PROČ JSOU KYČLE PRO VÝKON DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ STŘED TĚLA

 

Když byste se mě zeptali před 10lety na to, co je pro sportovní výkon nejdůležitější v rámci zaměření v oblasti pohybového aparátu, jistě bych rychle odpověděl , že střed těla( core). V té době bylo stále jádro ( core) a u nás více známé jako hluboký stabilizační systém, stále velmi populární a věřilo se, že zaměření na svaly v oblasti trupu je klíčem na vše. Časy se ale mění stejně jako snad i myšlení lidí a s tím spojená vědecká fakta.

V minulosti bylo na core/ střed těla hlavní zaměření takřka všude a to i ve sportovním výkonu. Dnes se ale zkusíme na toto téma podívat odlišně. Přestože jádro hraje jistě také důležitou roli jak při přenosu síly, tak při vytváření síly, silné svaly kyčlí a dolních končetin jsou hlavní oblastí priority výkonu, přičemž jádro bychom mohli vidět spíše na druhém místě.

Proč to tak je?

Rotační sporty jsou obvykle považovány za hlavní tréninkovou prioritu. Nicméně, rotační sportovní pohyb, jako je rotace s nějakým náčiním (jako je raketa, hůl nebo pálka) nebo druh pohybu jako je házení, zahrnují stejnou sekvenci vytváření síly od země nahoru, počínaje nohama a boky, poté teprve trupem a zakončené pažemi, které dále využijí ve specifické přesnosti daný pohyb.

Jinými slovy, protože vaše tělo ve sportu často produkuje sílu od země, jste mnohem více omezeni ve svém výkonu tím, že nemáte silné nohy a boky, než tím, že nemáte super „funkční“ jádro. Tedy když se řekne svaly vykonávající rotaci, jistě mnozí odpovědí mnohými svaly kolem trupu, které provádí rotaci, zapomínají ale na to, co vytváří skutečný pohon pro to všechno. Co je skutečným motorem, centrem toho všeho.

Dobré je také ukázat na určitém výzkumu( Zoffoli et al. 2016/ 2017), kolik v procentech skutečné aktivity při běžných aktivitách jako jsou stání a chůze hraje střed těla. Je to kolem 1-5% . Při těchto aktivitách jsou svaly trupu aktivované minimálně. Oproti tomu svaly kolem kyčlí mají celkem vyšší procenta. Tedy jádro není až tak důležité, jak se často říká. Jde spíše o oblast doplňkovou, která však nehraje klíčovou roli.

Je to proto, že silné nohy a boky zvyšují schopnost vašeho těla hromadit sílu pomocí všech svých pák – nohou, boků, trupu a paží – výbušným způsobem, který se přímo “funkčně” přenáší do většiny výbušných rotačních akcí, bez ohledu na jednotlivou sportovní dovednost, kterou provádíte.

Získání velmi silných nohou a kyčlí pomocí dřepů, mrtvých tahů, rozdělených dřepů, hip thrustů, výpadů a dřepů na jedné noze pravděpodobně poskytne větší výkonnostní zisky v rotačním výkonu než hromada základních cvičení na core/ hssp, což se často děje.

I v praxi můžeme často vidět chybné návyky u sportovců při mnoha aktivitách. Např. při rotačním cvičení typu házení s medicinbalem či různých rotačních liftů s kladkami, vidíme špatné a nedostatečné využívání nohou/ kyčlí při práci, což zásadně zpomaluje a omezuje efektivitu pohybu. Když naučíte sportovce nohy využívat, hned vidíte velké výsledky jak u daného cvičení, tak v přesunu do sportovní specifické činnosti.

Samotný mnohý výzkum nám to potvrzuje. Např. v této studii zde (Lenetsky et al. 2013, Smith et al 2000) mluví o tom, že „Výzkum u boxerů naznačuje, že jak zkušenost je spojena s větší silou úderu, tak efektivní využití nohou zvyšuje celkově razantně úder s ostatními partiemi a trupem” . Při zadním úderu vytváří razanci úderu silný a efektivní pohyb nohou (Turner et al. 2011). Silný střed těla jistě není na škodu, ale není to ten základ, který rozpohybuje naše ruce, je to pouze spojnice.

V dalších výzkumech můžeme zjistit, že nadhazovač v baseballu potřebuje silné využití kyčle v propojení s trupem, aby dokázal vytvořit potřebnou sílu hodu. (Oliver, Keeley 2010).

Hod oštěpem či koulí je zase velmi závislý na koordinaci a výbušné síle dolních končetin (Whiting et al. 1996)

Vidíme, že při tenisovém podání je kinematika dolních končetin velmi zásadní při vytvoření daného pohybu (Reid et al. 2008; Elliott et al. 2003)

Stručně řečeno,  vaše Pallof pressy a planky nemusí být tím nejlepším přístupem ke zlepšení výkonosti trupu, aby lépe plnil svou práci při dynamických rotačních sportovních pohybech. Číslo jedna jsou vaše dolní končetiny a svaly kyčlí, na to nezapomeňte při nastavení svého tréninku.

(Autor: Copyright© Martin Snášel/ Coretraining.cz 2022)

Odkazy:

  1. Smith MS, Dyson RJ, Hale T, Janaway L. Development of a boxing dynamometer and its punch force discrimination efficacy 2000.
  2. Lenetsky, Seth; Harris, Nigel PhD; Brughelli, Matt PhD. Assessment and Contributors of Punching Forces in Combat Sports Athletes: Implications for Strength and Conditioning. 2013
  3. Oliver G and Keeley D. Pelvis and torso kinematics and their relationship to shoulder kinematics in high-school baseball pitchers 2010.
  4. Whiting W, Gregor R, and Halushka M. Body segment and release parameter contributions to new-rules javelin throwing 1991.
  5. Elliott B, Fleisig G, Nicholls R, and Escamilla R. Technique effects on upper limb loading in the tennis serve 2003.
  6. Reid M, Elliott B, and Alderson J. Lower-limb coordination and shoulder joint mechanics in the tennis serve. 2008.
  7. Trunk muscles activation during pole walking vs. walking performed at different speeds and grades Luca Zoffoli , Francesco Lucertini , Ario Federici, Massimiliano Ditroilo 2016
  8. Patterns of trunk muscle activation during walking and pole walking using statistical non-parametric mapping Luca Zoffoli, Massimiliano Ditroilo, Ario Federici, Francesco Lucertini 2017
  9. Turner, Anthony MSc, CSCS; Baker, Ed MSc, CSCS; Miller, Stuart BSc. Increasing the Impact Force of the Rear Hand Punch 2011