5 MÁLO ZNÁMÝCH FAKTŮ O SKOLIÓZE

Skolióza je obecný termín, který popisuje změny tvaru a polohy páteře, hrudníku a trupu. Při pohledu zezadu se páteř zakřivuje ze strany na stranu a má rotační složku, takže místo aby páteř vypadala rovně, vypadá spíše jako tvar do křivky “S” a “C”.

Asi 20 % případů je způsobeno vrozeným stavem nebo jinými příčinami. Jako jsou neuromuskulární ( Spinální svalová atrofie), syndromické ( Marfanův syndrom, Danlosův syndrom) a další příčiny (Operace).  Zbylých 80 % případů je idiopatických, což znamená, že přesná příčina není známa. Idiopatická skolióza je obecně klasifikována pomocí kombinace Cobbova úhlu, věku a umístění.

Protože většina případů skoliózy je idiopatická, informace se budou týkat především tohoto případu.

 

Fakt 1: Skoliózu nelze diagnostikovat pouhým pohledem

 

Sledování něčí stojící nebo pohyblivé polohy může vést k možnému podezření, ale samo o sobě není diagnostické pro skoliózu. Křivka páteře musí být měřena pomocí rentgenu nebo pomocí Cobbova úhlu, což je úhel mezi 2 nejvíce nakloněnými obratli. Diagnóza skoliózy je potvrzena, pokud je tento úhel 10° nebo vyšší a je přítomna axiální rotace páteře ( Negrini et al. 2018 ).

Při pozorování něčího stojícího nebo pohybujícího se držení těla se může zdát, že jednotlivci mají jemné rozdíly ve výšce ramen nebo kyčlí, nebo dokonce mohou mít nakloněný trup do strany, ale tato informace sama o sobě skoliózu nedefinuje I když na tom mnoho lidí staví diagnostiku . Mnoho lidí mi řeklo, že moje ramena jsou různě vysoká a moje páteř je mírně nakřivo, ale tyto drobné asymetrie jsou ve skutečnosti docela běžné, není třeba je upravovat a obecně se jich není třeba obávat ( Boulay et al. 2006 , Oyama a kol., 2008 , Vandenbussche a kol., 2008 ).

Skolióza není způsobena špatným držením těla a to je třeba zdůraznit, protože v tomto je stále mnoho mýtů.  Nejčastějším typem skoliózy je idiopatická skolióza, což znamená skoliózu z neznámých příčin. Ačkoli přesná příčina skoliózy není jasná, může být způsobena kombinací genetických faktorů a spouštěčů prostředí, jako je trauma, podvýživa, infekce nebo hormonální změny.

Existuje 30% pravděpodobnost, že byste mohli mít skoliózu, pokud ji má někdo ve vaší rodině.  V časných stádiích onemocnění mohou být příznaky mírné a obtížně identifikovatelné. Měli byste věnovat velkou pozornost vizuálním signálům, jako je větší svalová nerovnováha, výraznější nerovnováha jedné strany kyčlí apod..

Dívky jsou více ohroženy rozvojem skoliózy.  Podle výzkumných studií provedených Americkou akademií ortopedických chirurgů se skolióza vyskytuje 10krát častěji u dívek než u chlapců starších 10 let. Pravděpodobnost zhoršení zakřivení páteře je také 8krát vyšší u dívek.

 

Fakt 2: V dospělosti je velmi vzácné, aby se skolióza zvětšovala

 

Pokud máte křivku menší než 10°, pamatujte, že se nejedná o skoliózu.

Křivky skoliózy menší než 30° často zůstanou stabilní po celou dospělost. Jakmile se křivky dostanou nad 30°, existuje zvýšené riziko progrese. Jakmile dosáhnete více než 50°, je téměř jisté, že se křivky skoliózy budou zvětšovat ( Negrini et al. 2018 ).

To znamená, že u dospělých se skoliózou nízké až střední závažnosti, nebo asi 10 až 30°, je velmi nepravděpodobné, že by se vaše křivka páteře zvětšovala.

