JAK TESTOVAT SPORTOVCE PO ZRANĚNÍ PŘEDNÍHO ZKŘÍŽENÉHO VAZU(LCA) PŘI NÁVRATU DO SPORTU

anatomie koleneKdyž procházíte se sportovcem rehabilitací poranění předního zkříženého vazu(LCA), je zde několik věcí, které musíte brát na zřetel, abyste se ujistili, že je dotyčný sportovec v dostatečném stavu, aby se vrátil zpět ke sportu, ale také, abyste maximálně snížili riziko opakovaného zranění daného či i druhého kolene.

I přes to, že zaměření na kolena není moje specializace, prošlo mi v rámci funkční diagnostiky a testování a následné nápravy celkem dost amatérských I profesionálních sportovců, kteří chtěli řešit svůj návrat do výkonu. Bohužel velice často se stávalo to, že I když operace a počátky rehabilitace většinou neproběhli špatně, celkový průběh nebyl ideální. Nedokončená rehabilitace a následné uvolnění k navrácení k výkonu může tedy vést k opětovnému zranění, což může být mnohdy pro takového sportovce naprosto fatální a může skončit koncem kariéry. Bohužel jsem toto během v rámci své praxe zažil již 2x u dobrých sportovců.

To, co je v rámci návratu důležité a chtěl bych zdůraznit, je jak stabilita kolene, síla a vytrvalost hamstringů a lýtek, síla a vytrvalost kvadricepsů, ale také plyometrie a obratnost a v neposlední řadě připravenost psychická. Toto jsou body, na které se celkově často zapomíná a sportovec se brzo propouští z rehabilitace, možná s domněním, že někdo jiný či on sám bude v dalších bodech pokračovat. Možná ano, ale většinou se tak neděje, protože takový mechanismus v týmech moc nefunguje a není tam moc povědomí co dělat a  daný sportovec sám neví co má dělat.

U těchto sportovců, kteří přijdou určitou dobu po operaci, kdyby již měli být v plném návratu do specifické sportovní přípravy či jsou v době, kdy by toto mělo probíhat, provádím několik testů, kde zjišťuji, v jaké stavu je jak koleno, tak oni sami celkově, co se týká i schopností a psychiky. Zde ukážu 2 testy, které se mi velmi osvědčili v praxi a zároveň mají dobrou vědeckou podporu.

DŘEP NA JEDNÉ NOZE

Dřep na jedné nozeJedna ze složek, která se zdá být velmi důležitá v rámci rehabilitace je síla kvadricepsů. Konkrétně  rozdíl v síle kvadricepsu mezi operovanou a zdravou končetinou. To však platí v případě, že druhá končetina je sama o sobě v dobrém stavu. Velmi často zrovna u tohoto testu můžete zjistit, že sice “zdravá” noha je na tom o něco lépe, ale funkční kapacita rozhodně není dostatečná.

Ve studii zde (Grindem, Snyder-Mackler, Moksnes, Engebretsen a Risberg, 2016) autoři zjistili, že 33% hráčů, kteří se vrátili ke sportu s LSI (Index symetrie končetiny) <90%, utrpělo další zranění kolene během příštích 2 let po jejich návratu ke sportu, zatímco pouze 12% utrpělo další zranění kolene během 2 let. Autoři dále zjistili, že na každých 1% LSI méně než 90% odpovídalo 3% zvýšenému riziku dalšího poranění kolene během 2 let; v praxi to znamená, že pokud se sportovec rozhodl vrátit se ke sportu s 80% LSI, nese o 30% zvýšené riziko budoucího opětného zranění kolene ve srovnání s někým, kdo se vrátil ke sportu s 90% LSI.

Dřep je jedné noze je velmi efektivní test, který můžete efektivně použít jak v rámci rehabilitace předního zkříženého vazu( LCA), tak prevence zranění jak test daného stavu. I když se samotný test používá především v rámci 90° úhlu, já na začátku provádím 60° rozsahu pohybu.

Dřepy jsou jedním z běžných cvičení předepsaných pro rehabilitaci LCA. Nedávná biomechanická studie však ukázala, že pacient bude kompenzovat neoperovanou nohu od svého operovaného kolena po dobu nejméně 5 měsíců po operaci a je jedno, že provádí dřep s vlastní váhou těla (Sigward, Chan, Lin, Almansouri a Pratt, 2018 ). Tato studie zjistila, že po 3 měsících pozorování pacient přenášel velkou váhu na neoperovanou nohu a tedy často dochází ke zranění či problému u druhé nohy. Tedy jak pro rehabilitaci, tak pro testování je podstatná práce na jedné noze než na obou končetinách.

V rámci tohoto testu dřepu na jedné noze posuzujete jak sílu a vytrvalost, tak stabilitu a motorickou kontrolu po operaci LCA. Je to jeden z testů, který posoudí jak stav kolene, tak může ale I posloužit na zjištění problému v oblasti kyčlí. V testu můžete použít jak židli, kam si ještě na zvýšení něco podložíte či použijete nějaký box.

Daný cvičenec začne provádět dřep na jedné noze, kdy je excentrická fáze pomalejší, kontrolovaná a sportovec by měl provést 22 dřepů. Posuzujete jak počet opakování, tak kontrolu/ stabilitu pohybu kolene, ale i kyčle a trupu.

