Rehabilitace – Kolena 1.díl : Předkopávání, dřepy a bolest kolen

Prakticky každý den můžeme vidět ve fitness centrech cvičit mnoho lidí, jakým způsobem cvičí nohy. Obvykle vidíme cvičit předkopávání a to s opravdu velkými váhami či naopak s vysokými počty opakování.  Když se podíváme dále, můžeme vidět cvičit poloviční dřep a to mnohdy ještě lépe na multipressu. Ano, tento stav udržovaný kulturistickým stylem tréninku je stále převážně podporovaný i mnohými názory lékařů, kteří zakazují hluboké dřepy a místo toho doporučují předkopávání, které by mělo přispět k zdravým kolenům. Je ale třeba se ptát proč?

Z biomechanického hlediska je totiž nebezpečné a škodlivé především předkopávání a nikoliv dřepy a to již vůbec ne hluboké.

 Předkopávání je typ pohybu s otevřeným kinetickým řetězcem, kde konec končetiny není fixovaný, ale je volná v pohybu. Typickým příkladem je hod rukou, kop nohou, běh, a všechny pohyby, kde narovnává koleno bez fixace chodidla. Pro tyto pohyby je typický pohyb v jednom kloubu. Protože využívají malý počet svalových skupin, označují se jako izolované cvičení.

Dřepy jsou cvičení v uzavřeném kinetickém řetězci, který charakterizuje fixace končetiny. Pohyb tedy probíhá v součinnosti více kloubů dohromady a aktivují několik svalových skupin najednou a ovlivňují mnoho stabilizačních a antagonistických svalů na těle. Například u dřepu se aktivuje více jako 200 svalů na těle.

Předkopávání  se připisuje mnohé příznivé účinky. Mluví se o zahřívání kolen, vyrýsování a posílení stehen, a to bez toho, aby přetěžovali kolena. Proč ale tolik lidí bolí kolena spíše při tomto cvičení či naopak jim to v jejich problému nepomůže? Proč ti, co používají převážně předkopávání mají méně vyvinuté stehna?

1. Kosti jsou stavěné na odolávání silám, které je stlačují či na ně působí v prodloužení. Jejich tolerance proti pákovým silám je o mnoho menší a to ještě více do stran (taky jste měli úraz, kdy jste dělali páku na ruku? J ). Studie na prestižní klinice Mayo v Rochesteri v USA, přesvědčivě ukázala, že dřepy působí na kolenní kloub o mnoho menší pákové síly, než při typickém předkopávání. Pákové síly v otevřeném řetězci působí až trojnásobně větší tlak na kloub, což může poškodit kloub či způsobit bolest kloubu tím, že způsobí makrotrhliny spojivových struktur v oblasti kolenního kloubu.

2.Pohyb pouze v jednom kloubu zvyšují zranitelnost struktur kolene. Komplexní cviky s zavřeným řetězcem aktivují dva a více kloubů, zapojejí stabilizátory a antagonistické svaly. Perfektním příkladem jsou znovu dřepy. Mnoho těchto stabilizačních svalů, které spolupracují, pomáhají při správném zapojení potřebných segmentů, přispívají stabilitě a integritě struktur kolenního kloubu. Tedy správné technické cvičení v uzavřeném řetězci podporuje stabilitu kolenního kloubu.  Při předkopávání probíhá pohyb jen v jednom kloubu a to může tedy vést k mnoha problémům s kolenem, v dúsledku nesprávných poloh pately v průběhu jejího posunu po kloubových plochách hlavice stehenní kosti.

3.Izolované napínání kolen( předkopávání ) , navíc se zátěží klade velké nároky na přední zkřížený vaz a nestimulují spolupráci svalů okolo kolen tak, aby podporovali jeho stabilitu. Stejně tak dostatečně nerozvijí růst svalové hmoty.

Předkopávání  by jste se měli rozhodně vyvarovat, pakliže jste měli problém s kolenem, či jste v minulosti utrpěli úraz. Rozhodně ho nahraďte komplexním cvikem jakým je dřep i s mnoha jeho modifikacemi. Polovičními dřepy však také bolestem nepomůžete, protože je potřeba, aby kolenní vazy a kloub pracovali v celém rozsahu pohybu jak z hlediska mobility, tak stability kolene. Překvapivě si více mnohem uškodíte u brždění pohybu směrem dolů do poloviny a zpátky nahoru. Ale o tom se více rozepíšeme v dalším díle i s příklady kompenzačních cviků a různých pomocných cviků na stabilitu kolen.

 

 

 

 

 

Zdroj: Jointrehab.com

Revrehab.com

Healthblog.ua.edu