DEJME SBOHEM „PIRIFORMIS SYNDROMU“

Známe jistě všichni nejspíš označení “Piriformis syndrom”, I sám jsem ho dlouho používal a napsal i řadu článků jako např. zde před 5 lety (Odkaz).
Jde o označení, kdy m.piriformis dráždí sedací nerv a to způsobuje mnohé bolesti. Samotný termín se používá již více jak 80 let(Rask 1980) a i přesto je dodnes kontroverzní (Hopayian et al 2010). Piriformis je jeden ze svalů, který je velmi obviňován z celé hromady problémů v kyčli a kolem ní. A i když je důležitým svalem, v rámci zmíněného problémů je otázkou, co vše může souviset s drážděním nervů v oblasti hýždí a začíná to dokládat stále více studií. Stručně řečeno, v této oblasti je příliš mnoho struktur a je nemožné konkrétně říct, zda za to či ono může piriformis či nikoliv.

Existuje řada testů, které nám mohou pomoci, a určitě existují případy, kdy je problémem samotný piriformis, ale většinou se jedná o nadměrně používaný termín pro něco, co je velmi diagnosticky široké a nepřesné.
Většina terapeutů a trenérů zjistí jen bolest v hýždi a již bere do ruky tenisový míček, válec či dnes ideálně masážní pistol. Často jsem poslední roky na kurzech říkal, že to není často řešení. Otázka totiž je, co je problémem a jestli něco tímto celkově vůbec vyřešíte.

1. Problém je schopnost vůbec identifikovat, zda se jedná o piriformis. To je první zásadní argument, protože již to není uplně vždy jednoduché. Také bolesti, v oblasti jaké klienti uvádějí mohou znamenat mnoho jiných věcí.

2. Hromadící se důkazy ukazují, že různé poruchy souvisejí se sedacím nervem způsobují kromě svalu piriformis také např. sval obturator internus, sval levator ani, sval gemelli a sval coccygeus (Diop et al 2002)

3. Obecně když se bude jednat o Deep Gluteal Syndrom, tak i ten je definován třemi charakteristikami: (1) nediskogenní, (2) porucha sedacího nervu a (3) dráždění nervu v hlubokém gluteálním prostoru (Kizaki et al., 2020)

4. Další studie nám stejně tak sděluje, že problém může souviset jak s ischiofemorálním impingementem či s hamstring syndromem (Park at al 2020; Martin et al 2016)

Co víme, že určité pohyby, dlouhé sezení či vnitřní rotace kyčlí nedělá dobře tomuto problému (Kizaki et al., 2020) Víme, že protahování spíše zhoršuje tyto problémy související s danými popsanými svaly či samotným piriformisem, jestliže je on příčinou či jen symptomem. Manuální terapie, SMR techniky s míčky či válcem, tlak loktu do místa vytvoří jen krátkodobou úlevu. Tedy je možné vše použít, ale spíše ve spojení s dalšími technikami a úpravami dalších faktorů . Jako větší řešení se jeví vytvoří zlepšení síly v oblasti a zlepšení svalové rovnováhy v oblasti. O tom jsem psal v minulosti jak zde (Odkaz), tak zde (Odkaz) , kde jsem popisoval různé svalové vztahu kolem pánve a trupu.

Jestliže je příčinou Piriformis, může s tím souviset také substituce nedostatečné funkce Gluteus maximus a medius, z čehož se Piriformis dostává do zvýšeného napětí. Pokud je tedy Vaše extenze a rotace slabá nebo je narušena boční stabilita, můžete počítat, že hluboká bolest v hýždi může snadno nastat. Jestliže je daný člověk více sedavý než aktivní, vše se zhoršuje.
Tedy při problému s Piriformisem prověřte také sílu Gluteus maximus/ medius, boční stability a také vnitřní rotaci kyčle. Často najdete 2-3 body a na ty se zaměřte.

Tedy zlepšete sílu a rovnováhu v celé oblasti kyčlí v oblasti. Předtím může být dobrý začátek, ale ne řešení, uvolnění dané oblasti. Jak nám studie ale sdělují. To nejpodstatnější stále zůstává důkladná diferenciální diagnostika, protože jinak můžeme řešit něco, co není skutečným problémem a proto zůstane problém nevyřešený. A to je bohužel stále to nejtěžší.

(Autor: Copyright© Martin Snášel/ Coretraining.cz 2021)

 

Zdroje:

  1. The clinical features of the piriformis syndrome: a systematic review Hopayian, K., Song, F., Riera, R., & Sambandan, S. (2010).
  2. Deep gluteal syndrome is defined as a non-discogenic sciatic nerve disorder with entrapment in the deep gluteal space: a systematic review Hopayian, K., & Heathcote, J. (2019)
  3. Anatomical bases of superior gluteal nerve entrapment syndrome in the suprapiriformis foramen M Diop 1, B Parratte, L Tatu, F Vuillier, A Faure, G Monnier (2002)
  4. Kizaki, K., Uchida, S., Shanmugaraj, A., Aquino, C. C., Duong, A., Simunovic, N., … & Ayeni, O. R. (2020). Deep gluteal syndrome is defined as a non-discogenic sciatic nerve disorder with entrapment in the deep gluteal space: a systematic review.
  5.  Superior gluteal nerve entrapment syndrome M R Rask (1980)
  6. Deep gluteal syndrome as a cause of posterior hip pain and sciatica-like pain Jung Wee Park, Young-Kyun Lee, Yun Jong Lee, Seunghwan Shin, Yusuhn Kang , Kyung-Hoi Koo (2020)
  7. Ischiofemoral Impingement and Hamstring Syndrome as Causes of Posterior Hip Pain: Where Do We Go Next?Hal David Martin, Anthony Khoury, Ricardo Schröder, Ian James Palmer  (2016)