Bederní páteř

fsu1aBederní páteř

Lidská páteř má 3 hlavní funkce. Je pohybovou osou těla, která působí jako podpora a ochrana nervových struktur (míchy a kořenů), zajišťuje oporu pro lidské tělo a ovlivňuje udržování rovnováhy. Základní stavební a funkční jednotkou páteře je tzv .pohybový (hybný) segment. Lidská páteř má celkem 24 hybných segmentů. V oblasti pohybových segmentů dochází k velmi úzkým vzájemným vztahům mezi strukturami nervového systému a ostatními součástmi jednotlivých pohybových segmentů. V těchto pohybových segmentech se můžeme setkat s celou řadou problémů, s kterých mohou vznikat bolesti a zranění. Všechny tyto segmenty mají svá specifika ohledně potřebného pohybového rozsahu a stability. V těchto pohybových segmentech se můžeme setkat s celou řadou problémů, s kterých mohou vznikat bolesti a zranění.

Bederní páteř má jen 5 pohybových segmentů, ale i přes to patří mezi nejproblematičtější část páteře. Bederní páteř a část sakroiliakálního (křížokyčelního) skloubení je nejčastější oblastí problémů a zranění zad. Můžeme se zde setkat s celou řadou problémů, jako jsou svalové dysbalance, spasmy a přetížení,  blokády, protruze (vyklenování) či výhřezy meziobratlových plotének, instabilita určitého segmentu, degenerativní změny (spondylóza, osteofyty), posuny obratlů, stenózy meziobratlových otvorů, úzký páteřní kanál.

Pohybová náprava, potřebná mobilita a stabilita je to co nabízí náš program. S pomocí našeho cvičebního programu můžete obnovit mobilitu, která je v místě potřebná a podpořit stabilitu celé oblasti. Cvičení a program jsou postavené na tom, aby byly přehledné, měly logickou návaznost a progresy.

Celý cvičební program je rozdělen na 3 části : 1 fáze: počáteční   2.fáze: střední   3.fáze: Pokročilá Tímto rozdělením chceme zajistit přesnost, cílenost pohybu a kontrolu možné bolestivosti či omezení pohybu v dané oblasti. Při postupném postupu přes 3 fáze máme také jistotu určitého pokroku, kterým chceme pokračovat směrem k dalšímu pohybovému progresu a kdy si můžeme být jisti výsledkem.

Termín: 20.2.2016

Cena: 2500kč 

Místo: Praha (Core gym, Rýmařovská 561, Praha 9)

Čas: 9:00 – 18:00

Podmínky k platbě:

Přihlášky posílejte na náš email: info@coretraining.cz

Do přihlášky napište jméno semináře, jméno a přijmení, adresu a tel..

Přihláška je plně platná až po uhrazení částky kurzu.

Kurz je nutné uhradit nejpozději 7dnů před začátkem konání, jinak je přihláška stornována.

Bližší info: +420777131078