Pokud je například vaše křivka menší než 25°, je primární intervencí pozorování, což znamená, že vaše křivka páteře je pečlivě sledována z hlediska progrese, přičemž frekvenci návštěv a zobrazování určí lékař. Negrini et al 2018 uvádí, že „načasování se může pohybovat od 2-3 do 36-60 měsíců podle konkrétní klinické situace“.

Pokud je vaše křivka mezi asi 20/25° a 40/45°, často se používá výztuha, aby se zpomalila progrese křivky. Nenarovná vaši páteř, ale spíše jejím cílem je snížit riziko operace.

U závažnějších případů může být oprávněná operace, ale toto rozhodnutí je multifaktoriální. Bere v úvahu závažnost křivky, umístění, kolik zbývá růstu atd. To je jedinečné pro každého jednotlivce.

Jiné alternativní léčby mohou podporovat „nápravu“ skoliózy, ale podle společnosti Scoliosis Research Society „neexistuje žádný vědecký důkaz, že některá z těchto alternativních léčebných metod je účinná při léčbě progresivní skoliózy“.

 

 

Fakt 3: V současné době neexistují žádné „nejlepší“ cvičení na skoliózu

 

Pokud na internetu hledáte nějaká speciální cvičení specifická pro skoliózu, najdete velkou řadu možností cvičení, včetně dechových cvičení, protahování páteře, posturálních cvičení, možností posilování zad atd.

I když určitá cvičení mohou pomoci zlepšit celkovou sílu, zlepšit nějaké funkce v okolí a dokonce poskytnout úlevu od symptomů, současný výzkum naznačuje, že tato specifická cvičení pro skoliózu nejsou účinná při snižování Cobbova úhlu nebo prevence progrese křivky.

Day et al. 2019 : „Neexistuje dostatek důkazů, které by naznačovaly, že jak metody Schroth, tak metody SEAS mohou účinně zlepšit Cobbovy úhly u pacientů s AIS ve srovnání s žádným zásahem.“

Fan et al. 2020 : „ Neexistuje dostatek důkazů, které by prokázaly, že SSE s nebo bez jiné konzervativní léčby může snížit Cobbův úhel, zlepšit rovnováhu trupu a QL.“

Tolo a Herring 2020 : „Nenašli jsme žádné studie, které by poskytly platný důkaz, že cvičební metoda zabraňuje progresi AIS (adolescentní idiopatická skolióza) u pacientů během období jejich vrcholného růstu.“

Nyní můžete najít některé studie prokazující, že zlepšuje křivky páteře, ale když se podíváte pozorně, jsou obvykle považovány za klinicky nevýznamné (ne více než 4 až 6°) a jako celek jsou současné důkazy na toto téma velmi nízká kvalita ( Kuru et al. 2016 , Monticone et al. 2014 , Thompson et al. 2019 , Zhou et al. 2021 )

Stále je zapotřebí vysoce kvalitní výzkum porovnávající cvičení specifická pro skoliózu s obecným cvičením pro dlouhodobou léčbu idiopatické skoliózy, ale stále existují 2 pozitivní poznatky.

První je, že cvičení je stále oprávněné pro osoby se skoliózou, ale není třeba měnit Cobbův úhel nebo křivku páteře, aby bylo považováno za úspěšné, protože jsou stále velmi přínosné pro zlepšení celkové funkce a vnímaného stavu ( Scheiber et al 2019 ).

A za druhé, nezdá se, že by přístup ke cvičení dělal zásadní rozdíl. Například (Yagaci et al. 2018) zjistilo, že obecná cvičení mají podobné účinky v krátkodobém horizontu ve srovnání se cvičeními specifickými pro skoliózu. To naznačuje, že jakýkoli druh cvičení je pravděpodobně výhodný. Ať už se jedná o pilates, silový trénink nebo jiný typ cvičení, je mnohem pravděpodobnější, že najdete něco dostupného a co vás bude bavit, což zase znamená, že je mnohem pravděpodobnější, že se toho budete držet dlouhodobě.

