PREVENCE A AKTIVNÍ NÁPRAVA BOLESTÍ/ ZRANĚNÍ TŘÍSEL

Bolesti/ zranění třísel jsou především ve sportovní oblasti velmi velmi časté, bohužel jak prevence, tak následná náprava obtíží, když už se objeví, jsou často chybné či omezené. V tomto kurzu bych rád přinesl vědecky podložené informace ohledně příčin a biomechaniky vzniku problémů této oblasti, tak nápravného postupu/ aktivní rehabilitace. Následně bych chtěl předat také své letité zkušenosti jak z diagnostik a náprav především z řad fotbalistů/hokejistů či bojovníků.

 

Stručný program:

  • Biomechanika možného vzniku poranění tříselné oblasti
  • Rizikové faktory vzniku zranění/ bolestí
  • Jaké svalové skupiny jsou nejčastěji zraněné a proč
  • Zkušenosti z diagnostické praxe a svalové vztahy
  • Možné příčiny v pohybovém aparátu
  • Prevence ve sportovní přípravě a jak ji nastavit – na co si dávat pozor?
  • Je protahování prevencí a a jak s ním zacházet v nápravě?
  • Jak postupovat v nápravě – Regrese a progrese

Datum: 5.6.2021

Čas: 10:00 – 14:00

Místo: ONLINE KURZ – Bezpečně online z pohodlí Vašeho domova. Kurz bude živý přenos.

Ke kurzu dostanete celou prezentaci.

Zvýhodněná cena: 1290 kč ( Platí do 20.5.2021)

Plná cena: 1690kč

Přihlášky posílejte na náš email: info@coretraining.cz