pohybové vzory, které se provádí ve sportovních činnostech, protože tvoří základ pro téměř všechny složité činnosti. Při každém testovacím cvičení jsou přidělovány body: Pakliže splňuje všechny kritéria, dostává tři body. Jestli nesplňuje některá s kritérií, tedy nastávají kompenzační pohyby, dostane 2 body. Pakliže nemůže sportovec pohyb dokončit, dostává 1 bod. Když se zjistí při

Prevence zranění je ve vrcholovém sportu velice důležitá

pohybu bolest a to i při některém ze tří clearing testů, dostává z dotyčného testovacího cviku 0 bodů.

V celém světě již začínají aplikovat FMS do svého tréninku mnozí vrcholový sportovci z oblasti basketbalu, ragby,

fotbalu, hokeje, boxu a dalších, a přicházejí na to, že základ úspěchu tkví v přesném pohybu a nápravných cvičení, které k němu vedou. Tento FMS cvičební program integruje jak specifické sportovní, tak individuální pohybové vzory. Tímto způsobem každý sportovec sladí svůj pohyb, protože ne každý fitness program je vhodný pro každého sportovce, což je častou chybou mnoha tréninkových postupů. Individuální nápravný trénink na základě FMS tedy zvýší dlouhodobě nejen výkon sportovce, ale také chrání před zraněním. V USA se riziko zranění z různých oblastí jako jsou hasiči či profesionální fotbalisté, zmenšilo na základě aplikace FMS, a tak funkční screening pohybu potvrdil svou roli a stal spolehlivým ukazatelem k náchylnosti k úrazu.

 Funkční screening pohybu je efektivní diagnostický nástroj, je naprostým základem pro individuální tréninkový plán. Je vhodný pro zdravé sportovce, kteří netrpí skutečnou újmou nebo bolestí – v tomto případě při zjištění bolesti, se automaticky klient posílá k lékaři. FMS tedy slouží jako spolupracovník mezi fyzioterapeuty, osobními a sportovními trenéry a lékaři. V žádném případě nenahrazuje práci lékařům, ale zlepšuje komunikaci a zjednodušuje práci.

FMS tedy ve světě získává jméno jednoduchého, ale spolehlivého a přehledného nástroje – výsledek testovacích zkoušek, na rozdíl od jiných testovacích metod mají velmi nízké procento možnosti odlišnosti mezi sebou z hlediska jasných kritérii. Tato metoda je tedy na rozdíl od tradičních metod, skutečně objektivní.

Je jen otázkou času, kdy začnou aplikovat FMS i naše sportovní oddíly a sportovci ze všech oblastí i u nás v České republice.  Lepší pohyb a výkon bez nebezpečí zranění za to rozhodně stojí!

Martin Snášel – FMS specialista