 

Fakt 4: Skolióza nízké až střední závažnosti nezpůsobuje bolesti zad

 

Podle Scoliosis Research Society mají dospívající „…se skoliózou bolesti zad stejně často jako jejich vrstevníci bez skoliózy“ a dospělí „s křivkami menšími než 30 stupňů mají stejné riziko bolesti zad jako lidé bez skoliózy“.

I když skolióza může souviset, je to jen jeden malý dílek mnohem větší skládačky.  S bolestí souvisí mnoho dalších faktorů, včetně behaviorálních, životních, kontextových, sociálních, pracovních, individuálních, psychologických atd. ( Cholewicki et al. 2019 ). To vše může přispívat k bolesti, a proto je v tomto kontextu tak důležité rčení „korelace není kauzalita“.

To znamená, že ke snížení bolesti zad nemusíte nutně snižovat křivku skoliózy. Místo toho se zaměřte na jeden nebo dva z těchto faktorů, které máte pod kontrolou. Například pravidelná fyzická aktivita, snížení stresu a zlepšení spánku jsou nízko visící plody, které mohou mít obrovský dopad jak na bolest, tak na funkci.

 

 

Fakt 5: Žádné cvičení nebo aktivity nejsou doslova nevhodné

 

Mezinárodní společnost pro ortopedickou a rehabilitační léčbu skoliózy ve svých nejnovějších pokynech „doporučuje pacientům se skoliózou, aby zůstali aktivní ve sportovních aktivitách, zejména proto, že se zdá, že účast neovlivňuje výskyt nebo stupeň skoliózy“

To znamená, že můžete běhat, plavat, zvedat činky, sportovat nebo dělat jakékoli jiné aktivity, po kterých toužíte, a dokonce je můžete provádět na vysoké úrovni.

Některé příklady zahrnují Lamara Ganta , světového rekordmana v powerlifteru; Jessica Ashwoodová , olympijská plavkyně a australská rekordmanka; a Usain Bolt , pravděpodobně největší sprinter všech dob, který otevřeně mluví o skolióze a připisuje jeho tvrdou práci na vývoji silného jádra a zad jako pomoc během jeho kariéry.

(Autor: Copyright© Martin Snášel/ Coretraining.cz 2022)

 

 

Zdroje:

 • 2016 SOSORT guidelines: orthopaedic and rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth Negrini 2018
 • Review of scoliosis-specific exercise methods used to correct adolescent idiopathic scoliosis Joseph M Day 2019
 • Effectiveness of scoliosis-specific exercises for alleviating adolescent idiopathic scoliosis: a systematic review Yunli Fan 2020
 • The efficacy of three-dimensional Schroth exercises in adolescent idiopathic scoliosis: a randomised controlled clinical trial Tuğba Kuru 2016
 • Active self-correction and task-oriented exercises reduce spinal deformity and improve quality of life in subjects with mild adolescent idiopathic scoliosis. Results of a randomised controlled trial Marco Monticone 2014
 • Effectiveness of scoliosis-specific exercises for adolescent idiopathic scoliosis compared with other non-surgical interventions: a systematic review and meta-analysis J Y Thompson 2019
 • The effects of exercise therapy on adolescent idiopathic scoliosis: An overview of systematic reviews and meta-analyses Ziwei Zhou 2021
 • Patients with adolescent idiopathic scoliosis perceive positive improvements regardless of change in the Cobb angle – Results from a randomized controlled trial comparing a 6-month Schroth intervention added to standard care and standard care alone. SOSORT 2018 Award winner Sanja Schreiber 2019
 • Core stabilization exercises versus scoliosis-specific exercises in moderate idiopathic scoliosis treatment Gozde Yagci 2019
 • Can Biomechanics Research Lead to More Effective Treatment of Low Back Pain? A Point-Counterpoint Debate Jacek Cholewicki 2019
 • Three-dimensional study of pelvic asymmetry on anatomical specimens and its clinical perspectives Christophe Boulay 2006
 • Asymmetric resting scapular posture in healthy overhead athletes Sakiko Oyama 2008
 • The asymmetric profile of the acetabulum Eric Vandenbussche 2008
 • e3rehab.com