Obchodní podmínky

 • 1.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– Zaplatit hotově a osobně vyzvednout na adrese: Eagle fitness, Nademlejnská 1, Praha 8
– Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího  670100 – 2208156783 / 6210, vedený u společnosti mBank
(dále jen „účet prodávajícího“); Cena za zaslání na adresu a balné (120kč).

 • 1.2.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • 1.3.   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 • 1.4.   Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • 1.5.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • 1.6.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 • 1.7. Jako záruční list slouží daňový doklad (faktura). Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou, v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

 

 • Záruka se nevztahuje na:
 • a) vady vzniklé běžným používáním
  b) nesprávným použitím výrobku či nesprávnou manipulací
  c) nesprávným skladováním či vypršela-li u zboží reklamační doba.
 • d) zboží bylo poškozeno přírodními živly.

 

 • Postup při reklamaci:
 • Kupující oznamuje reklamaci následujícím způsobem:

1.Zasláním emailu na adresu: info@coretraining.cz

2.Telefonicky na tel: +420 777 131 078
a) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši korespondenční adresu : Černokostelecká 2016/85,Praha 10, 10000
b) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu.
c) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Provozovatel:

CORE TRAINING

 • Martin Snášel
 • se sídlem: V Olšinách 17, Praha 10, 10000
 • Korespondenční adresa: Černokostelecká 2016/85,Praha 10, 10000
  identifikační číslo: 71647856