Studie (Culvenor et al, 2016) zjistila, že neschopnost provést daný počet dřepů na jedné noze vedl k vyššímu riziku osteoartritidy a možnému opakovanému zranění. Ve studii pacientů s rekonstruovanou LCA měli ti, kteří mohli dělat alespoň 22 dřepů, lepší kvalitu života související s koleny 1 a 3 roky po operaci než ti, kteří nemohli dělat 22 opakování. Samozřejmě můžete zkusit jít I na mnohem větší číslo opakování, 22 je jen určitým způsobem ověřené základní číslo, kterého se můžete v základě držet.

Další studie (Fukunaga et al 2019) nám sděluje, že 3 až 6 měsíců po zranění LCA dochází k výrazné slabosti kvadricepsu a je tedy nutná dostatečná síla.

Studie zde ( Michael P. Hall 2015) nám jasně říká, že do 6 měsíců by se měl rozhodně sportovec vracet k neomezené aktivitě a i tento test dobře ukazuje možné opětovné riziko zranění, tedy jestli sportovec je připraven či není.

Studie zde (Crossley KM 2011) nám sděluje, že dřep na jedné noze je i spolehlivým nástrojem dysfunkce v oblasti kyčle. To je pro nás velice důležitým vodítkem, protože často je vše provázeno dysfunkcí v oblasti kyčle, kdy vše může být spojeno s FAI či oslabenou abdukcí, flexí a omezenou rotací kyčle, především vnitřní rotací, která může snadno vést k opětovnému zranění. Jak chápete správně, test jako tento můžeme používat I jako prevenci možného zranění, protože nám může říct mnoho informací a předejít zranění je nejdůležitější cíl jakéhokoliv trenéra a fyzioterapeuta.

Tedy sám používám dřep na jedné noze na box jak jako test, tak I jako preventivní cvičení, které může zlepšit stav, protože často chybí v oblasti síla/ silová vytrvalost kvadricepsu, což může souviset jak s LCA, tak jinými problémy v oblasti kolene a kyčle vyvolávající bolest atd. Nejdříve ale používám často kolem 60° rozsahu pohybu dřepu jako na videu I když konečný cíl je 90°. Z mé zkušenosti je to zpočátku bezpečnější a jste schopni efektivněji dojít k výsledku.

Na co byste měli také přihlížet je jak motorická kontrola, tak výše laterální stability, která velmi souvisí s problémem (Trullson et al 2015). Tedy častá kompenzace při testu je vychýlení trupu, což může souviset jak s kolenem, tak kyčlí na dané straně.

SKOK NA JEDNÉ NOZE

Skok na jedné nozeDalší test, který provádím rozhodně o dost déle je skok na jedné noze do dálky / hop test . Jak je tento test nejčastěji používán k účelu prověření kolene po operaci viz. studie zde ( Abrams et al 2014), tak je velmi důležité při návratu mít test, kde dochází ke skákání. Navíc práce na jedné noze je ve většině týmových sportech velmi specifická a zjistíme zde více rozdíl mezi oběma dolními končetinami.

Další studie zde (Logerstedt at el 2012) uvádí, že skok na jedné noze do dálky provedeném 6 měsíců po rekonstrukci ACL mohou předpovídat pravděpodobnost úspěšného či neúspěšného výsledku rehabilitace. Z hlediska zkušeností a věrohodnosti testu jsem také vložil tento test do konceptu 3S diagnostiky, protože je to jak velmi rychlý test, tak je věrohodný a specifický pro sport.

Test provedete tak, že sportovec stojí na značce, kde provádí skok nejdříve “zdravou” nohou a to 3 skoky za sebou. Počítá se pouze kvalitně provedený skok, tedy že doskočí stabilně do jednoho místa a nedochází k dvojskoku a nedochází k velké nerovnováze/ nestabilitě, kdy by došlo k dotyku rukou země. Poté se počítá nejdelší skok v místě dopadu paty.  Hodnotí se také ale jak délka skoku, tak způsob a nastavení dopadu.

Poté skáče sportovec druhou operovanou končetinou, kde hodnotíte délku/ intenzitu doskoku a následně symetrii obou noh. Sledujete také výraznější nestabilitu kotníku a kolene, výraznou nestabilitu trupu a kyčlí. Sledujete také psychiku daného člověka u testu, jeho sebevědomí u skoku a také možnost bolesti u skoku. Velmi často totiž dochází již k tomu, že jak je skok na dané operované končetině více či méně kratší, tak především bývá velmi znát male sebevědomí a špatný psychický stav  To je však často špatné znamení toho, že rehabilitace nebyla celistvě a kvalitně provedena či jak se říká dotáhnuta do konce a v oblasti chybí stabilita, síla a plyometrie, což způsobí dostatečný pocit I psychický, že si daný sportovec již věří k pohybu. Tedy jde jak o zlepšení celkového stavu do dostatečné progrese, tak o celkový psychický stav, který může v rámci nejistoty vést k opětovnému zranění.

 

Výsledek, který byste měli dosáhnout u operované končetiny je zde:

 

Po 4 měsících:

Muž                                               137 cm  

Žena                                               121 cm

 

Po 6 měsících:

Muž                                                149cm

Žena                                               133 cm

 

(Autor: Copyright © Martin Snášel /coretraining.cz 2020)