Řešení mobility a stability = funkční screening pohybu

Výkon může být maximální, pokud může sportovec vést pohyb optimálně v celém rozsahu (mobilita) a tato síla může být přenášena v pevné dráze pohybu ve správném posturálním stereotypu (stabilita). Na správné míře stability a mobility závisí jak samotný výkon, tak zdravotní problémy a možnost zranění. Tuto správnou míru zjistíme s přesných, avšak snadno srozumitelných diagnostických testů,  jako je právě funkční screening pohybu.

Co je mobilita kloubů?

 Kloubní pohyblivost (mobilita) je jednou z několika pohybových schopností, které ovlivňují funkční kapacitu pohybového systému člověka. Na rozsahu pohybů v určitém kloubu se podílí mnoho činitelů a dnešní životní styl  negativně přispívá ke špatné pohyblivosti našich kloubů. Od prvních posazení našich těl do školních lavic, kdy začínáme ztrácet naše přirozené schopnosti a obratnosti, které jsme jako děti měli.

 Cílem rozumného kompenzačního cvičení pro rozvoj kloubní mobility je zajistit individuálně optimální amplitudy pohybů celého pohybového aparátu vzhledem k anatomicko-fyziologickým možnostem pohybového systému a potřebám jedince.

Kdo potřebuje pohyblivost kloubů?

Samozřejmě, že ji potřebujeme všichni. Zejména, je-li záměrem, aby se minimalizovala možnost zranění a zlepšil se výkon, ale i regenerace. Kromě tohoto, mobilita kloubů zvyšuje i silové výkony a přispívá k celkovému zdraví a funkčnosti pohybu. Pro sportovce je naprosto zásadní věcí, která je neustále opomíjena, a stále velmi málo lidí ví, kde je pro ně ta správná hranice ve stabilitě a mobilitě a kde je jejich hranice, od které se mohou začít zlepšovat. Testy ve screeningu funkčního pohybu na to přesně odpovídají. A pomohou vám i vašemu trenérovy zapracovat na vašem zlepšení.

Mobilita v praxi

Cvičení na mobilitu kloubů je samozřejmou součástí péče o pohybový aparát, jako je např. každodenní čištění zubů a měly by být  prováděny pravidelně. V ideálním případě každý den. Pro disciplinované sportovce by to snad neměl být až takový problém. Bohužel pravidelnost bývá ve většině případů velice často opomíjena či se zcela přesně neví kde je její přesná míra.  A to nemluvíme o rekreačních či amatérských sportovcích, kteří se často potýkají s nedostatkem času  a následně zjišťují, že nemají větší rozhled o cvičení a vědomí o tom, jak předcházet dysbalancím a asymetriím a jaké tyto problémy mohou  mít pro ně zdravotní následky.

K tomu abychom s přiblížili lepši mobilitě vedou různé cesty. Na jedné straně se nabízí tradiční aktivní a častěji pasivní strečink na flexibilitu, tedy protažení svalů a vazů. Na druhé straně existují i ​​jiné modernější metody, které navrhuje FMS a to je mobilita v rámci cíleného pohybu často kombinovaná i se získáním stability. To je úplně nový přístup, který je funkční a stále více populární, poněvadž je i logický. Takový funkční přístup k tréninku ovlivňuje jak mobilitu, tak stabilitu, a současně by měl přispívat ke zlepšování správných pohybových a posturálních stereotypů.

Praktické příklady na našem těle

Přemýšleli jste někdy nad tím , jak moc by se měl pohybovat např.váš kotník?  Ten potřebuje hodně pohybu na chůzi, běh, skákání, plavání, tanec, zkrátka – na veškerou možnou denní aktivitu. Jakmile kotníku chybí mobilita, tělo tento deficit  začne samo kompenzovat pohybem jiných kloubů jako je např. koleno. Nakonec vás  začnou bolet kolena kvůli  nedostatku mobility v kotníku a tady začínaje vaše zdravotní problémy. Koleno může mít např. nedostatek stability a jeho vazy jsou slabé na to, aby ho dokázaly ochránit. Další problémy na sebe nenechají dlouho čekat.
Často potkávám lidi, kterým chybí mobilita v kyčlích. Kyčle jsou místo, kde se upínají největší svaly na těle, takže pokud máme problém v rozsahu pohybu s našimi největšími svaly v dostatečném rozsahu pohybu, říkáme si o problém.
Následná nestabilita u dolní části zad spojená se špatnou mobilitou v kyčlích jsou častou příčinnou bolesti zad.

Takto bych mohl pokračovat např. ve spojení s mobilitou horní části zad a stabilitou ale i mobilitou ramen.  Příkladů je bohužel více než dost.

SPRÁVNÁ ÚROVEŇ MOBILITY A STABILITY JE NAPROSTO ZÁSADNÍ PRO NAŠE ZDRAVÍ, PRO KAŽDÝ FUNKČNÍ POHYB A EFEKTIVNÍ  VÝKON !

FUNKČNÍ SCREENING POHYBU DOKÁŽE TYTO PROBLÉMY SROZUMITELNĚ A PŘESNĚ VYHODNOTIT A NASTAVIT SPRÁVNÁ A CÍLENÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ!